Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Передмова

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - ЧАСТИНА 1. ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.1. Роль сфери послуг в економічній системі країни

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Структура сфери послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.2. Поняття і сутність послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.3. Особливості послуги як специфічного виду товару

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.4. Підприємство сфери послуг як соціально-економічна система

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2. Загальна характеристика основних видів послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.1. Торговельні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.2. Побутові послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.3. Соціально-культурні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.4. Житлово-комунальні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.5. Транспортні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.6. Послуги зв'язку

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.7. Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.3. Життєвий цикл послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 3. Ринок послуг України

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.1. Теоретичні засади функціонування ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.2. Особливості ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.3. Інфраструктура ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.4. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 4. Конкуренція на ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.1. Сутність конкуренції на ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.2. Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.3. Позиціонування послуг на ринку

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.4. Економіко-правове регулювання діяльності підприємств на ринку послуг7

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1. Сутність менеджменту сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1.1. Поняття сервісного менеджменту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1.2. Цілі і завдання менеджменту у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1.3. Рівні управління сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2. Складові системи менеджменту підприємства сфери обслуговування

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2.1. Менеджмент як система

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2.2. Функції та процес управління сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2.3. Методи управління сервісним підприємством

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.3. Становлення і розвиток менеджменту як науки

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.3.1. Історія виникнення менеджменту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.3.2. Еволюція управління як науки

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.3.3. Наукові підходи до управління

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 6.1. Сутність і особливості планування у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 6.2. Види планування у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 6.3. Місія та цілі сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 6.4. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 6.5. Принципи планування у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.1. Концепція стратегічного планування

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.2. Поняття стратегії та її класифікація

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3. Основні види стратегій

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3.1. Корпоративні стратегії

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3.1.1. Стратегії концентрованого росту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3.1.2. Стратегії інтегрованого росту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3.1.3. Стратегії диверсифікованого росту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3.1.4. Стратегії скорочення

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.3.2. Конкурентні стратегії

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 7.4. Основні чинники вибору стратегії організації

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 8. Процес організації менеджменту у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.1. Поняття організації, як функції менеджменту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.2. Організаційна структура управління: типи і характерні особливості

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.2.1. Ієрархічний (механістичний) тип структур управління

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.2.2. Адаптивний (органічний) тип структур управління

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3. Основи проектування сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.1. Розподіл праці і спеціалізація

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.2. Департаментизація і кооперація

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.3. Зв'язки в організації і координація

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.4. Масштаб підпорядкованості і контролю

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.5. Ієрархія в організації

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.6. Централізація і децентралізація

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.3.7. Диференціація та інтеграція

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 8.4. Життєвий цикл підприємства сфери послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 9. Мотивація як функція менеджменту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 9.1. Сутність поняття "мотивація" та мотиваційний процес

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 9.2. Теорії мотивації

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 9.2.1. Первинні теорії мотивації

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 9.2.2. Змістовні теорії мотивації

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 9.3. Особливості, помилки та принципи мотивування на підприємствах сфери обслуговування

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 10. Управлінський контроль сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 10.1. Сутність контролю і його значення в управління сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 10.2. Види і методи контролю у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 10.3. Процес контролю: сутність і зміст основних етапів

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 10.4. Принципи ефективного контролю сервісної діяльності

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 10.5. Контроль якості послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - ЧАСТИНА 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 11. Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 11.1. Сутність і класифікація рішень у менеджменті сфери послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 11.2. Підходи до прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 11.3. Фактори, що впливають на процес розробки і прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 11.4. Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 11.5. Моделі і методи розробки управлінських рішень

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 12. Організація комунікаційних процесів у сфері обслуговування

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 12.1. Сутність і види комунікацій в управлінні сервісним підприємством

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 12.2. Процес комунікацій

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 12.3. Комунікаційні мережі та стилі

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 12.4. Комунікаційні бар'єри і шляхи їх подолання

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 12.5. Особливості комунікативної політики у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 13. Групова динаміка і основи формування колективу сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.1. Сутність поняття "колектив", його структура, функції та основи формування і етапи розвитку

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.2. Формальні і неформальні групи, їхня характеристика і роль в управлінні

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.3. Фактори, що впливають на ефективність групи

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.4. Управління конфліктними ситуаціями в групі

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.4.1. Сутність поняття "конфлікт" і причини його виникнення

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.4.2. Основні види конфліктних ситуацій

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 13.4.3. Методи і стилі управління конфліктними ситуаціями

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 14. Влада і лідерство в управлінні

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.1. Влада і вплив в управлінні

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.1.1. Теорії влади, її сутність і основи

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.1.2. Форми влади

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.1.3. Вплив. Переконання і участь, як перспективні форми впливу

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.2. Лідерство

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.2.1. Сутність лідерства і його основні ознаки

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.2.2. Теорії лідерства та їхня еволюція

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 14.3. Стиль управління

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 15. Культура сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.1. Організаційна культура сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.1.1. Поняття організаційної культури

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.1.2. Види організаційних культур

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.2. Культура менеджменту сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.2.1. Зміст культури менеджменту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.2.2. Відповідальність в менеджменті

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.2.3. Етика менеджменту в сфері обслуговування

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.3. Соціально-психологічний клімат сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 15.4. Ефективність менеджменту сервісного підприємства