Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Сутність поняття "грант" та класифікація грантів. Грантодавчі установи

Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів неприбуткових організацій та соціально-значущих проектів, як уже зазначалося, є благодійні фонди, які, в свою чергу, надають допомогу у вигляді грантів. Тож гранти є найбільш поширеною формою фінансування проектів донорськими організаціями. Гранти надаються за результатами грантових програм-конкурсів, що оголошуються для неприбуткових організацій, під час яких фандрайзер повинен пройти складну процедуру подання заявки на отримання гранту, і, у випадку перемоги в конкурсі - отримати кошти (допомогу). Грантові програми бувають відкритими (коли до участі допускаються всі організації, які відповідають певним вимогам донорської організації, наприклад, НПО повинна бути внесена до Реєстру неприбуткових організацій) або закритими (коли допускаються лише НПО, що відповідають особливим умовам грантової програми, наприклад, тільки регіональні партнери донорської організації або НПО, які раніше отримували (або не отримували) гранти від даного (або іншого) фонду, НПО певної адміністративної області тощо).

З точки зору періодичності проведення грантові програми поділяються на [15, с. 71; 13, с. 5]:

- разові конкурси - програми грантів, які проводяться благодійними фондами один раз (як правило, вони спрямовані на досягнення певних цілей і завдань);

- циклічні конкурси - програми грантів, які повторюються через певні проміжки часу - один-два рази на рік;

- постійні конкурси - програми грантів, які не мають певних термінів подання заявок на фінансування. Проекти розглядаються за фактом їх надходження.

Існує декілька визначень поняття "грант":

1. Грант (англ. "grant" - дар, дотація, стипендія) - це цільова фінансова дотація, що надається вченим на проведення наукових досліджень [15, с. 71].

2. Грант - це безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі організації, ініціативній групі або індивідуальній особі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності [там само].

3. Грант - благодійний внесок або цільове пожертвування, надане фізичними і юридичними особами в грошовій і натуральній формах [15, с. 72].

4. Грант - кошти, безоплатно передані дарувальником (фондом, корпорацією, урядовим закладом або приватною особою) некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи [10, с. 30].

5. Грант - кошти, техніка або інші ресурси, що безповоротно передається донором (фондом, корпорацією, державною установою або приватною особою) некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи. На відміну від позики грант не треба повертати [19, с. 92].

Основні типи грантів відображені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. ОСНОВНІ ТИПИ ГРАНТІВ, [13, С. 5; 15, С. 71; 16, С. 57]

Типи грантів

Визначення

Гранти загальної підтримки

Благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям на підтримку їх основної діяльності, забезпечення стабільності і розвитку

Гранти

На програми

Або проекти

Благодійна допомога, яка надається для реалізації конкретного проекту або програми

Гранти з частковим фінансуванням

Благодійна допомога, яка передбачає обов'язкове залучення додаткових джерел фінансування (інші донорські організації або власні кошти неприбуткової організації)

Капітальні гранти

Благодійна допомога, яка надається на капітальні витрати неприбуткової організації (придбання нерухомості, ремонт, придбання необхідного обладнання)

Корпоративні гранти

Благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям підприємницькими структурами; або гранти, що передбачають співфінансування проекту з боку бізнесу

Початкові гранти

Благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям на початковому етапі їх розвитку з метою забезпечення їх стабільності та функціонування; або гранти на створення нових організацій (нових напрямків у рамках діючої організації)

Гранти в натуральній формі

Благодійна допомога, яка надається неприбутковим організаціям у вигляді матеріальних цінностей, а не грошових коштів

Перспективні гранти

Благодійна допомога, яка надається неприбутковій організації в розмірі, що дорівнює статутному фонду організації, але виплачується частинами (частка виплати дорівнює сумі прибутків, які б отримала організація за рік, якщо б статутний внесок був зроблений одноразово)

Посередницькі гранти

Благодійна допомога, яка надається спонсором для проведення соціально-орієнтованої політики від його імені

Стимулюючі гранти

Благодійна допомога, яка становить певний відсоток від необхідної неприбутковій організації суми з метою її стимулювання до подальшого звернення до донорів; або кошти, що надаються для проведення кампаній по збиранню коштів для неприбуткової організації

Цільові гранти

Благодійна допомога, яка надається неприбутковій організації цільовим чином для здійснення конкретної діяльності

Окрім перелічених типів, існують такі види грантів [15, с. 73] (табл. 4.2):

Таблиця 4.2. ВИДИ ГРАНТІВ

Ознака

Види грантів

Індивідуальні (передбачають участь у проекті тільки однієї людини, яка є одночасно і керівником, і виконавцем робіт по гранту)

