Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.3. Гуртки якості

Гуртками якості називають типові для японських підприємств робочі гуртки, 3 початку 50-х років майже на всіх японських підприємствах стало звичайною справою кілька разів на місяць після робочого дня всім колективом обговорювати питання підвищення якості продукції. З часом гуртки якості в Японії відійшли від своєї первісної мети. Співробітники не обмежуються більше тільки проблемами підвищення якості, а розробляють серйозні пропозиції щодо раціоналізації виробництва.

Виниклі в Японії гуртки якості знайшли застосування й у Європі. З огляду на успіх японської моделі надання робітниками допомоги самим собі, упроваджений на великих німецьких підприємствах, дрібним і середнім підприємствам варто було б також упроваджувати цю модель далекосхідного менеджменту. Така форма взаємної мотивації дає підприємству великі переваги.

За допомогою гуртків якості на німецьких підприємствах домоглися великих успіхів. На деяких підприємствах, правда, існують дві перешкоди для їхнього впровадження. Керівництво підприємства і співробітників часто розділяє висока стіна. Наслідком є те, що робітник ототожнює себе скоріше зі своєю профспілкою, чим зі своїм підприємством.

Це відбувається ще і тому, що представники працюючих за наймом на деяких підприємствах бойкотують уведення гуртків якості. В окремих випадках втручаються керівники, тому що завдяки введенню на підприємстві гуртків якості розширюється простір прийняття рішень і дій для працівників нижнього рівня, хоча введення гуртків якості на підприємстві дає поштовх навчальному процесу, що корисний і для керівництва підприємства, і для співробітників.

Європейські підприємства повинні враховувати японські досягнення. Більш висока продуктивність японських підприємств є насамперед результатом кращої мотивації японських робітників до підвищення продуктивності і якості. Деякі європейські підприємці намагаються пояснити успішне просування на світовий ринок конкурентів з Далекого Сходу особливими умовами праці: подовжений робітник день, скорочена відпустка, більш високий рівень автоматизації і зацікавленість людей до роботи. Уважніше вивчивши ситуацію, ми повинні визнати, що мотивація як ведучий принцип японського менеджменту - ключ до успіху на ринку.

Гурток якості складається з групи робітників, що добровільно, приблизно годину в тиждень чи на місяць, обговорюють проблеми якості на підприємстві. Якщо причини виникнення проблем знайдені, то розробляються пропозиції по їх рішенню. Таким чином, робітники на виробництві можуть виявити творчий і інноваційний стиль мислення.

У гуртках якості повинні по можливості комплексно розглядатися й аналізуватися проблеми і причини їхнього виникнення. Якщо цього не відбувається, група може сильно коливатися при виборі підходу до рішення. У такому випадку часто виникають зовсім марні пропозиції.

Робота гуртка якості не може обмежуватися тільки дискусією за круглим столом, варто збирати інформацію. Крім того, необхідно провести переговори з зацікавленими особами на місцях. Практичні експерименти чи створення зразків, а також серії тестових перевірок можуть сприяти кращому розумінню суті виникаючих проблем. Таким чином, скоріше будуть знайдені підходи до рішення. Подібна діяльність стимулює співробітників у групі.

Для кожного гуртка якості повинний бути визначений ведучий, котрий координує роботу. Ведучий може також розподіляти завдання усередині своєї групи. Для рішення особливих проблем формується додаткова робоча група.

Цілі гуртків якості різноманітні. Поряд з мотивацією позитивними аспектами введення гуртків якості є збільшення продуктивності і більш високі економічні вигоди. Додаткова мета - формування відповідального самостійного творчого мислення співробітників підприємства.

Таким чином, цілі гуртків якості полягають у наступному:

1) покращення мотивації;

2) підвищення якості за допомогою усвідомлення його значення;

3) ріст продуктивності праці,

4) збільшення економічної вигоди;

5) поліпшення відносин співробітників до роботи;

6) відповідальне колективне мислення співробітників;

7) стимулювання самостійного мислення при рішенні проблем;

8) представлення конструктивних пропозицій;

9) усвідомлення співробітниками категорії вартості;

10) підвищення відповідальності співробітників;

11) підвищення гнучкості керівництва підприємства;

12) поліпшення відносин до керівництва;

13) збільшення добровільної активності співробітників;

14) посилення орієнтації на клієнтів;

15) зниження витрат за рахунок скорочення браку;

16) зниження витрат за рахунок зменшення кількості рекламацій;

17) зменшення простоїв за рахунок кращого навчання персоналу;

18) збільшення продуктивності за рахунок більш швидкого розпізнавання дефектів;

19) усунення слабких місць за рахунок власних пропозицій по раціоналізації;

20) покращення психологічного клімату на підприємстві за допомогою інтенсивної спільної роботи.

