Міжнародне приватне право - Довгерт A. C

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - Передмова

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - РОЗДІЛ І. Вступ до міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 1. Загальна характеристика міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Приватно-правові відносини з іноземним елементом як предмет міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Нормативний склад міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Наука та навчальні курси міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Місце міжнародного приватного права у правовій системі

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 2. Виникнення науки міжнародного приватного права та її розвиток до початку XXI ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Зародки міжнародного приватного права у стародавньому світі

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Виникнення науки міжнародного приватного права. Теорія статутів

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Німецька доктрина у XIX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 5. Італійська доктрина у XIX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 6. Англо-американська доктрина міжнародного приватного права XIX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 7. Міжнародне приватне право у працях російських юристів ХІХ-ХХ ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 8. Новітні теорії міжнародного приватного права другої половини XX - початку XXI ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 3. Історія науки міжнародного приватного права в Україні

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України в останню чверть XIX ст. - на початку XX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Наука міжнародного приватного права в Україні у радянський період (1920-ті роки - 1991 р.)

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Сучасний етап вітчизняної науки міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 4. Загальні положення про джерела міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Поняття і види джерел міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.1. Передумови кодифікації МПрП. Загальна характеристика законодавчих процесів

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.2. Основні підходи до кодифікації та розвиток законодавства у сфері МПрП

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3.1. Умови застосування міжнародних договорів у приватноправових відносинах