Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 1.1. ВСТУП

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ "СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА"

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. УКРАЇНСЬКА МОВА - НАЦІОНАЛЬНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. МОВНА НОРМА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ОСНОВНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. МОВА Й МОВЛЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 1.2. ГРАФІКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ БУКВАМИ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ І ЗВУКАМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 1.3. ОРФОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. ОРФОГРАФІЯ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ВЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. ВЖИВАНИЯ АПОСТРОФА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 15. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 16. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 17. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 18. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 19. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 20. ПРАВОПИС ЧАСТОК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 21. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 22. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ СЛОВ'ЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 2.1. ФОНЕТИКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОВНИХ ЗВУКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. СКЛАД. УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАДОПОДІЛ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. НАГОЛОС

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. ПОНЯТТЯ ПРО ФОНЕМУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ФОНЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. ЧЕРГУВАННЯ /О/ ТА /Е/ З ФОНЕМНИМ НУЛЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. ЧЕРГУВАННЯ /О/, /Е/ З /І/

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. ЧЕРГУВАННЯ /Е/-/0/ ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ТА /Й/

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 15. ЧЕРГУВАННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 2.2. ОРФОЕПІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 16. ОРФОЕПІЯ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 3. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. СЛОВО ЯК МОВНА ОДИНИЦЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ОМОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. ПАРОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5.СИНОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. АНТОНІМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. СКЛАД ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ З ПОГЛЯДУ ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 3.2. ФРАЗЕОЛОГІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ПРЕДМЕТ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ОСНОВНІ ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. ДЖЕРЕЛА ФРАЗЕОЛОГІЇ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 3.3. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. ПРЕДМЕТ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. ТИПИ СЛОВНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 4. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 4.1. БУДОВА СЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ТИПИ МОРФЕМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 4.2. СЛОВОТВІР

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СЛОВОТВОРУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА СЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 5. МОРФОЛОГІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1. ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ ЇХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1.1. ІМЕННИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ІМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Конкретні й абстрактні іменники

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Іменники - назви істот і неістот

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Власні і загальні іменники

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Збірні іменники

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Матеріально-речовинні іменники

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Категорія роду

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Категорія числа

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Категорія відмінка

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Відмінювання іменників

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ПОДІЛ НА ГРУПИ І ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. ПОДІЛ НА ГРУПИ І ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ III ВІДМІНИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧЕТВЕРТОЇ ВІДМІНИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ МНОЖИНИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1.2. ПРИКМЕТНИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ПРИКМЕТНИКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. РОЗРЯДИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 15. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1.3. ЧИСЛІВНИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 16. ЗНАЧЕННЯ ЧИСЛІВНИКА І ЙОГО ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 17. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 18. ГРУПИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА БУДОВОЮ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 19. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1.4. ЗАЙМЕННИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 20. ЗНАЧЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 21. ГРУПИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 22. ВІДМІНЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1.5. ДІЄСЛОВО. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 23. ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ДІЄСЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 24. ІНФІНІТИВ ДІЄСЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 25. КАТЕГОРІЯ ВИДУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 26. КАТЕГОРІЯ ПЕРЕХІДНОСТІ/НЕПЕРЕХІДНОСТІ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 27. КАТЕГОРІЯ СТАНУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 28. КАТЕГОРІЯ СПОСОБУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 29. КАТЕГОРІЯ ЧАСУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 30. КАТЕГОРІЯ ОСОБИ, ЧИСЛА І РОДУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 31. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 32. ДІЄПРИКМЕТНИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 33. БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА - НО,-ТО

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 34. ДІЄПРИСЛІВНИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.1.6. ПРИСЛІВНИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 35. ЗНАЧЕННЯ ПРИСЛІВНИКА, ЙОГО ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 36. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 5.2. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 37. ПРИЙМЕННИК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 38. ПОХОДЖЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І ЇХ СКЛАД

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 39. СПОЛУЧНИКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 40. ПОДІЛ СПОЛУЧНИКІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ, СКЛАДОМ ТА СПОСОБОМ УЖИВАННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 41. СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИКІВ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 42. ЧАСТКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 43. ВИГУК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 6. СИНТАКСИС

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ПРЕДМЕТ СИНТАКСИСУ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 6.1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. ТИПИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА МОРФОЛОГІЧНИМ ВИРАЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО СЛОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. ТИПИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СЕМАНТИКО СИНТАКСИЧНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ МІЖ ГОЛОВНИМ І ЗАЛЕЖНИМ СЛОВАМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ГРАМАТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 6.2. РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. РЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВНА СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. ТИПИ РЕЧЕНЬ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 6.3. ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. ЗВ'ЯЗОК ПРИСУДКА З ПІДМЕТОМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. ДОДАТОК

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. ОЗНАЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. ПРИКЛАДКА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 15. ОБСТАВИНА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - Односкладне речення в системі простого речення

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 16. ТИПИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 17. НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 18. НЕПОВНІ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 6.2. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 19. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 20. РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 21. ЗВЕРТАННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 22. ВСТАВНІ СЛОВА, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ВСТАВЛЕНІ КОМПОНЕНТИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 6.3. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 23. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 24. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ЧАСТИН СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 25. ТИПИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 26. СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 27. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 28. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 29. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ РОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 30. БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 31. ТИПИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 32. ПЕРІОД

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 33. ПРЯМА МОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 34. НЕПРЯМА МОВА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 35. ДІАЛОГ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 36. ЦИТАТА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 37. СТРУКТУРНІ ТИПИ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧИХ ЦІЛИХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - МОДУЛЬ 7. ПУНКТУАЦІЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 7.1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 1. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 2. ТИРЕ НА МІСЦІ ПРОПУЩЕНОГО ЧЛЕНА

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 3. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 4. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 8. ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 9. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 10. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ І ВСТАВЛЕНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - 7.2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 11. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 12. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 13. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ

 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В. - § 14. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