Електронна комерція - Шалева О. І

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - ВСТУП

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Частина 1. Теоретичні основи електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 1.1. Суть і зміст електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 1.2. Основні категорії і класи електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 1.3. Розвиток і сфери застосування електронної комерції. Учасники електронного ринку

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 1.4. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні та у світі

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 2.1. Основні категорії мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 2.2. Основні служби мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 2.3. Ідентифікація Internet-ресурсів

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 2.4. Особливості українського сегмента Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 2.5. Процедура створення Web-сайта

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 2.6. Бізнес-моделі сайтів

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 3.1. Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 3.2. Класифікація Internet-магазинів

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 3.3. Організація обслуговування покупців у віртуальних магазинах

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 3.4. Характеристика методів розрахунку за придбаний товар

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 3.5. Організація доставки товарів, придбаних у віртуальному магазині

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 3.6. Електронні моли як перспективна форма Internet-торгівлі

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 4. Організація продажу товарів через internet-аукціони

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 4.1. Суть і особливості віртуальних аукціонів

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 4.2. Типи аукціонів та товари, що продаються на Internet-аукціонах

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 4.3. Організаційне забезпечення Internet-аукціонів

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 4.4. Організація роботи віртуального аукціону

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 5. Організація оптового продажу товарів та послуг через електронні торговельні майданчики

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 5.1. Поняття і функції електронних торговельних майданчиків

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 5.2. Види і структура електронних торговельних майданчиків

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 5.3. Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 5.4. Горизонтальні (багатогалузеві) торговельні майданчики

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 5.5. Internet - представництва бізнес-структур

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 6.1. Поняття електронних платіжних систем та вимоги до них

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 6.2. Особливості кредитних Internet-систем

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 6.3. Дебетові Internet - системи та їх специфічні платіжні засоби

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 6.4. Забезпечення захисту в платіжних системах Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 7.1. Особливості надання послуг в мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 7.2. Internet-трейдинг як специфічний вид послуг

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 7.3. Організація надання банківських послуг через Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 7.4. Електронні страхові послуги

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 7.5. Система дистанційного навчання як сегмент ринку електронних послуг

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 7.6. Туристичні послуги в мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 8.1. Особливості сучасного Internet - маркетингу

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 8.2. Аналіз якості Internet - представництв комерційних структур із використанням маркетингового підходу

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 8.3. Основні принципи та засоби реклами в мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 8.4. Особливості застосування засобів Internet-реклами

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 8.5. Формування цін на товари і послуги в мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 9.1. Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 9.2. Системи електронного документообігу в електронній комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 9.3. Методи визначення ефективності електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - 9.4. Напрями оцінки ефективності електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Частина 2.Практикум

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 2. Основні категорії Internet та інструментарій електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 3. Організація і технологія роботи Internet - магазину

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 4. Організація продажу товарів через іnternet-аукціони

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 5. Організація оптового продажу товарів та послуг через віртуальні торговельні майданчики

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 6. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 7. Організація надання послуг в електронній комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 8. Маркетинг та реклама в мережі Internet

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Тема 9. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. Ефективність електронної комерції

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Глосарій

 • Електронна комерція - Шалева О. І. - Список літератури