Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Моніторинг та оцінювання

На третьому етапі алгоритму фандрайзингової діяльності проводиться оцінка результатів та моніторинг проекту. Оцінюється ступінь ефективності проекту в цілому та масштаб досягнення поставлених цілей. Донору важливо знати, як саме можна буде оцінити успішність виконання проекту. При визначенні якості проекту необхідно здійснити два процеси: оцінку його результатів та моніторинг.

Після закінчення проекту в процесі оцінки його результатів необхідно визначити:

- наскільки досягнуті цілі проекту;

- наскільки змінилася ситуація, описана в розділі "Визначення проблеми";

- наявність важливого позитивного або негативного ефекту, не врахованого раніше;

- наскільки ефективно та влучно підібрані засоби (методи) вирішення проблеми;

- які фактори сприяли успіху проекту, а які заважали його реалізації. При написанні заявки, слід вказати відповідального за оцінку результатів, спосіб її представлення донору та критерії оцінки.

Для здійснення ефективної оцінки результатів під час написання проекту, доцільно визначати завдання так, щоб вони підлягали вимірюванню. Якщо при написанні зазначеного розділу складно визначити, які критерії краще використовувати в оцінці проекту, то необхідно знову переглянути цілі і завдання та конкретизувати їх.

Під час оцінки проекту важливо уникати суб'єктивізму. Він особливо помітний, якщо проект оцінює автор, на якого впливає усвідомлення того, що від хороших результатів залежить подальше фінансування організації. Один із способів досягти більш об'єктивного професійного оцінювання - запросити для цього сторонню організацію, це також підвищить довіру до власника проекту.

Моніторинг - це постійний контроль за виконанням проекту. "Моніторинг повинен "супроводжувати" проект від етапу його планування, підготовки, безпосередньої реалізації і до етапу досягнення кінцевої мети проекту (додаток К). Моніторинг є інструментом оцінювання ефективності реалізації проекту. Порівнюючи те, що виконано з цілями і завданнями на визначений відрізок часу, моніторинг дозволяє визначити недоліки, які вчасно потрібно усунути. Моніторинг також забезпечує елементи аналізу відносно того, чому реалізація проекту має певні проблеми, визначає перешкоди та пропонує заходи для їх подолання, шляхи досягнення запланованих цілей" [16, с. 40].

Важливо написати план моніторингу вже в заявці і здійснювати оцінку проекту з самого початку. Рекомендований обсяг розділу: 0,5-1 стор.

Критерії оцінки розділу "Оцінка та моніторинг":

1) з розділу ясно, як буде оцінюватись успішність досягнення мети і контроль над виконанням проекту;

2) зазначені показники (критерії), що визначають наскільки точно досягнуті цілі;

3) який план оцінки і корегування методів роботи в процесі виконання проекту;

4) визначено відповідальних за оцінку, наведено критерії їх відбору;

5) пояснюється, які способи аналізу будуть застосовуватися (ревізії, інспекції, експертизи);

6) чітко встановлені критерії успіху проекту;

7) вказана форма звітності.

Методи швидкої оцінки та спостереження, які доцільно застосовувати при моніторингу і оцінці проекту [16, с. 41]:

1) Метод швидкої оцінки, або експрес-оцінки, орієнтований на отримання інформації з тих питань, що є актуальними, швидко і без особливих витрат. Його актуальність полягає не лише в необхідності усвідомлення та Грунтовного аналізу, а й зумовлена потребою в розробці дій, методів втручання, коригування соціальної політики та її складових.

2) Спостереження. Найбільш ефективними варіантами спостереження є неформалізоване спостереження, структуроване спостереження, спостереження-участь:

- неформалізоване спостереження. Спостерігач упродовж певного часу спостерігає за процесом впровадження проекту, не контактуючи з його учасниками. Він занотовує у довільній формі факти і явища, які спостерігав, і в описовому вигляді викладає свої враження стосовно побаченого - процесів і результатів окремих видів діяльності та проекту в цілому, об'єктів проекту, персоналу, якості менеджменту тощо. Таке спостереження відносять до якісних методів збору даних;

- структуроване спостереження. Якщо в ході спостереження будь-якого процесу проектної діяльності, спостерігач не лише занотовує у вільній формі явища, що відбуваються у його присутності, а чітко реєструє їх за визначеною формою/структурою, таке спостереження вважається структурованим;

- спостереження-участь. Основною характерною ознакою цього методу спостереження є те, що спостерігач не лише вступає у контакт з тими людьми, діяльність яких спостерігає, а й бере безпосередню участь у подіях, що відбуваються. Така участь створює можливість для психологічного наближення до персоналу і користувачів проекту, побутових контактів, відчуття дії проекту "із середини", кращого розуміння мотивів діяльності, процесів і результатів.

Після оцінки, моніторингу та реалізації проекту, розпочинається четвертий етап алгоритму фандрайзингової діяльності - розвиток проекту після закінчення фінансування. Згідно досліджень позитивних рішень щодо надання грантів фонди віддають перевагу проектам, що матимуть розвиток після закінчення фінансування. Одним із розділів заявки є розділ "Стійкість проекту" або "Подальше фінансування проекту". Даний розділ включає конкретний план фінансування проекту в майбутньому із зазначеними ресурсами, за рахунок яких заявник сподівається зберегти і розширити досягнення даного проекту. Найкращий план майбутнього фінансування той, який не потребуватиме подальшої підтримки від донора. Важливо представити донору конкретну переконливу інформацію, що у організації буде достатньо коштів після закінчення терміну надання гранту.

В плані подальшого фінансування доцільно зазначити: перелік можливих джерел фінансування після закінчення проекту; наявні місцеві приватні або державні установи, які готові продовжити фінансування, якщо проект буде успішним; чи може організація представити письмове підтвердження майбутньої допомоги; перелік ресурсів, які організація зможе забезпечити самостійно після реалізації проекту (за рахунок плати за послуги, що надаються в рамках проекту, забезпечення клієнтів інформацією тощо). Рекомендований обсяг розділу: 0,5-1 стор.

П'ятий етап передбачає забезпечення подальшої співпраці і взаємодії з тим же донором. До заходів, направлених на підтримання стосунків можна віднести: аукціони, бали або танці, обіди, святкова тематика, турніри, прийоми і презентації, камерні вечори, пікніки, покази або шоу, лотереї, вітальні листівки до свят тощо.

Якщо результатом фандрайзингу є відмова, то необхідно обов'язково з'ясувати її причину та домовитися про зустріч для детального роз'яснення помилок з метою урахування їх у майбутніх кампаніях.Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Моніторинг та оцінювання

Предыдущая | Следующая