Залежно від кількості виконавців

Колективні (передбачають реалізацію проекту групою осіб (від двох і більше), що належать одній організації)

Партнерські (типологічно близькі колективним, оскільки передбачають здійснення проекту проектною командою, проте відмінною рисою партнерського гранту є участь в ньому людей з різних організацій, можливо представників різних країн)

Грант на науковий проект (передбачає проведення конкретного наукового дослідження однією людиною або групою осіб)

Залежно від цілей і характеру заходу, на який виділяються кошти

Грант на поїздки (виділяється для участі в конференції, конгресі, круглому столі, семінарі);

Грант на роботу в архіві, бібліотеці, інституті (передбачає виділення коштів на витрати, пов'язані з відрядженням в інше місто, роботою в дослідному закладі та ін.)

Грант на організацію і проведення заходів (призначений на оплату витрат, пов'язаних з проведенням конференцій та інших наукових зібрань)

Грант на читання лекцій в іншому навчальному закладі (покриває витрати, пов'язані з поїздкою, і включає оплату лектору)

Грант на тривале стажування чи навчання;

Грант на публікаційну діяльність

Грант на проведення експедиції або польових робіт

Гранти мають як переваги, так і недоліки [64, с. 8] (табл. 4.3):

Таблиця 4.3. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ГРАНТІВ

Переваги грантів

Недоліки грантів

- грант дозволяє отримати достатньо велику суму коштів на тривалий період часу;

- підготовка і подальша реалізація гранту виступає як помітний дисциплінуючий чинник для колективу ВНЗ, НПО та сприяє чіткому розподілу і закріпленню обов'язків серед працівників;

- в разі встановлення продуктивних взаємин між ВНЗ або НПО та грантодавцем, належного виконання реципієнтом відповідних програм чи проектів, грантодавець і надалі буде схильний фінансувати проекти даної організації.

- у кожного фонду (грантодавця) є свої обмежені пріоритети, які, можуть змінюватися;

- процес прийняття рішення щодо надання або неподання гранту триває, як правило, досить довгий час;

- грантові кошти надходять до реципієнта поетапно і досить повільно (на відміну від благодійного внеску, який надається одразу повністю без суттєвих додаткових умов);

- у багатьох випадках грантова підтримка не передбачає покриття експлуатаційних та накладних витрат;

- кошти, одержані у вигляді гранту, тісно прив'язані до цілей конкретного проекту

До грантодавчих установ, які діють в Україні належать [22; 24; 25; 39; 50; 51; 52; 54; 55]:

- Продовольча та Сільськогосподарська Організація ООН (ФАО), включаючи Проект ФАО зі сталого розвитку сільського господарства та сільських територій в гірських регіонах (SARD-M);

- Екосистем Фонд Данон;

- Адельбоден група (ФАО);

- Програма ООН з навколишнього середовища - Тимчасовий секретаріат Карпатської Конвенції;

- Представництво Європейської Комісії в Україні (ТАСІС);

- Програма Європейської Комісії INTERREG III B CADSES;

- Бохар, Ірландія;

- DFID/ADAS/URLP - Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні;

- Фонд Євразія;

- ІСАР Єднання;

- Мережа громадянської дії в Україні UCAN;

- Фундація для України;

- Посольство США в Україні;

- Карпатська Фундація;

- Фундація "Ротарі Інтернешнл";

- Польсько-Американсько-Українська ініціатива - PAUCI;

- CIDA/Канадсько-Українська програма FARM: "Програма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України";

- Програма сприяння Парламенту України;

- Представництво в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ;

- Проект ЄС "Комплексное использование земель евразийских степей";

- Агрідеа, Швейцарія;

- Дослідний інститут органічного сільського господарства (Швейцарія, Німеччина та Австрія);

- Всеукраинская Открытая Ассоциация Организаций, Групп и Лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями;

- Благодійна організація Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна";

- Благодійний фонд "Хоспіс Україна";

- Фонд Допомоги і Розвитку Дітям Чорнобиля;

- Благодійний Фонд "Рідний Дім";

- Асоціація молодих донорів України;

- Благодійний фонд "Дитяча Лікарня майбутнього";

- Фонд Петра Порошенка;

- Міжнародний Благодійний Фонд "Нове Покоління";

- Благотворительный фонд "Надеюсь и верю";

- Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000";

- Благодійний Фонд Влади Литовченко "Обдаровані діти - майбутнє України".Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Сутність поняття "грант" та класифікація грантів. Грантодавчі установи

Предыдущая | Следующая