Теорія фінансів - Федосов В. М

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Вступ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.1. Сутність та функції фінансів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.2. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.3. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.4. Складові фінансової інфраструктури

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 1.5. Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Інструментарій фіскальної політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Інструментарій монетарної політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Ринковий інструментарій

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.1. Теоретична сутність фінансової системи України та основні принципи її побудови

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.2. Організаційно-правові основи побудови і функціонування фінансової системи

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.3. Інституційно-функціональна структура фінансової системи України

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 2.4. Фінансові ресурси держави, джерела і методи їх формування

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1. Концепції державних фінансів у фундаментальних економічних теоріях

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.1. Попередники англійської класичної політекономії

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.2. Фінансові концепції англійської класичної політекономії. Адам Сміт і Давід Рікардо

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Державні видатки як непродуктивні витрати суспільства

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Мінімальні податки та їх раціоналізація

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Основний і оборотний капітал

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.3. Фінансові теорії історичної школи Німеччини

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фрідріх Ліст - засновник історичної школи Німеччини

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансова теорія Адольфа Вагнера

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Карл Дітцель про державний борг

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.4. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Маржиналістські методи аналізу фінансів

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Система прогресивного оподаткування Арнольда Джакоба Коен Стюарта

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.5. Кейнсіанство і його значення для розвитку фінансової науки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Державні фінанси в концепціях ортодоксального кейнсіанства

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Неокейнсіанські концепції бюджетного регулювання

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансові концепції посткейнсіанства. Неокласичний синтез

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансові засади теорії суспільного товару

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.6. Повернення до неокласики. Протистояння кейнсіанству

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Неокласицизм кінця ХІХ ст. Фінансова теорія Артура Сесіля Пігу

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Ренесанс неокласицизму у 70-хр. ХХ ст

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Фінансові теорії неокласиків

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Концепція реального економічного циклу. Фінансовий аспект

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.7. Монетаризм і пріоритет грошової політики

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Теорія монетаризму М. Фрідмена

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - Монетаристські концепції регулювання економіки

 • Теорія фінансів - Федосов В. М. - 3.1.8. Неолібералізм. Фінансові пріоритети