Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Передмова

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - ЧАСТИНА 1. ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.1. Роль сфери послуг в економічній системі країни

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Структура сфери послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.2. Поняття і сутність послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.3. Особливості послуги як специфічного виду товару

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 1.4. Підприємство сфери послуг як соціально-економічна система

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2. Загальна характеристика основних видів послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.1. Торговельні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.2. Побутові послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.3. Соціально-культурні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.4. Житлово-комунальні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.5. Транспортні послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.6. Послуги зв'язку

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.2.7. Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 2.3. Життєвий цикл послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 3. Ринок послуг України

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.1. Теоретичні засади функціонування ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.2. Особливості ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.3. Інфраструктура ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 3.4. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 4. Конкуренція на ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.1. Сутність конкуренції на ринку послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.2. Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.3. Позиціонування послуг на ринку

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 4.4. Економіко-правове регулювання діяльності підприємств на ринку послуг7

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1. Сутність менеджменту сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1.1. Поняття сервісного менеджменту

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1.2. Цілі і завдання менеджменту у сфері послуг

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.1.3. Рівні управління сервісного підприємства

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2. Складові системи менеджменту підприємства сфери обслуговування

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2.1. Менеджмент як система

 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - 5.2.2. Функції та процес управління сервісного підприємства