Психологія - Русинка Іван

 • Психологія - Русинка Іван - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 1. Психологія як наука

 • Психологія - Русинка Іван - 1.1. Еволюція наукових поглядів на природу психічного

 • Психологія - Русинка Іван - 1.2. Розвиток психологічних знань у межах вчення про душу

 • Психологія - Русинка Іван - 1.3. Розвиток психологічних знань у межах вчення про свідомість

 • Психологія - Русинка Іван - 1.4. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології

 • Психологія - Русинка Іван - 1.5. Становлення психології як самостійної науки

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 2. Мозок і психіка

 • Психологія - Русинка Іван - 2.1. Мозок людини, його будова й функції. Психіка людини як цілісна, інтегрована система

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2. Принципи роботи мозку

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2.1. Принцип динамічного стереотипу

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2.2. Принцип домінанти

 • Психологія - Русинка Іван - 2.2.3. Принцип взаємодії і взаємозалежності свідомості та підсвідомості

 • Психологія - Русинка Іван - 2.3. Етапи еволюції людського мозку

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 3. Основні теорії особистості

 • Психологія - Русинка Іван - 3.1. Теорія 3. Фрейда

 • Психологія - Русинка Іван - 3.2. Теорія А. Адлера

 • Психологія - Русинка Іван - 3.3. Теорія В. Франкла

 • Психологія - Русинка Іван - 3.4. Теорія Г. Олпорта

 • Психологія - Русинка Іван - 3.5. Теорія Дж. Келлі

 • Психологія - Русинка Іван - 3.6. Теорія А. Маслоу

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 4. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки

 • Психологія - Русинка Іван - 4.1. Свідомість. Самосвідомість. Поведінка

 • Психологія - Русинка Іван - 4.2. Новий вимір людського буття

 • Психологія - Русинка Іван - 4.3. Особистість у пошуках ідентичності

 • Психологія - Русинка Іван - 4.4. Трансформація поведінки

 • Психологія - Русинка Іван - 4.5. Самовиховання і розвиток особистості

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 5. Когнітивна сфера особистості

 • Психологія - Русинка Іван - 5.1. Увага

 • Психологія - Русинка Іван - 5.2. Сприйняття

 • Психологія - Русинка Іван - 5.3. Мислення

 • Психологія - Русинка Іван - 5.4. Відчуття

 • Психологія - Русинка Іван - 5.5. Пам'ять

 • Психологія - Русинка Іван - 5.6. Уява

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 6. Емоційно-вольова сфера особистості

 • Психологія - Русинка Іван - 6.1. Співвідношення емоційної та раціональної сфер особистості

 • Психологія - Русинка Іван - 6.2. Емоції і почуття

 • Психологія - Русинка Іван - 6.3. Негативні психічні стани: стрес, фрустрація, невроз

 • Психологія - Русинка Іван - Невроз нав'язливих станів

 • Психологія - Русинка Іван - 6.4. Воля

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 7. Властивості особистості

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 8. Особистість і спілкування

 • Психологія - Русинка Іван - 8.1. Природа спілкування

 • Психологія - Русинка Іван - 8.2. Основні характеристики спілкування

 • Психологія - Русинка Іван - 8.3. Мова невербального спілкування

 • Психологія - Русинка Іван - 8.4. Мова і комунікація

 • Психологія - Русинка Іван - 8.5. Психологічні та моральні орієнтації учасників комунікативної взаємодії

 • Психологія - Русинка Іван - Рівні спілкування

 • Психологія - Русинка Іван - 8.6. Позиція партнерів під час контакту

 • Психологія - Русинка Іван - 8.7. Спілкування і маніпуляція

 • Психологія - Русинка Іван - 8.7.1. Алгоритм маніпуляції

 • Психологія - Русинка Іван - 8.7.2. Захист від маніпуляції

 • Психологія - Русинка Іван - 8.7.3. Діагностика прихованої маніпуляції

 • Психологія - Русинка Іван - Вербальна діагностика

 • Психологія - Русинка Іван - Емоції

 • Психологія - Русинка Іван - Сенсаційність і терміновість

 • Психологія - Русинка Іван - Повторення

 • Психологія - Русинка Іван - Відсутність альтернативи рішення

 • Психологія - Русинка Іван - Змішування інформації і думок про цю інформацію

 • Психологія - Русинка Іван - Прикриття авторитетом

 • Психологія - Русинка Іван - Активізація стереотипів

 • Психологія - Русинка Іван - 8.7.4. Антиманіпулятивна стратегія поведінки

 • Психологія - Русинка Іван - Скорочення контактів

 • Психологія - Русинка Іван - Ухиляння від нав'язування

 • Психологія - Русинка Іван - Зміна темпу

 • Психологія - Русинка Іван - Відсіювання шуму

 • Психологія - Русинка Іван - Непередбачуваність

 • Психологія - Русинка Іван - Відключення емоцій

 • Психологія - Русинка Іван - Діалогічне мислення

 • Психологія - Русинка Іван - Створення альтернатив

 • Психологія - Русинка Іван - Включення здорового глузду

 • Психологія - Русинка Іван - Пошук суті проблеми

 • Психологія - Русинка Іван - Зміна мови

 • Психологія - Русинка Іван - 8.8. Моделі спілкування

 • Психологія - Русинка Іван - Розділ 9. Особистість і конфлікт

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1. Анатомія конфлікту

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.1. Конфліктуючі сторони

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.2. Зона розбіжностей

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.3. Образ ситуації

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.4 Мотиви

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.5. Дії

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.6. Умови перебігу конфлікту

 • Психологія - Русинка Іван - 9.1.7. Завершення конфліктної ситуації

 • Психологія - Русинка Іван - 9.2. Динаміка конфлікту

 • Психологія - Русинка Іван - 9.3. Стратегії і тактики взаємодії

 • Психологія - Русинка Іван - 9.4. Види впливу і техніка боротьби між учасниками взаємодії

 • Психологія - Русинка Іван - 9.5. Психотехнологія управління конфліктами

 • Психологія - Русинка Іван - ЛІТЕРАТУРА