Облікова політика - Давидов Г. М

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Розділ 1. Нормативно-методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.1. Облікова політика як інструмент фінансової звітності

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.1.1. Сутність та законодавче регламентування облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.1.2. Принципи, методи та процедури бухгалтерського обліку в системі облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.2. Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським обліком

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.2.1. Підходи до трактування облікової політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.2.2. Мета, завдання та предмет облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.2.3. Суб'єкти та рівні регулювання облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Локальний рівень регулювання облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Проміжний (галузевий, відомчий) рівень облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.3. Особливості формування облікової політики підприємств малого бізнесу (суб'єктів малого підприємництва)

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.3.1. Визначення статусу малого підприємства

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.3.2. Організаційно-методологічні особливості формування облікової політики підприємств малого бізнесу

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.3.3. Особливості спрощеного Плану рахунків та їх вплив на формування облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.3.4. Організація документування та узагальнення облікової інформації як елемент облікової політики підприємств малого бізнесу

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.3.5. Методична складова облікової політики підприємств малого бізнесу

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.4. Організаційні особливості формування облікової політики у корпораціях

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.4.1. Сутність та типи корпорацій

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 1.4.2. Організаційні та методичні аспекти формування облікової політики в корпораціях

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Розділ 2. Методичні аспекти формування облікової політики за окремими об'єктами обліку та видами економічної діяльності

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.1. Методичні підходи до обгрунтування облікової політики з обліку витрат та формування собівартості

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.1.1. Об'єкти обліку витрат

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.1.2. Взаємозв'язок обліку витрат і процедури калькулювання

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.1.3. Методи обліку витрат

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.1.4. Підходи до формування облікової політики стосовно розподілу загальновиробничих витрат

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.2. Формування облікової політики основних засобів

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.3. Формування облікової політики в частині незавершеного виробництва

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.3.1. Незавершене виробництво як економічна категорія та об'єкт обліку

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.3.2. Організаційні аспекти документування незавершеного виробництва та їх вплив на облікову політику

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.3.3. Оцінка незавершеного виробництва

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.3.4. Інвентаризація незавершеного виробництва

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.3.5. Фактори та елементи облікової політики в частині незавершеного виробництва

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.4. Галузевий аспект формування облікової політики на прикладі ресторанного господарства

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.4.1. Типізація закладів ресторанного господарства з метою розроблення облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.4.2. Облікові моделі як основа формування облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 2.5. Податковий аспект облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Розділ З. Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.1. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб'єкта господарювання

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.2. Облікова політика як складова системи управління

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.2.1. Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управління

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістю

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Складники системи управління як об'єкти облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Стратегічні цілі підприємства та формування його облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Формулювання мети та цілей облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.2.2. Принципи, що визначають управлінську орієнтацію облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.3. Використання попроцесного підходу до формування облікової політики на прикладі цукробурякового виробництва

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.3.1. Формування облікової політики процесу заготівлі

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.3.2. Формування облікової політики процесу підготовки виробництва у міжсезонний період

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.3.3. Формування облікової політики технологічного процесу виробництва

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.4. Облікова політика як інструмент управління витратами маркетингово-збутової діяльності

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.4.1. Сучасний стан обліку маркетингово-збутових витрат та елементи облікової політики

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.4.2. Характеристика видів діяльності, що зумовлюють маркетингово-збутові витрати, та обгрунтування побудови робочого Плану рахунків

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.4.3. Вибір та обгрунтування елементів, статей витрат і їх складу під час побудови аналітичного обліку маркетингово-збутових витрат

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - 3.4.4. Обгрунтування методики розподілу маркетингово-збутових витрат за звітними періодами

 • Облікова політика - Давидов Г. М. - Рекомендована література