Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу

Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу
5.1. Сутність оперативного аналізу в системі контролінгу

Найважливішими цілями підприємства є покращення рентабельності, забезпечення ліквідності і підвищення ефективності роботи. Щоб досягти ці цілі, на підприємстві необхідно систематично застосовувати методи оперативного управління.

Керівники всіх рівнів повинні частіше проводити оперативний аналіз і більш ефективно використовувати оперативний інструментарій контролінгу, щоб швидше реалізувати спільно встановлені цілі. У зв'язку з цим на підприємствах необхідно ввести в практику роботи додаткові методи.

Зміст будь-якої системи контролінгу полягає в її орієнтації на цілі, майбутнє і вузькі місця. За допомогою оперативних методів можна вчасно виявити відхилення від наміченого курсу. Таким чином, керівники всіх рівнів можуть проводити цілеспрямовані заходи в різних сферах діяльності, щоб забезпечити досягнення встановлених цілей.

Головні завдання контролінгу - планування, контроль і регулювання. За допомогою планування визначають курс на наступний господарський рік. Ефективна звітність дозволяє здійснювати більш точний контроль протягом господарського року і проводити аналіз причин відхилень. Варто визначити необхідні заходи і вивчити їхні можливі наслідки. Регулювання спрямоване на підтримку прийнятого курсу. Таким чином, планування, контроль і регулювання завжди пов'язані між собою в замкнутому контурі управління.

Методи й інструменти оперативного аналізу повинні систематично використовуватися протягом усього господарського року. На багатьох дрібних і середніх підприємствах спочатку потрібно подбати про те, щоб цими методами й інструментами опанували керівники всіх рівнів.

При оперативному плануванні, контролі і регулюванні ми виходимо з ресурсів, що знаходяться в нашому розпорядженні. До них відносяться діюча програма виробництва і продажів, технічне оснащення підприємства, рівень кваліфікації співробітників і наявний капітал.

У системі оперативного контролінгу розглядаються економічні процеси в рамках одного року. Виходить, якщо мова йде про короткостроковий період, виходять з наявних ресурсів. Регулювання виробничого процесу здійснюється шляхом безупинного зіставлення планових даних з фактичними. Планові дані порівнюють по можливості щомісяця з нормативними величинами для цілей оперативного визначення відхилень.

Оперативний аналіз і методи є важливими складовими концепції контролінгу. Ці методи придатні насамперед для рішення проблем, що виникають на підприємстві.

Центральне місце в системі оперативного контролінгу займає управління прибутком. За допомогою методів оперативного аналізу керівники всіх рівнів одержують можливість приймати більш обгрунтовані рішення для досягнення встановлених короткострокових цілей діяльності підприємства.

Зростаючий тиск із боку конкурентів, погіршення стану зовнішнього середовища, через те що швидко змінюється ситуація на ринках, звужений простір діяльності в зв'язку з уведенням нових законів приводять до того, що висуваються все більш високі вимоги керівникам підприємств. Тому щоб гарантувати збільшення прибутку, необхідно удосконалювати процеси планування, контролю і регулювання на підприємствах.

Щоб краще управляти підприємством у майбутньому, необхідно впроваджувати нові чи додаткові методи й інструменти. Варто підтримувати рівновагу між обігом, витратами і прибутком. Відхилення повинні бути вчасно визначені, щоб керівництво підприємства могло негайно здійснити коригуючі дії.

Завдання керівників підприємства і контролера - застосування відповідного інструментарію для рішення конкретних проблем. Керівники повинні володіти визначеними методами, щоб по можливості самостійно управляти функціональними підрозділами. Приймаючи рішення, керівники повинні вносити свій внесок у підтримку обраного курсу.

Оперативний аналіз і відповідні методи управління є базою оперативного контролінгу. Чим краще і послідовніше використовуються окремі методи, тим більш діючий контролінг на підприємстві.

Ефективна система контролінгу знижує завантаження підприємців і керівників і вивільняє час, який варто використовувати для стратегічного аналізу.Схожі статті
Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - Teмa 5. Оперативний аналіз і методи оперативного контролінгу

Предыдущая | Следующая