Психологія - Русинка Іван

 • Психологія - Русинка Іван - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 1. Психологія як наука

 • Психологія - Русинка Іван - 1.1. Еволюція наукових поглядів на природу психічного

 • Психологія - Русинка Іван - 1.2. Розвиток психологічних знань у межах вчення про душу

 • Психологія - Русинка Іван - 1.3. Розвиток психологічних знань у межах вчення про свідомість

 • Психологія - Русинка Іван - 1.4. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології

 • Психологія - Русинка Іван - 1.5. Становлення психології як самостійної науки

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 2. Мозок і психіка

 • Психологія - Русинка Іван - 2.1. Мозок людини, його будова й функції. Психіка людини як цілісна, інтегрована система

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2. Принципи роботи мозку

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2.1. Принцип динамічного стереотипу

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2.2. Принцип домінанти

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2.3. Принцип взаємодії і взаємозалежності свідомості та підсвідомості

 • Психологія - Русинка Іван - 2.3. Етапи еволюції людського мозку

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 3. Основні теорії особистості

 • Психологія - Русинка Іван - 3.1. Теорія 3. Фрейда

 • Психологія - Русинка Іван - 3.2. Теорія А. Адлера

 • Психологія - Русинка Іван - 3.3. Теорія В. Франкла

 • Психологія - Русинка Іван - 3.4. Теорія Г. Олпорта

 • Психологія - Русинка Іван - 3.5. Теорія Дж. Келлі

 • Психологія - Русинка Іван - 3.6. Теорія А. Маслоу

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 4. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки

 • Психологія - Русинка Іван - 4.1. Свідомість. Самосвідомість. Поведінка

 • Психологія - Русинка Іван - 4.2. Новий вимір людського буття

 • Психологія - Русинка Іван - 4.3. Особистість у пошуках ідентичності

 • Психологія - Русинка Іван - 4.4. Трансформація поведінки

 • Психологія - Русинка Іван - 4.5. Самовиховання і розвиток особистості

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 5. Когнітивна сфера особистості