Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 1.1. ВСТУП

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ "СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА"

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. УКРАЇНСЬКА МОВА - НАЦІОНАЛЬНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. МОВНА НОРМА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ОСНОВНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. МОВА Й МОВЛЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 1.2. ГРАФІКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ БУКВАМИ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ І ЗВУКАМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 1.3. ОРФОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. ОРФОГРАФІЯ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ВЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. ВЖИВАНИЯ АПОСТРОФА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 15. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 16. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 17. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 18. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 19. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 20. ПРАВОПИС ЧАСТОК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 21. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 22. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ СЛОВ'ЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 2.1. ФОНЕТИКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОВНИХ ЗВУКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. СКЛАД. УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАДОПОДІЛ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. НАГОЛОС

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. ПОНЯТТЯ ПРО ФОНЕМУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ФОНЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. ЧЕРГУВАННЯ /О/ ТА /Е/ З ФОНЕМНИМ НУЛЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. ЧЕРГУВАННЯ /О/, /Е/ З /І/

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. ЧЕРГУВАННЯ /Е/-/0/ ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ТА /Й/

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 15. ЧЕРГУВАННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 2.2. ОРФОЕПІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 16. ОРФОЕПІЯ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 3. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. СЛОВО ЯК МОВНА ОДИНИЦЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ОМОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. ПАРОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5.СИНОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. АНТОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. СКЛАД ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ З ПОГЛЯДУ ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 3.2. ФРАЗЕОЛОГІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ПРЕДМЕТ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ОСНОВНІ ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