Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 2. Роль контролінгу в системі управління підприємством

2.1. Структура контролінгу на підприємстві

Структура контролінгу на підприємстві представлені такими розділами (рис 2.1).

структурно-логічна схема контролінгу

Рис. 2.1. Структурно-логічна схема контролінгу

Встановлення цілей - встановлення якісних та кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, за якими можна оцінити ступінь досягнення встановлених цілей.

Планування - перетворення цілей підприємства на прогнози та плани. Контролінг розробляє методики планування, координує та узгоджує плани підприємства на різних рівнях управління, проводить поточну оцінку доцільності планування та можливість реалізації планів за різних умов функціонування підприємства.

Оперативний управлінський облік - відображення фінансово-господарської діяльності підприємства в ході виконання планів.

Система інформаційних потоків - забезпечення інформаційної підтримки управління. Контролінг синтезує інформацію для системи управління.

Моніторинг - відслідковує поточні процеси на підприємстві в режимі реального часу, складання оперативної звітності про результати. Контроль - фіксація та оцінка результатів з орієнтацією на перспективу. Аналіз планів, результатів та відхилень.

Розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

2.2. Структурно-логічна модель забезпечення якості системи управління підприємством за допомогою процесу контролінгу

Чіткий розподіл завдань між підрозділами підприємства і виконавцями, а також їхня координація є серцевиною будь-якого добре організованого процесу контролінгу і тому вимагають спеціальних, послідовних зусиль і уваги з боку керівників підприємства.

Широке запровадження якісної системи управління на підприємствах надає можливість керівникам досягати стабільного та ефективного функціонування підприємства. Якщо ж керівник ігноруватиме впровадженням такої системи, то управління буде формальним і не принесе позитивних результатів.

Підвищення якості управління досягається шляхом поєднання різних заходів, методів, способів упровадження контролінгу на підприємстві, хоча це досить складний процес. Тобто слід відмовитися від окремих розрізнених елементів управління і почати застосовувати комплексну систему взаємозалежних, послідовних заходів, які сприятимуть ефективному управлінню підприємством.

Наступним важливим кроком у цьому процесі є докорінний перегляд та удосконалення науково-технічного рівня існуючих стандартів управління, адже стандарти відіграють значну роль у підвищенні рівня якості управління.

Графічне відображення структурно-логічної моделі забезпечення якості управління підприємством за допомогою процесу контролінгу наведено на рис. 2.2

структурно-логічна модель забезпечення якості системи управління підприємством за допомогою процесу контролінгу

Рис. 2.2. Структурно-логічна модель забезпечення якості системи управління підприємством за допомогою процесу контролінгу

Як видно з рис. 2.2, для процесу контролінгу вищенаведені аргументи є додатковим підтвердженням його основних принципів. Суть цих принципів полягає у позитивному забезпеченні автономного й ефективного управління, спрямованого на розробку стандартів, принципів і методів управління, що сприяють попередженню зміни рівня якості управління підприємством.

Логічним продовженням наведених вище аргументів є те, що процес контролінгу може сприяти підвищенню якості системи управління і може бути орієнтованим на перспективний розвиток підприємства, основною метою якого є орієнтація управлінського процесу на забезпечення прибутковості підприємства та ефективного використання ресурсів.Схожі статті
Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Тема 2. Роль контролінгу в системі управління підприємством

Предыдущая | Следующая