Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Основні складові спонсорського пакету

Важливим етапом діяльності неприбуткової організації після вибору стратегії фандрайзингу є збір інформації про організації, які мають благодійні програми та надають гранти. Методика пошуку та визначення потенційних донорів, а також способи їх залучення докладно описані в темі 4 "Фонди та гранти" посібника.

Перелік Web-сторінок, де систематизовано інформацію практично про всі існуючі у світі фонди і благодійні організації [16, с. 27]:

- на Web-сервері Центру фондів ( fdncenter. org ) за допомогою посилання Links to Nonprofit Resources, а потім Grantmaker Information ви отримаєте доступ до списків Web-ресурсів більше 200 фондів, що надають благодійну допомогу;

- пошук по ключовому слову у рефератах Web-сторінок: fdncenter. org/grantmaker/priv. html;

- пошукова система YAHOO - інформація про гранти, виділена в окрему категорію: yahoo. com/yahoo/Education/Grants/ ;

- ресурсні центри: "Гурт" [24]: gurt. org. ua, та Програми "Творчий Центр Каутенпарт": < viaduk.net/ccc , де можна знайти оголошення про конкурси, умови конкурсів, багато іншої інформації.

У кожного донора (фонду) є власні вимоги до конкурсу, які висуваються до заявника: хто допускається до конкурсу на отримання гранту - неприбуткові організації, органи влади, приватні особи тощо; визначені фондом пріоритетні теми проектів - удосконалення державного чи місцевого управління, економічний розвиток, соціальні проекти, екологічні програми тощо; максимальний розмір гранту; інші вимоги; також наводиться необхідна для подачі форма заявки та листа - запити з коротким викладенням інформації щодо проекту (за вимогою).

Існує два основних види розгляду заявок фондами [16, с. 28]: поточний і конкурсний.

При поточному розгляді заявок є можливість доопрацювання проектів у випадках якщо фонд зацікавлений у проекті і по деяких незначних аспектах потрібне доопрацювання. Однак, це зовсім не означає, що при даному розгляді заявок не існує конкурсу (існують чіткі часові рамки подачі, розгляду заявок і конкурсного відбору. До конкурсу допускаються не всі заявки, а тільки ті, які задовольняють вимоги конкурсу, без можливості доопрацювання).

Необхідно також враховувати, що фінансовий рік деяких фондів розпочинається у жовтні і закінчується у вересні. Тому конкурсні програми розпочинаються і завертаються, як правило, у ці терміни.

Виявити можливості підтримки ідеї проекту та подання повної заявки на грант можна, надіславши до відповідного фонду лист-запит (letter of enquiry - лист, який пояснює діяльність організації і містить її прохання про фінансування), структуру якого буде наведено нижче.

3. Основні складові спонсорського пакету

Важливе значення при взаємодії з донором має наявність грамотно та повноцінно оформленого спонсорського пакету або "портфелю замовлень".

Спонсорський пакет являє собою повний набір юридичних, творчих, програмних, фінансових та супровідних документів, що спонукатимуть донора до співпраці. Зміст, дизайн та оформлення пакета для різних донорів може відрізнятись, але найчастіше до нього включають наступні компоненти [11; 12; 14-16; 62; 63]:

1. Загальний опис проекту (актуальність, значення ідеї). Складається у формі популярної статті з виділенням найбільш значущих для спонсора деталей. Визначає значення проекту для країни, регіону, міста, соціальних груп. Намічає напрямки реклами та РЬІ для проекту і для спонсора в цілому.

2. Опис програми дій проекту. Включає місце проведення, сценарій проекту, погодинну програму; перераховуються автори, організатори, учасники, модератори тощо.

3. Підтримка проекту. Вказуються найменування та докази підтримки державних структур, престижних закладів науки, культури, благодійних фондів, відомих і шанованих людей. Рішення, рекомендаційні листи і т. п.

4. Бюджет проекту. Максимальна та мінімальна вартість проекту. Частина витрат організаторів (по статтях). Витрати, які повинні бути покриті за рахунок спонсорських внесків та за рахунок інших джерел.

5. Статус або градації спонсорів. Залежно від обсягу підтримки в рамках проекту, існують декілька категорій статусів спонсора і, відповідно, різні спонсорські пакети. Приймаються наступні основні спонсорські градації: титульний спонсор (100 % вартості проекту), генеральний спонсор (50 %), офіційний спонсор (25 %), спонсор-учасник. Ще одну категорію складають інформаційні спонсори (ЗМІ) і бартерні спонсори, які надають допомогу товарами або послугами. Можливі й інші градації, в т. ч. ексклюзивне спонсорування (патронаж).

6. Спонсорська реклама, PR та брендинг. Найдетальніша частина спонсорського пакета. Включає офіційну частину: оголошення назви компанії на акціях і презентаціях, виступи перших осіб, логотип, назву компанії-спонсора на поліграфічній та сувенірній продукції тощо.

Особливий підрозділ - ЗМІ - найважливіший інструмент спонсоринга. Медіа-плани, підготовка теле - та радіопередач, статей для газет і журналів, рекламних буклетів і брошур, що мають на меті яскраво і повно представити роль спонсора в проекті та його позитивні риси. Обсяги реклами фіксуються в договорах і відповідають спонсорській градації.

7. Прогноз спонсорського ефекту. Включає розрахунок прямого впливу реклами (учасники, глядачі - цільова група), аудиторію ЗМІ (телебачення, радіо, газет), кількість людей, які побачать рекламу спонсора (цільова аудиторія).

8. Лист-запит. Більшість потенційних спонсорів їх вимагають. Лист-запит - короткий виклад проекту та опис заявника - найбільш поширена і надійна форма звернення. З одного боку, воно змушує сформулювати суть проекту, з іншого боку, основа для конструктивного діалогу буде вже закладена.

9. Повна заявка. Основний документ, в якому повноцінно та різнобічно розкривається суть, актуальність проекту, опис заявника, мета та завдання проекту, методи їх досягнення, відповідальна особа, очікувані результати, бюджет проекту, обгрунтування його реалізації тощо.Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Основні складові спонсорського пакету

Предыдущая | Следующая