Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - ВСТУП

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1. Міжнародна система обліку, етапи її становлення і принципи побудови

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.1. Загальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.2. Створення міжнародної системи бухгалтерського обліку і етапи її розвитку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.3. Завдання та функції національних і міжнародних організацій з бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.4. Характеристика світових моделей бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.5. Принципи побудови системи бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.1. Сутність стандартизації обліку і фактори, що її визначають

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.2. Етапи розробки міжнародних стандартів фінансової звітності та їх види

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.3. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.4. Сфера І проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3. Технологія облікового процесу в зарубіжних країнах

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.1. Облік у системі управління та користувачі облікової інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.2. Порівняльна характеристика фінансового І управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.3. Порядок реєстрації та обробки облікової інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.4. Систематизація облікової інформації та завершення облікового циклу

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.5. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.1. Склад, призначення І загальні вимоги до фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.2. Побудова і зміст бухгалтерського балансу

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.3. Характеристика звіту про прибутки і збитки

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.4. Звіт про рух грошових коштів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.5. Звіт про зміни у власному капіталі

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.6. Зміст приміток до фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.7. Інтерпретація фінансової звітності та її використання

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.1 Склад грошових коштів та відображення їх у звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.2. Облік та контроль грошових коштів у касі

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.3. Облік створення та використання фонду дрібних сум

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.4. Облік операцій на банківських рахунках

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.5. Ваучерна система контролю грошових коштів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.6. Облік короткострокових фінансових інвестицій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ IV. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.1. Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.2. Облік рахунків до отримання, наданих знижок та повернення товарів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.3. Облік податку на додану вартість