Вимоги до усвідомлення категорії якості, до гнучкості співробітників і до поведінки, яка орієнтована на результати, повинні підвищуватися. Готовність до прийняття на себе відповідальності, відношення співробітників до підприємства і розуміння категорії вартості також можуть бути поліпшені.

На початковому етапі роботи гуртки якості займаються підвищенням якості продукції і проблемами на робочих місцях, Учасники гуртків якості разом обговорюють виробничі проблеми і шукають можливості виконувати свою роботу краще і з меншими витратами. Поряд з питаннями забезпечення якості мова йде про його контроль. Надалі ключові питання перемістяться в сферу техніки й організації.

У технічній сфері мова йде насамперед про нове устаткування, інструмент, способи і засоби виробництва. Крім того, гуртки якості інтенсивно займаються питаннями утворення і підвищення кваліфікації, забезпечення чистоти і безпеки на підприємстві, а також удосконалювання організаційної структури і виробничих процесів.

Таким чином, згодом зрушення в роботі з підвищення якості йде в напрямку від робочих місць до більш високого ступеня автоматизації і досконалості організації. У виникненні такої тенденції велику роль грає надійність робочого місця.

Наступний хід думки завжди просліджується під час обговорення питань у гуртках якості:

На деяких підприємствах керівництво спочатку зовсім не було натхненно ідеєю створення гуртків якості. Але після того як з'явилися успіхи, більшість підприємців змінили свою думку. Причина змін полягала частіше у швидкому зниженні обсягу браку. Раніше на одному підприємстві при вихідному контролі виявлялося понад 10 % браку. Сьогодні тільки 2 % товарів - брак.

Звичайно, успіх не приходить сам по собі. Раніше співробітників варто було ознайомити з новими ідеями. Ведучі гуртків якості повинні бути підготовлені до рішення своїх нових завдань. Без інтенсивного тренінгу гуртка якості далеко не просунутися.

Як і всі організаційні нововведення, гуртки якості проходять кілька етапів розвитку. На багатьох підприємствах до заходів, які проводяться гуртками якості, губиться інтерес після початкової наснаги, якщо членів групи постійно не мотивують і керівництво підприємства їх не підтримує.

На етапі введення гуртків якості додаткова робота приходиться на менеджерів, тому що групи запитують об'ємну і точну інформацію. Те ж саме відноситься і до майстрів, оскільки вони повинні змінювати стиль керівництва.

При організації гуртків якості необхідна робота в групах. Групову роботу важко сприймають індивідуалісти. При цій системі на відміну від звичайної заводської системи подачі раціоналізаторських пропозицій успіх і невдачу розділяють усі співробітники групи. Тому на етапі введення гуртків якості часто потрібен тренінг групової роботи.

Майже на кожному підприємстві є всезнайки, що отруюють атмосферу в групі. Песимісти також заважають спільній роботі своїми зауваженнями з приводу того, що запропоноване не буде реалізовано. Теоретики можуть перешкоджати практичній роботі на підприємстві. Деяким же практикам заздалегідь відомі готові рішення. Тому процес формування групи непростий. Тільки згодом вдається підібрати задовільний склад групи з різних відділів. Непомітна робота може бути трудомісткою. Процес навчання часто тривалий.

Група повинна стати єдиним цілим і самостійно вирішувати свої завдання. Гуртки якості створюються на тривалий час що призводить до більш високих вимог членів групи. Вони часто вимагають для своєї діяльності в цих гуртках якості і роботи на підприємстві кращої освіти і підвищення кваліфікації.

Спочатку особливо важко пояснити учасникам, які теми (проблеми) підходять для обговорення в гуртках якості. Ми рекомендуємо розрізняти наступні проблеми:

1) проблеми, що робочий гурток може самостійно знайти і вирішити;

2) проблеми, при рішенні яких гуртки якості потребують допомоги інших робочих груп;

3) проблеми, на усунення яких робочий гурток не робить впливу.

Перші дві групи проблем підходять для обговорення в гуртках якості. Зацікавленість учасників залежить насамперед від того, наскільки швидко реалізуються окремі пропозиції в повсякденній роботі.

