Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Модуль 1

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 1.1. Визначення менеджменту та його коротка історія

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 1.2. Організація як складна відкрита система та об'єкт управління

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 1.3. Зовнішнє середовище організації. Державне регулювання як один із головних чинників впливу зовнішнього середовища

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.1. Головні форми організаційних структур

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.1.1. Нові форми організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.1.2. Реінжиніринг

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.1.3. Командна організація праці

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.1.4. Віртуальні організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.1.5. Типи управління

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.2. Функціональні підсистеми: маркетингу, фінансів, управлінського обліку

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 2.3. Життєвий цикл організації: поняття та сутність

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.1. Нормативно-правове забезпечення та порядок заснування підприємства

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.1.1. Етапи створення підприємств

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.1.2. Методологія організації управління

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.1.3. Управлінські процедури: визначення мети, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір альтернативи

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.1.4. Формальні та неформальні організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.2. Імідж організації, його характеристика та взаємозв'язок з культурою

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.2.1. Корпоративна культура

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.2.2. Рівні корпоративної культури

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 3.2.3. Типи корпоративної культури

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Модуль 2

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.1. Основні підходи до формування системи управління організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.1.1. Поняття галузі, підгалузі

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.1.2. Поняття галузевого та міжгалузевого управління

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.1.3. Підприємство як елемент галузевої структури

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.2. Масштаб підприємства та його вплив на організаційну структуру

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.3. Механістична організація (бюрократія) та органічна організація. їхні особливості та сутнісні характеристики

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.4. Кризові ситуації. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану, внутрішні та зовнішні причини криз

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.4.1. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.4.2. Роль управління та його структура у кризовій ситуації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 4.4.3. Діагностика діяльності підприємств

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 5. МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.1. Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджменту

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.1.1. Маркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організацій

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.1.2. Організація маркетингової діяльності

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.2. Ринок. Поняття та класифікація

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.2.1. Поняття ринку, сегменти ринку, ринкові ніші. Методи маркетингових досліджень

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.2.2. Види конкуренції та п'ять складових конкурентного середовища

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 5.2.3. Роль і методи маркетингових досліджень

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 6. ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 6.1. Поняття системи управління виробництвом. Операційний менеджмент

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 6.2. Сутність і необхідність стратегічного управління

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 7. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.1. Поняття організаційної поведінки

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.2. Взаємодія і взаємовідносини людей в організації. Сутність, види та особливості взаємодії

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.2.1. Механізми функціонування соціально-психологічних феноменів в організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.3. Соціально-психологічні особливості спілкування. Поняття, сутність та види спілкування в організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.3.1. Основні показники ефективності здійснення і розвитку внутрішньоорганізаційної (внутрішньогрупової) взаємодії

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.4. Соціально-психологічна характеристика особистості. Особистість і організаційна поведінка

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 7.4.1. Вплив особистісних характеристик на настанови і поведінку людей в організації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 8. ЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 8.1. Співвідношення лідерства і менеджменту

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 8.2. Проблема стилів керівництва організацією

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - Тема 9. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 9.1. Теоретичні аспекти менеджменту персоналу та його особливості в сучасній ринковій економіці

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 9.2. Нове управлінське мислення і створення концепції розвитку підприємства

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 9.3. Суть і завдання кадрової політики організацій

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 9.4. Еволюційні процеси менеджменту персоналу в ринковій системі

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - 9.5. Аналіз мотивації та проблеми стабільності персоналу. Основні теорії мотивації

 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - ЛІТЕРАТУРА