Міжнародне приватне право - Довгерт A. C

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - Передмова

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - РОЗДІЛ І. Вступ до міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 1. Загальна характеристика міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Приватно-правові відносини з іноземним елементом як предмет міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Нормативний склад міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Наука та навчальні курси міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Місце міжнародного приватного права у правовій системі

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 2. Виникнення науки міжнародного приватного права та її розвиток до початку XXI ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Зародки міжнародного приватного права у стародавньому світі

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Виникнення науки міжнародного приватного права. Теорія статутів

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Німецька доктрина у XIX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 5. Італійська доктрина у XIX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 6. Англо-американська доктрина міжнародного приватного права XIX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 7. Міжнародне приватне право у працях російських юристів ХІХ-ХХ ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 8. Новітні теорії міжнародного приватного права другої половини XX - початку XXI ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 3. Історія науки міжнародного приватного права в Україні

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України в останню чверть XIX ст. - на початку XX ст

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Наука міжнародного приватного права в Україні у радянський період (1920-ті роки - 1991 р.)

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Сучасний етап вітчизняної науки міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 4. Загальні положення про джерела міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Поняття і види джерел міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.1. Передумови кодифікації МПрП. Загальна характеристика законодавчих процесів

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.2. Основні підходи до кодифікації та розвиток законодавства у сфері МПрП

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3.1. Умови застосування міжнародних договорів у приватноправових відносинах

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3.2. Уніфікація МПрП

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3.3. Міжнародні організації та підготовка міжнародних договорів у сфері МПрП

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Питання звичаю та судової практики як джерел міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 5. Джерела міжнародного приватного права в Україні

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Історичний огляд джерел міжнародного приватного права в Україні

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Сучасні джерела міжнародного приватного права в Україні

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - РОЗДІЛ ІІ. Загальні положення міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 6. Основні засади міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Принципи міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Правові режими. Взаємність

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 7. Колізійні норми

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Поняття і види колізійних норм

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1.1. Поняття, сутність та сфера застосування колізійних норм

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1.2. Структура колізійної норми. Види колізійних норм

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1.3. Сфера застосування колізійних норм

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Основні формули прикріплення

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.1. Принцип тісного зв'язку

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.2. Автономія волі: критерії та межі застосування

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2.3. Класичні формули прикріплення

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 8. Дія і тлумачення колізійних норм

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Загальні зауваження

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Правова кваліфікація

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Відсилання в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Імперативні норми

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 5. Застереження про публічний порядок

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 6. Проблема обходу закону в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 7. Специфічні колізії в міжнародному приватному праві. Застосування права країни з множинністю правових систем

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - Спеціальні норми інтертемпорального колізійного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 9. Застосування іноземного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Іноземне право та передумови його застосування

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Встановлення змісту іноземного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Механізми отримання інформації про зміст іноземних норм

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - РОЗДІЛ III. Суб'єкти міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 10. Фізичні особи в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Колізійні норми щодо правового статусу фізичної особи

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Уніфіковані правила щодо правового статусу фізичної особи

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Особисті немайнові права в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 11. Опіка та піклування в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Колізійно-правове регулювання опіки та піклування

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Міжнародно-правові акти у сфері опіки та піклування

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 12. Юридичні особи в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Особистий закон юридичної особи

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Діяльність іноземних юридичних осіб

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Транснаціональні компанії як суб'єкти міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 5. Особливості правового статусу офшорних компаній

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 13. Транскордонні банкрутства

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Поняття транскордонного банкрутства

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Колізійні норми у сфері транскордонних банкрутств

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 3. Уніфікація матеріальних і процесуальних норм у сфері транскордонних банкрутств

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 4. Транскордонні банкрутства і право України

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - ГЛАВА 14. Участь держави та юридичних осіб публічного права у приватноправових відносинах з іноземним елементом

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 1. Особливості правового положення держави та юридичних осіб публічного права як суб'єктів міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C. - 2. Міжнародні договори про імунітет держави