Ведучий визначає хід подій у групі. На багатьох підприємствах роль ведучого бере на себе старший майстер. Ведучим може бути працівник того ж рівня, що і члени гуртка якості. На деяких підприємствах вважають таке рішення найкращим.

Вибір ведучих гуртків якості не повинен надаватися винятково групі, тому що не у всіх випадках це може бути можливим. Якостями, якими наділений гарний ведучий групи, не завжди притаманні тому співробітнику, якого цінують усі.

Ведучий займає важливу позицію усередині групи. Він встановлює хід заходів у групі і від нього багато в чому залежить успіх чи невдача роботи гуртка якості. Прагнення зберегти позицію ведучого може перешкодити пошукам нових ідей. Якщо авторитет ведучого в групі не визнають інші члени групи, то це може негативно відбитися на результаті.

У першу чергу ведучі гуртків якості повинні навчитися за допомогою відеотехніки організовувати дискусії й узагальнювати їхні результати в коротких звітах.

На деяких підприємствах для ведучих влаштовують дводенний тренінг. На інших підприємствах ведучі груп регулярно підвищують свою кваліфікацію. При цьому ведучі освоюють різні методи групової роботи: АВС-аналіз, розвиток техніки творчості і мозковий штурм.

Керівникам груп роз'ясняють, наприклад, що усього декілька причин викликає безліч проблем. Тому ведучі повинні вчитися виявляти фактори, дія яких має серйозні наслідки. Мова йде про перебування важливої А-проблеми, що може привести до великих витрат. Якщо співробітники в гуртках якості добре володіють технікою АВС-аналізу, то на підприємстві можна уникнути великих витрат.

Надалі ведучі повинні проходити щорічне навчання на семінарах, що проводяться за межами підприємства. Корисний також регулярний обмін досвідом на самому підприємстві.

Витрати, що виникають при сумлінному навчанні ведучих, швидко скуповуються, оскільки гуртки якості можуть у такому випадку працювати значно ефективніше. З усього сказаного можна зробити висновок, що на етапі введення гуртків якості велике значення варто додавати систематичному тренінгу.

Таблиця 5.5. ЗАВДАННЯ КООРДИНАТОРА

1. Вибір теми

Опитування співробітників відділів Складання переліку пріоритетів

2. Інформація

Збір і підготовка даних Посередницькі бесіди

3 Керівництво

Обмін досвідом

4. Підтримка інтересу

Погоджуючі бесіди Покращення мотивації

5 Посередницька діяльність

Керівництво підприємства

Менеджери

Співробітники

6. Сприяння

Керівництво підприємства Відділи

7. Тренінг для ведучих

Складання тестів Проведення досвідів Збір доказів

8. Звітність

Навчання усередині і за межами підприємства

Груповий тренінг

АВС-аналіз

Техніки розвитку творчості

9. Функції контролю

Місячні звіти Презентації Терміни засідань Гармонізація роботи групи Контроль результату

Якщо на підприємстві діє кілька гуртків якості, то корисно призначити координатора, що погоджує теми гуртків і надає необхідну інформацію. Функції координатора може здійснювати, наприклад, контролер.

Завдання координатора комплексні, і для їхнього виконання потрібен співробітник, який переконаний у необхідності гуртків якості і здатний відповідально з ентузіазмом вирішувати виникаючі проблеми.

Координатор - це сполучна ланка між керівництвом підприємства і гуртком якості. Він повинний також узяти на себе роль посередника між іншими відділами і керівництвом підприємства.

Функції координатора численні. Поряд з узгодженням тем для гуртків якості і наданням їм інформації координатор повинний активно допомагати при складанні тестів і проведенні досліджень, підтримувати у співробітників інтерес до гуртків якості, тренувати ведучих і співробітників, а також здійснювати постійний контроль за повсякденною роботою гуртків якості.

На більшій частині підприємств робота гуртків якості успішна й економічна. Поряд з матеріальними результатами, які можна однозначно вимірити, є нематеріальні аспекти, що свідчать на користь введення гуртків якості.

Цільові показники, як правило, досягаються. Поряд зі зменшенням числа недоліків якості і підвищенням його гарантії, як правило, покращується мотивація співробітників на підприємстві.

Коло тем, над якими працюють гуртки якості, згодом розширюється. На деяких підприємствах гуртки якості вже приймають до виконання завдання, що раніше відносилися до технічної сфери, наприклад:

1) аналіз по місцях виникнення браку;

2) складання планів технічного обслуговування;

3) спостереження за методами виробництва;

4) удосконалення робочих інструкцій;

5) складання контрольних тестів для перевірки устаткування.

