Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу

1. Особливості складання бюджету проекту. Види звітності

Найбільш відповідальною частиною заявки є бюджет проекту. Не всі експерти фондів прискіпливо ставляться до застосованих методів та оцінки проекту, проте поданий бюджет та раціональність його використання детально вивчають усі. Різні фонди висувають різні вимоги до складання бюджету, у більшості випадків вони самі визначають максимальний розмір гранту, на який може претендувати заявник. Це зазначено в офіційному оголошенні про конкурс, де указується розмір і спосіб отримання коштів, а також перелік статей, які не будуть фінансуватися.

Узагальнені рекомендації для написання бюджету проектів [10, с. 36; 11, с. 81; 15, с. 173; 16, с. 43]:

1. Бюджет повинен чітко визначати період часу, протягом якого організаторам потрібні кошти.

2. В бюджеті необхідно відобразити всі наявні статті витрат: власні ресурси; кошти, що будуть або вже надані з інших джерел; кошти, які очікується отримати від донора. Найчастіше, бюджет складається з трьох розділів: "оплата праці або індивідуальна фінансова підтримка"; "основні прямі витрати"; "непрямі витрати".

3. Бюджет має бути достатньо детальним, тому перед його складанням, необхідно ретельно переглянути розділи проекту щодо мети, завдань, методів та заходів, щоб передбачити більшість фінансових потреб при здійсненні проекту. Бюджет повинен точно відповідати змістовній частині заявки.

4. Важливо ознайомитися із вимогами донора щодо формату бюджету (Word, Excel) і чітко виконувати ці вимоги.

5. Необхідно враховувати, що кошти гранту можуть надаватися окремими траншами, тому необхідно розробити графік отримання траншів за грантом з зазначеними сумами траншу.

6. Додаткове фінансування проекту з інших джерел або передача обладнання, надання послуг, у тому числі і використання власних фінансів та майна, обов'язково повинно бути зазначено в бюджеті проекту у грошовому виразі вартості майна із вказівкою на те, коли ці додаткові кошти будуть надані. Найчастіше у бюджеті вказується вартість одиниці продукції, необхідна їх кількість та загальна сума. Формуючи бюджет проекту, потрібно попередньо проконсультуватися щодо рівня існуючих цін, щоб необхідна сума коштів виглядала реальною. Вихідні для розрахунків суми не повинні братися спонтанно, а бути обгрунтованими відносно ринкових. Якщо немає іншого способу, варто орієнтуватися на аналогічний продукт та середній статистичний показник.

7. До початку розподілу коштів за статтями бюджету, варто ознайомитися з існуючим законодавством та особливостями фінансової звітності, щоб значна частина отриманих коштів не була витрачена на непередбачені податки. У розрахунки повинні бути включені всі податки і платежі, що випливають із законодавства.

Перелік статей витрат і потрібних ресурсів, які найчастіше вимагаються фондами до заповнення наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1. ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ВИТРАТ І ПОТРІБНИХ РЕСУРСІВ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ВИМАГАЮТЬСЯ ФОНДАМИ ДО ЗАПОВНЕННЯ

Перелік статей, ресурсів

Складові елементи

Персонал

Штатні працівники + експерти + консультанти + контракти з іншими організаціями

Оплата праці персоналу, задіяному у проекті

Заробітна плата + вартість контрактних послуг + податки + поправка на рівень інфляції

Приміщення

Оплата оренди (купівлі) + комунальні платежі

Відрядження та транспортні витрати

Білети на літак, поїзд і т. д. + добові + ціна житла в готелі + вантажоперевезення (перевезення меблів, тиражів і т. д.) + поправка на рівень інфляції

Обладнання

Ціни + ціна витратних матеріалів + поправка на рівень інфляції

Видавничі витрати

Оплата редагування, коректури + верстка + оплата друку + оплата інформування на радіо, телебаченні + фотокопії + канцтовари

Зв'язок

Поштові витрати + кур'єрські послуги + витрати на факс, телефон, електронну пошту, ТР-каналСхожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу

Предыдущая | Следующая