Регіональна економіка - Качан Є. П. - Переваги і недоліки функціонування СЕЗ. Зарубіжний досвід

До основних недоліків СЕЗ відносять можливість корупції з боку державних чиновників при наданні пільг та інших преференцій окремим компаніям і підприємствам, а також інші зловживання. На нашу думку, це - не проблема функціонування самих СЕЗ, а питання недосконалості державних органів влади і громадського контролю за їх діяльністю. Всі країни, в т. ч. сучасні демократичні і високорозвинені, свого часу пройшли період значних зловживань і злочинності в економічній сфері. Це здебільшого характерно для початкової стадії формування капіталістичного устрою

(накопичення первинного капіталу). Всі пострадянські країни, а також і Україна, не можуть минути цей закономірний етап розвитку, який розвинені країни подолали набагато раніше. Тому проблеми СЕЗ - це лише частина загальних проблем становлення нової економічної системи і формування суспільства.

Зарубіжний досвід розвитку СЕЗ доводить, що вони можуть бути корисними для стимулювання загального розвитку економіки країн, особливо відсталих. Треба тільки більш жорстко контролювати їх діяльність. Особливе значення СЕЗ мають для відродження депресивних, деградуючих і прикордонних територій. В Україні подібних територій досить багато, а прикордонні регіони належать до найменш розвинених ареалів країни.

Нині СЕЗ створені у понад 80 країнах світу, а їх кількість перевищила 700. Щорічний торговельний обіг зон становить 15- 25млрддол. [13, 281].

СЕЗ виконують роль експериментатора у сфері розробки моделей світової інтеграції на основі режиму преференцій. Найбільше враження від наслідків створення СЕЗ справляє досвід таких країн, як Сінгапур, Китай, Ірландія, Південна Корея та ін.

Сінгапур, колись віддалений екзотичний закуток світу, був відомий лише своїм портом і то завдяки розташуванню на перехресті світових морських шляхів. Упродовж останніх кількох десятиліть він перетворився на високорозвинену державу-місто, яка у всіх світових рейтингах займає найвищі позиції. Нині це світовий фінансово-банківський, торговельний, транспортний, нафтопереробний, туристичний та інноваційний (здебільшого у сфері біотехнологій) центр.

Китай, до початку 80-х років XX ст. одна із найбідніших країн світу, тепер розвивається семимильними кроками, включаючи розвиток високих технологій. Експансія китайської продукції охопила увесь світ. Китайські товари витісняють власних виробників високорозвинених країн з їх внутрішніх ринків, незважаючи на постійні обмежувальні заходи. За обсягом ВВП КНР відстає лише від США, але є припущення, що у найближчому майбутньому країна стане головним геоекономічним і геополітичним конкурентом США, Європи та інших країн - економічних і політичних світових лідерів. Усе починалося з відкриття перших зон вільного підприємництва у провінції Гуандун (серпень 1980 р.). Нині вже можна говорити про загальну приморську смугу спеціальної економічної діяльності, в якій мешкає понад 200 млн людей і яка виробляє 40 % експорту країни. Ці нові регіони розвиваються настільки швидко, що, на думку спеціалістів, вони випередили найвідсталіші західні райони КНР на 50 років. Уже на початку 90-х років 825 міст та інших адміністративних територій КНР були відкриті для іноземного капіталу [7,273-291].

Ірландія, раніше також одна з найвідсталіших країн Західної Європи, починала модернізацію власної економіки з відкриття СЕЗ в районі аеропорту Шеннон, приклад розвитку якого вже став класичним у регіональній науці. Зараз Ірландія за багатьма показниками випереджає такі старі передові європейські держави, як Велика Британія, Франція, Італія.Схожі статті
Регіональна економіка - Качан Є. П. - Переваги і недоліки функціонування СЕЗ. Зарубіжний досвід

Предыдущая | Следующая