Поряд з постійними організуються спеціалізовані гуртки якості. Постійні гуртки якості після успішної реалізації розроблених пропозицій звертаються до нових тем. Спеціалізовані гуртки якості займаються проблемами, які потрібно вирішити в обмежений термін, і працюють як проектна група. У спеціалізованих гуртках якості співробітники постійно змінюються, і ці гуртки розформовуються після рішення проблеми.

Успіх гуртків якості істотно залежить від того, наскільки гарно керівництво підприємства підготувалося до цієї роботи менеджерів і співробітників на всіх рівнях. Керівництво підприємства і менеджерів часто самих необхідно переконувати в користі гуртків якості, перш ніж проінструктувати працівників нижчої ланки, як їм варто поводитися з новою ідеєю.

На деякі Основні правила При введенні на підприємстві Гуртків якості Варто звернути увагу, щоб забезпечити швидкий успіх цієї ідеї.

А) Розвиток персоналу.

Керівництво підприємства повинне прийняти чітке рішення, чи сприяти розвитку персоналу на підприємстві. У гуртках якості можуть проявлятися здатності одних співробітників які не знаходять застосування і виявлятися невикористані резерви інших.

Б) Постановка цілей.

Мету варто точно визначити. Причому основне значення поряд з покращенням мотивації мають підвищення стандартів якості і зменшення витрат.

В) Добровільність.

Гуртки якості тільки тоді становлять інтерес для співробітників, коли ця робота проводиться на добровільній основі. Важко домогтися успіху, якщо керівництво підприємства визначає, хто повинний співробітничати в гуртках якості.

Г) Робочі зустрічі.

Усі робочі зустрічі членів гуртків якості повинні проводитися кожні 2 чи 3 тижня. Групи складаються з 5-10 співробітників.

Д) Робота в групі.

Гуртки якості припускають групову роботу, отже, це не форум для виступів борців-індивідуалістів. Кожен учасник групи повинний мати рівні шанси для співробітництва.

Е) Успіх роботи групи.

Загальний результат має вирішальне значення. Мова йде не про внесок окремих членів групи. їхня ініціатива повинна в цілому підтримуватися і відстоюватися іншими учасниками.

Ж) Близькість до практики.

У гуртках якості повинні розглядатися проблеми власного підприємства. Члени групи є дійсними експертами тільки у своїх сферах.

З) Керівництво підприємства.

Керівництво підприємства і менеджери повинні знати і підтримувати концепцію гуртків якості. Тільки керівництво підприємства вирішує, чи реалізовувати окремі пропозиції, розроблені в гуртках якості.

І) Виробнича рада.

Із самого початку виробнича рада підприємства повинна бути проінформована про цілі гуртків якості. Перед уведенням гуртків якості виробнича рада повинна схвалити цю нову ідею.

К) Тренінг.

Ведучі гуртків якості повинні систематично навчатися. Вони відповідальні за те, щоб усі члени групи могли одержати спеціальні знання і необхідну інформацію.

Л) Координатор.

За конструктивність роботи окремих гуртків якості повинний відповідати координатор. Його завдання варто чітко визначити і довести до відома всіх учасників.

М) Випробувальний етап.

У першу чергу необхідно домовитися про спробний "пуск" гуртка якості. Як тільки цей випробувальний етап закінчиться, всі учасники повинні перевірити ще раз якісні і кількісні результати своєї роботи. Потім варто встановити, чи необхідно гуртку якості продовжувати роботу. Група також може вирішити, чи потрібно розширювати гурток якості чи приводити його у відповідність з умовами, що змінилися.

Н) Презентація.

Кожна група повинна представити пропозиції за рішенням проблем керівництву підприємства. Звичайно, робота гуртків якості не закінчується на презентації. Група повинна показати шляхи контролю за досягненням успіху.

О) Контроль.

Група повинна перевіряти, чи втілені її пропозиції в практику і чи досягнуті очікувані успіхи. Якщо успіхи не відповідають чеканням цілком чи відсутні, група повинна ще раз зайнятися цими пропозиціями. Так виявляються переваги і недоліки проведених заходів, досягаються постійні поліпшення в технічній і організаційній сферах.

П) Успіх.

Гуртки якості можуть успішно діяти на підприємстві, якщо вони цілком підтримуються керівництвом. Завдяки цьому співробітники починають ототожнювати себе з підприємством. Інтерес до роботи постійно росте за рахунок активної спільної діяльності по впровадженню пропозиції на робочих місцях і усуненню порушень. Тісна взаємодія з керівництвом призводить також до усунення непорозумінь на підприємстві. Співробітників, що беруть участь у роботі гуртків якості, легше "закріпити" на підприємстві, оскільки вони цілком ототожнюють себе з ним.

