Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Приватні пожертви

Згідно практики, найперспективніший та найефективніший метод фандрайзингу - це збір приватних пожертв. Однак в Україні даний метод розвинений недостатньо. Проведення заходів зі збору приватних пожертв сприяє підвищенню фінансової стійкості організації, зміцненню її іміджу серед місцевої громади, підвищенню кількості членів та волонтерів, стимулюванню активності населення до співпраці у вирішенні значущих проблем, підтриманню поточної діяльності організації, масовому проведенню окремих акції та заходів.

Особливість приватних пожертв полягає у тому, що вони, завдяки особистому зверненню, не обмежені в часі, їх можна залучати періодично, за потреби, в процесі реалізації проекту. Через особисте звернення є можливість бути більш переконливим, відповісти на запитання, які виникають у донора, визначити та обговорити суму необхідних коштів.

Особисті пожертви мають більший потенціал, ніж підтримка фондів і корпорацій. Щорічно, саме приватні особи жертвують більше 80 % засобів, а не компанії та фонди [12, с. 2]. Ці пожертви відбуваються завдяки технологіям: членські внески, пряма розсилка, спеціальні заходи, збір пожертв "від дверей до дверей", смс, Інтернет. "Світ фандрайзингу від приватних осіб є настільки конкурентним, що фандрайзери вимушені не тільки поєднувати різні технологічні прийоми для збору коштів, а й додавати значну долю креативу для завоювання серця та розуму донорів" [14, с. 60].

Перед тим, як скористатися методом збору приватних пожертв необхідно проаналізувати, які мотиви можуть спонукати звичайну людину або групу людей пожертвувати частиною особистих коштів. Мотивації можуть бути наступні: жалість, милостиня, разові дрібні пожертви, бажання "відкупитися" від прохача, потреба здійснювати добрі вчинки, несистемні дрібні і великі пожертвування на програми підтримки конкретних цільових груп (діти-сироти, бездомні тварини, пристарілі люди), особиста зацікавленість у вирішенні проблеми, для отримання прямої (податкові пільги) та опосередкованої (реклама) вигоди, із амбіцій, одноразові вкладення в "популярні" благодійні проекти, потреба здійснювати добрі вчинки, почуття колективізму, причетність до загальної доброї справи, усвідомлений прояв особистої позиції, релігійні.

Мотиви приватних жертводавців можна також структурувати за типами: раціональні мотиви - благодійна участь співвідноситься з особистою вигодою жертводавця (наприклад, дарувальникам - популярність, нагороди, звання); емоційні мотиви - коли людина приймає рішення під впливом миттєвих або постійних напливів почуттів, на посилення яких направлено фандрайзингові повідомлення (почуття співчуття, жалю або навіть вини); моральні мотиви - коли загострюються почуття справедливості, громадянської відповідальності, патріотизму, а участь у благодійних процесах продиктована високими мотивами (наприклад, порятунок людського життя - пожертвування на лікування/проведення операцій).

Проводячи збір коштів від приватних осіб, організація повинна враховувати перелічені мотиви і одночасно обрати інструмент фандрайзингу, актуальний в даному випадку: скринька, проведення фандрайзингових благодійних заходів (аукціони, лотереї, вечори, бали тощо), перерахунок коштів через банківські рахунки, пряма (поштова) розсилка, збір коштів на вулиці або "обличчя до обличчя", "від дверей до дверей", збір кошті через Інтернет, передача спадщини тощо.

Ефективним інструментом приватних пожертв є пряма поштова розсилка. Успіх прямої розсилки закодований у слові АЇДА (AIDA), що розшифровується як Attention - увага, Interest - цікавість (інтерес), Desire - пристрасть, Acting - дія [14, с. 65]. Тобто увага - фандрайзер повинен побудувати стратегію комунікацій так, щоб привернути увагу донорів на власне посилання серед безлічі рекламних повідомлень; цікавість - фокусування процесу на розвитку зацікавленості аудиторії пропонованим продуктом; пристрасть - підсилення проекту, в результаті якого виникає пристрасть та співпереживання; дія - заклик до дії. В листі фандрайзер повинен об'єднати факти і емоції, щоб пробудити донора на прийняття позитивного рішення.

На вибір інструменту фандрайзингу від приватних осіб впливають фактори: від яких людей очікуються пожертви; які їхні фінансові можливості; на що будуть витрачені залучені кошти; кому допоможуть ці кошти і як конкретно вони будуть працювати; яка модель поведінки або прояви благодійної активності сформуються у цих людей тощо.

Умови, які необхідно створити для успішного збору приватних пожертв [10, с. 51]:

- можливість пожертвувати "тут і зараз";

- необмеженість суми;

- зрозумілий механізм "роботи" грошей (зібрані кошти йдуть на виконання конкретного випадку);

- можливість проконтролювати цільове використання;

- можливість зробити пожертву "за компанію".Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Приватні пожертви

Предыдущая | Следующая