Теорія фінансів - Федосов В. М

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Вступ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.1. Сутність та функції фінансів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.2. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.3. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.4. Складові фінансової інфраструктури

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.5. Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Інструментарій фіскальної політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Інструментарій монетарної політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Ринковий інструментарій

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.1. Теоретична сутність фінансової системи України та основні принципи її побудови

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.2. Організаційно-правові основи побудови і функціонування фінансової системи

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.3. Інституційно-функціональна структура фінансової системи України

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.4. Фінансові ресурси держави, джерела і методи їх формування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1. Концепції державних фінансів у фундаментальних економічних теоріях

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.1. Попередники англійської класичної політекономії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.2. Фінансові концепції англійської класичної політекономії. Адам Сміт і Давід Рікардо

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Державні видатки як непродуктивні витрати суспільства

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Мінімальні податки та їх раціоналізація

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Основний і оборотний капітал

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.3. Фінансові теорії історичної школи Німеччини

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фрідріх Ліст - засновник історичної школи Німеччини

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансова теорія Адольфа Вагнера

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Карл Дітцель про державний борг

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.4. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Маржиналістські методи аналізу фінансів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Система прогресивного оподаткування Арнольда Джакоба Коен Стюарта

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.5. Кейнсіанство і його значення для розвитку фінансової науки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Державні фінанси в концепціях ортодоксального кейнсіанства

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Неокейнсіанські концепції бюджетного регулювання

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансові концепції посткейнсіанства. Неокласичний синтез

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансові засади теорії суспільного товару

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.6. Повернення до неокласики. Протистояння кейнсіанству

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Неокласицизм кінця ХІХ ст. Фінансова теорія Артура Сесіля Пігу

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Ренесанс неокласицизму у 70-хр. ХХ ст

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансові теорії неокласиків

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Концепція реального економічного циклу. Фінансовий аспект

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.7. Монетаризм і пріоритет грошової політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Теорія монетаризму М. Фрідмена

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Монетаристські концепції регулювання економіки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.8. Неолібералізм. Фінансові пріоритети

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.9. Фінансові концепції в парадигмі "асиметричної інформації"

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Концепції парадигми на фінансовому макрорівні

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Банки як головні фінансові інститути

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Особливості відсоткових ставок. Відсоткова політика

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Податкові принципи Джозефа Стігліца

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.10. Інституціоналізм і його вплив на фінансову думку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Американський інституціоналізм ХІХ ст. Неоінституціоналізм кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансова концепція в неоінституціоналізмі Рональда Коуза

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.2. З історії української фінансової думки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.3. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Хронологія фінансової думки України

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 4.1. Сутність, типи та напрямки фінансової політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 4.2. Складові фінансової політики держави

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 4.3. Забезпечення реалізації фінансової політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 4.4. Фінансова політика суб'єктів господарювання

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 5.1. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи і державні видатки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 5.2. Державний бюджет: суть та призначення

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 5.3. Бюджетна система та державний устрій держави

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 5.4. Бюджетний процес

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Складання проекту Державного бюджету України

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Розгляд та прийняття Державного бюджету України

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 5.5. Державний кредит і державний борг

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 6. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 6.1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 6.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 6.3. Управління місцевими фінансами

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 7. ПОДАТКИ Й ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 7.1. Економічна сутність і роль податків у формуванні державних фінансів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 7.2. Принципи формування податкової системи

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 7.3. Класифікація й основні види податків

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.1. Сутність фінансів підприємств

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.2. Вибір підприємствами організаційно-правових форм у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.3. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.4. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.5. Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.6. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.7. Витрати і доходи підприємств, їх класифікація

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 8.8. Фінансові результати та фактори, що впливають на них

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 9. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 9.1. Доходи домогосподарств

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 9.2. Витрати домогосподарств

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 9.3. Інвестування в людський капітал

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 10. ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 10.1. Соціально-економічна роль фондів цільового призначення

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 10.2. Класифікація фондів цільового призначення

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 10.3. Джерела формування фінансових ресурсів фондів і напрямки фінансування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 10.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 11. СТРАХОВІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 11.1. Соціально-економічний зміст і роль страхування в умовах ринкової економіки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 11.2. Структура національного страхового ринку України та основні проблеми його розвитку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 11.3. Зарубіжна практика страхування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Німеччини

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Італії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Швейцарії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Японії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Великобританії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Франції

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Страховий ринок Бельгії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 12. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 12.1. Економічна сутність фінансового ринку та його структура

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 12.2. Класифікація фінансових ринків

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 12.3. Інструменти фінансового ринку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 12.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 13. ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.1.1. Еволюція фінансового менеджменту

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.1.2. Принципи організації фінансового менеджменту

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.1.3. Суб'єкти і об'єкти фінансового управління на підприємстві

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.2. Інформаційне забезпечення фінансового управління

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.2.1. Фінансова інформація та її використання в діяльності підприємства

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.2.2. Баланс підприємства та аналіз його складових частин

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.2.3. Ліквідність підприємства та методи її оцінювання

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.3. Фінансове планування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.3.1. Види планів, зміст і послідовність їх розробки на підприємстві

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.3.2. Основні фінансові показники в системі бізнес-планування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.3.3. Фінансове планування в системі бюджетування поточної діяльності

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.4. Управління державними фінансами

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.5. Податковий менеджмент

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 13.6. Особливості інвестування АПК України

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Контрольна функція

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.2. Загальна характеристика світового фінансового ринку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.3. Характеристика структури світового фінансового ринку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.3.1. Валютний ринок

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.3.2. Міжнародний кредитний ринок

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.3.3. Міжнародний ринок цінних паперів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.3.4. Міжнародні ринки золота

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.4. Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.5. Міжнародні валютні системи

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Еволюція розвитку міжнародної валютної системи

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.6. Міжнародне подвійне оподаткування і правові шляхи його розв'язання

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Кредит щодо іноземного податку

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Звільнення

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Прогресивне звільнення

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Посилання на національне законодавство

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Захист податкових переваг

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Іноземні податки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Угоди щодо встановлення дипломатичних та консульських відносин

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Угоди, які визначають принципи взаємовідносин міжнародних організацій із країнами їх базування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Власне податкові договори (угоди)

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 14.7. Міжнародні фінансові організації та їх функції

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - ЛІТЕРАТУРА