Гуртки якості розвиваються відповідно до досягнутого успіху. Однак недостатньо однієї похвали і визнання з боку керівництва підприємства. Члени гуртків якості важко переживають невдачі. Якщо довго немає очікуваних результатів, гуртки якості можуть бути поступово розпущені. Гуртки якості очікують очевидного підтвердження свого внеску в загальнофірмовий успіх. Групи існують за рахунок зворотного зв'язку, що йде від контролю за досягнення успіхів.

При створенні гуртків якості можуть виникнути різні проблеми. Але і після успішного введення гуртків якості завжди виникають питання, що повинні бути вирішені. Слід дотримуватися визначених правил при пошуку таких рішень. Перелічимо Проблеми, Що найчастіше виникають на підприємстві в роботі гуртків якості.

А) Керівництво підприємства виявляє слабку зацікавленість до введення гуртків якості.

Щоб ідея гуртків якості виявилася успішною, обов'язково потрібно, щоб керівництво підприємства цілком підтримувало цю ідею. Без позитивного відношення керівництва підприємства до гуртків якості їхнє введення недоцільне. У багатьох випадках керівництво підприємства змінює свою позицію, якщо йому представляють звіти про досвід роботи гуртків якості на інших підприємствах.

Б) Виробнича рада виступає проти гуртків якості.

До введення гуртків якості виробнича рада повинна бути переконана, що це гарна ідея. Якщо виникають труднощі, то можна відвідати інші підприємства, що вже мають позитивний досвід гуртків якості. Без визнання радою підприємства введення гуртків якості не може бути почато.

В) Кількість добровільних учасників занадто незначне.

Причина занадто незначної кількості добровільних учасників часто полягає в тому, що інформація про позитивні аспекти діяльності гуртків якості недостатня. Тому варто провести семінар тривалістю кілька годин за участю співробітників, майстрів і менеджерів підрозділів. Інформація повинна цілеспрямовано передаватися зверху вниз і навпаки.

Г) Занадто багато співробітників хочуть брати участь у гуртках якості.

При введенні гуртків якості має сенс починати з формування досвідчених груп. У першу чергу потрібно ретельно відібрати учасників по визначених темах. Варто звернути увагу на гарну спільну роботу учасників, щоб перші теми були успішно оброблені і доведені до кінця. Інші учасники повинні співробітничати тільки в наступних гуртках якості.

Д) Для обробки в гуртках якості не вистачає придатних тем.

Серед менеджерів і майстрів потрібно провести опитування про придатні теми, звертаючи увагу на те, що рішення проблем повинне бути відносно простим і наочним. Групи не повинні відразу ж займатися самими складними проблемами. Після опитування потрібно скласти каталог тем. Теми повинні бути упорядковані по пріоритетах.

Е) Гурток якості вибрав занадто складну тему і не знаходить переконливого рішення.

При виборі тем групою необхідно звернути увагу на те, щоб спочатку відбиралися більш прості теми, для яких проглядаються можливі рішення. Якщо тема виявляється занадто складною і не можна виробити переконливого рішення, то таку тему потрібно відкласти і, можливо, пізніше знову її розглянути.

Ж) У групі немає згоди щодо послідовності обробки тем.

При доборі тем у групі необхідно звернути увагу на демократичні методи їхнього голосування. Послідовність обробки тем повинна визначатися з урахуванням наступних критеріїв:

1) інтерес до теми;

2) терміновість її розробки;

3) ступінь складності;

4) можливості реалізації.

З) Ентузіазм учасників групи повільно слабшає.

Спочатку необхідно виявити причини й усунути помилки. Учасників гуртка якості потрібно знову мотивувати. У групу можуть прийти нові члени і вибути деякі учасники.

І) Деякі члени групи виявляють слабкий інтерес і часто відсутні.

З одними членами гуртка якості потрібно вести індивідуальні бесіди. Варто знайти причини недостатнього інтересу. Інших членів гуртка, що ігнорують роботу, рекомендується на визначений час виключити з нього.

К) Ті, хто не бере участь у роботі, перехоплюють пропозиції гуртків якості і подають їх самі як свої пропозиції.

При введенні гуртків якості у виробничій угоді повинне бути обговорено, що протягом року після проведення гуртками якості презентацій на всі обрані теми накладається заборона для індивідуальних пропозицій.

