Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Корпоративний фандрайзинг

За результатами щорічних звітів Giving USA, корпоративні пожертви складають 5 % всіх благодійних коштів [5, с. 165], а основну їх частину формують пожертви окремих осіб. Це спричинено тим, що сума пожертви корпорації віднімається від суми її інвестицій, яка могла б бути спрямована на отримання прибутку. Однак, за вдалого корпоративного фандрайзингу, корпорації як джерело додаткових ресурсів, є перспективними у здобутті значної пожертви. Серед професійних фандрайзерів окремо є спеціалісти, що конкретно займаються фандрайзинговою кампанією із крупними корпораціями.

Основним ефектом корпоративної благодійності є підвищення інтересу та прихильності до компанії її партнерів: комерційних (клієнти, постачальники), найманого персоналу, інвесторів, місцевої адміністрації та громадськості. Переважна більшість партнерів, яким відома благодійна діяльність корпорації, високо її за це цінують і компанія отримує від цього прямі та похідні ефекти: покращення ділових відносин, іміджу, престижності, підвищення продуктивності праці, вартості акцій, зниження плинності кадрів та капітальних витрат тощо. Для повного врахування переваг (прямих і опосередкованих) корпорацій, які можуть бути отримані від реалізації проекту і встановлення особистих взаємовідносин, необхідно ефективно продумана робота з управлінням та персоналом, що вимагає масштабної Грунтовної підготовки та досліджень.

Слід розрізняти великі відкриті акціонерні компанії та приватні корпорації. На пожертвах від останніх фандрайзерам необхідно сконцентрувати свої зусилля, оскільки керівництво приватних компаній особисто бере участь у реалізації благодійних проектів і займає більш гнучку позицію.

Основні принципи, яких необхідно дотримуватись під час звернення в корпорації [12, с. 166]:

1. Необхідно чітко знати, чим конкретно займається корпорація. Важливо ознайомитися з структурою власності та історією благодійності компанії, що є вагомішими факторами для ефективного фандрайзингу, ніж її розмір.

2. Оскільки рішення про надання пожертви приймають люди, то необхідно налагодити зв'язки із персоналом корпорації та членами правління. Варто починати особисті взаємовідносини із співробітником, який займає максимально високу, але досяжну посаду.

3. Корпорації вкладають кошти тоді, коли можуть отримати найкращі результати. Тому організації-заявниці важливо мати власний високий імідж та поширену думку про те, що вона доводить всі розпочаті заплановані проекти до кінця.

4. Прийняття рішення в деяких організаціях може зайняти довгий час, через це фандрайзеру необхідно бути терплячим, проте наполегливим.

5. Необхідно пояснити корпоративним донорам, який позитивний ефект або вплив на правління, службовців, співробітників та компанію в цілому, а особливо на їх фінансові та корпоративні цілі, чинитиме проект.

6. Для подальшої співпраці із корпоративними донорами, важливим є подяка та манера її здійснення, щоб заохотити спонсора в майбутніх проектах.

Способи підтримки некомерційних організацій корпораціями:

1. Пожертви в натуральній формі: матеріали, продукція, інші ресурси.

2. Спонсорство заходів і видів діяльності.

3. Грошові пожертви і гранти.

4. Участь в пожертвах співробітників та членів правління.

5. Благодійні маркетингові заходи (пожертва у вигляді відсотку від продажу конкретної продукції або послуг).

Надсилаючи заявку, потрібно вивчити основні напрями та принципи діяльності корпорації, щоб її керівництву було цікаво зробити свій внесок в запропонований проект. Тому слід уважно простежити взаємозв'язок між місією, критеріями, метою, цілями і завданнями, які висуває та прагне досягти компанія, досвідом її діяльності та основними частинами проекту, що потребує підтримки.Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Корпоративний фандрайзинг

Предыдущая | Следующая