Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

Розрахункова дисципліна Передбачає зобов'язання суб'єктів господарювання дотримуватися встановлених правил проведення розрахункових операцій.

Дотримання розрахункової дисципліни сприяє прискоренню кругообороту коштів і зміцненню фінансового стану підприємства. Порушення розрахункової дисципліни може бути наслідком незадовільної роботи фінансових служб підприємства, а також складного фінансового становища підприємств.

Платіжна дисципліна Передбачає здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.

За порушення підприємствами розрахунково-платіжної дисципліни до них можуть бути вжиті санкції.

Санкція в господарських відносинах - примусова міра покарання, що застосовується за порушення встановленого порядку здійснення господарсько-фінансової діяльності.

Застосування санкцій спрямовано на зміцнення договірної, кредитної, розрахункової, фінансової дисципліни і поліпшення роботи економічного суб'єкта. Залежно від того, які суб'єкти застосовують санкції, останні поділяються на договірні, банківські (кредитні), фінансові (рис. 2.17).

види санкцій залежно від суб'єкта, який їх застосовує

Рис. 2.17. Види санкцій залежно від суб'єкта, який їх застосовує

На державному рівні з метою поліпшення стану готівкового обігу та запобігання зловживанням під час здійснення операцій з готівкою, Указами Президента України від 12 червня 1995 р. "Про застосування Штрафних санкцій За порушення норм з регулювання обігу готівки" від 11 березня 1996 р. "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 р." передбачено застосування до юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності Штрафних санкцій у разі порушення ними встановлених норм і правил регулювання обігу готівки. Так, за перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах порушники штрафуються у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки, за не оприбуткування (неповне оприбуткування) у касах - у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми [112].

Штрафні санкції - господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських правовідносин зобов'язаний заплатити у випадку порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Штраф - санкція, яка може бути застосована за будь-яке порушення зобов'язання (не тільки невиконання, але й неналежне виконання зобов'язань).

Штраф розраховуються виключно у відсотках і тільки від суми порушеного зобов'язання, а нараховується один раз.

Пеня - нараховується у відсотках наростаючим підсумком у випадку несвоєчасного виконання зобов'язання.

Неустойка - штрафна санкція у вигляді грошової суми, І умови застосування якої відрізняється від штрафу і пені.

Визначена також санкція (50 неоподатковуваних мінімумів) До установ комерційних банків за не встановлення ними суб'єктам господарювання лімітів залишку готівки в касі.

Застосування санкцій у цілому позитивно впливає на зміцнення розрахунково-платіжної дисципліни суб'єктів господарювання. Проте дійовість цього впливу залежить від кількох обставин.

По-перше, це визначення джерела сплати штрафів. Нині всі штрафи, пені сплачуються суб'єктами господарювання за рахунок прибутку, що залишається в їхньому розпорядженні після сплати податків. Отже, штрафи безпосередньо впливають на формування чистого прибутку підприємств, їхніх фінансових ресурсів.

По-друге, це встановлення розміру штрафів за порушення розрахунково-платіжної дисципліни та наявність чіткого переліку тих порушень, за які застосовуються відповідні штрафи. Розмір штрафів має бути достатнім для створення відповідальності суб'єктів господарювання. Водночас вони не повинні бути надмірно високими.

По-третє, це обов'язковість застосування штрафних санкцій, а отже, стягнення штрафів. Щодо банківських і фінансових санкцій, то вони, як правило, застосовуються в обов'язковому порядку. Що ж до санкцій, які визначені за порушення господарських договорів підприємствами, то їх застосування не завжди вважають обов'язковим. Суб'єкти господарювання можуть не застосовувати штрафні санкції у взаємовідносинах між собою. Це зумовлено тим, що отримані підприємством штрафи збільшують суму оподатковуваного прибутку. Крім санкцій, до суб'єктів підприємницької діяльності може бути застосований і адміністративний штраф.

Адміністративний штраф - вид адміністративного стягнення, яке застосовується до особи за здійснення нею правопорушення, передбаченого Кодексом про адміністративні правопорушення.

До адміністративних стягнень належать:

- конфіскація предмета, грошей, отриманих унаслідок здійснення адміністративного правопорушення;

- позбавлення спеціального права, яке надано окремому громадянину;

- виправні роботи;

- адміністративний арешт;

- попередження тощо.Схожі статті
Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

Предыдущая | Следующая