Л) Гуртки якості вирішують тільки мнимі проблеми. Щоб уникати мнимих рішень і прийти до системного рішення обраних проблем, кожна група повинна діяти за наступною схемою:

1) чітко визначити проблему;

2) вести пошук причин виникнення цієї проблеми;

3) ретельно аналізувати причини і шукати обгрунтування;

4) розробляти альтернативні варіанти рішень;

5) оцінювати окремі рішення;

6) вибирати по можливості одне рішення;

7) контролювати досягнення успіху.

М) Гуртки якості втрачають орієнтацію і не просуваються далі.

Для всіх гуртків якості потрібно встановити визначену процедуру проведення засідань. Після кожного засідання складається короткий звіт, що повинний містити наступні пункти:

1) число присутніх;

2) теми засідання;

3) стан справ;

4) плановані етапи роботи;

5) дата наступного засідання.

Н) Гурток якості вносить пропозицію про рішення проблем, що також схвалюється керівництвом підприємства, але не реалізується.

Керівництво підприємства повинне стежити за тим, щоб схвалені пропозиції по можливості невідкладно реалізовувалися. Адже гурткам якості вимагаються реальні успіхи. Не потрібно починати нову тему, поки не підтвердилися результати попередньої роботи. Також має сенс завірити членів гуртків якості в прийнятті пропозицій за рішенням поставлених проблем.

О) Керівництво підприємства відхиляє зроблені гуртками якості пропозиції за рішенням проблем.

Якщо пропозиція за рішенням відхиляється, керівництво підприємства повинне особисто пояснити членам групи, через що дані пропозиції за рішенням не прийняті чи можуть бути реалізовані в майбутньому. Якщо керівництво підприємства постійно одержує інформацію про стан пропозицій, то справу не слід доводити до відхилення на презентації. Керівництво підприємства може в такому випадку заздалегідь вплинути на формування ситуації.

5.4. ХYZ - аналіз

Поряд зі співвідношенням кількості і вартості, досліджуваним при АВС-аналізі, для оцінки показників обсягів можуть застосовуватися інші критерії. Знання про структуру споживання окремих видів матеріалів теж важливі. При ХУ2-аналізі матеріали розподіляються у відповідності зі структурою споживання (табл. 5.6).

Таблиця 5.6. ХYZ-АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ

Матеріал

Структура споживання

X

Споживання носить постійний характер

Y

Споживання має тенденції до підвищення чи зниження або піддано сезонним коливанням

Z

Споживання носить нерегулярний характер

Інформація про матеріали, класифікованих за структурою споживання, - кращий інструмент прийняття рішень по кожному з заходів у сфері закупівлі (табл. 5.7). Варто врахувати, що для Х, Y, Z-матер1ал1в при закупівлі будуть діяти різні умови.

Таблиця 5.7. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАКУПІВЛІ

Матеріал

Умови закупівлі

X

Відбувається синхронно процесу виготовлення

Y

Створення запасів

Z

Індивідуальні замовлення по закупівлі

Подальшу класифікацію можна проводити по прогнозованій точності споживання (табл.5.8).

Таблиця 5.8. ХYZ-АНАЛІЗ ПО ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУ

Матеріал

Точність прогнозу

X

Висока точність прогнозу

Y

Середня точність прогнозу

Z

Незначна точність прогнозу

Результати ABC - і XYZ-аналізу можна комбінувати. Якщо ми об'єднаємо дані про співвідношення кількості і вартості ABC-аналізу з даними про співвідношення кількості і структури споживання XYZ-аналізу, то одержимо інструменти планування, контролю і управління для системи забезпечення матеріальними ресурсами.

Комбінація ABC - і XYZ-аналізу дозволяє одержувати додаткову інформацію про матеріали, які використовуються на підприємстві (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. КОМБІНАЦІЯ ABC - І XYZ-АНАЛІЗУ

А

У

Z

Х - матеріал

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Висока ступінь надійності прогнозу споживання

Висока ступінь надійності прогнозу споживання

Висока ступінь надійності прогнозу споживання

Y-матеріал

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Середня ступінь надійності прогнозу споживання

Середня ступінь надійності прогнозу споживання

Середня ступінь надійності прогнозу споживання

Z - матеріал

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Низька ступінь надійності прогнозу споживання

Низька ступінь надійності прогнозу споживання

Низька ступінь надійності прогнозу споживанняСхожі статті
Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 5.3. Гуртки якості

Предыдущая | Следующая