Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Передмова

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 1. Фінанси України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.1. Сутність і структура фінансової системи України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.2. Державні фінанси

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3. Державний бюджет України, його функції та структура

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3.1. Сутність та функції державного бюджету

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3.2. Доходи Державного бюджету України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3.3. Видатки Державного бюджету України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4. Фінансування соціальної сфери

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.1. Загальні основи фінансування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.2. Фінансування охорони здоров'я

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.3. Фінансування освіти

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.4. Фінансування бюджетних наукових установ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.5. Фінансування закладів культури і мистецтва

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.6. Фінансування соціального захисту населення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.5. Державний борг

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.5.1. Економічна сутність державного боргу

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.5.2. Управління державним боргом та його обслуговування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6. Місцеві бюджети

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6.2. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6.3. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування на внутрішньому і зовнішньому ринках

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.7. Податкова система України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Проблема відшкодування ПДВ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податкові пільги

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Обов'язковість сплати податків

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - ПДВ чи податок з обігу

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.8. Пенсійний фонд України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.9. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.10. Фонд соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.11. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.12. Проблеми соціального страхування в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13. Фінанси підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.1. Особливості фінансів підприємств в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.2. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.3. Фінанси державних підприємств (на прикладі ВАТ "Укрнафта")

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.4. Фінанси недержавних підприємств (на прикладі ВАТ "Луцький підшипниковий завод" корпорації "SKF")

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.14. Страхування в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.14.1. Галузі, форми і види страхування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.14.2. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.15. Фінансовий ринок України, проблеми його розвитку

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.15.1. Вибір моделі фінансового ринку для України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.15.2. Недержавні пенсійні фонди в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.16. Фінанси домогосподарств в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 2. Фінанси Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1. Бюджетна система країни. Доходи і витрати федерального бюджету Російської Федерації. Бюджетний процес

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.1. Структура бюджетної системи Російської Федерації. Структура доходів і витрат федерального бюджету Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Структура доходів і витрат федерального бюджету РФ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.2. Політика у сфері державного боргу на 2005 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.3. Бюджетний процес

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.4. Бюджет 2006 р. і перспективи розвитку

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.5. Особливості бюджетного процесу 2006 р. і наступних років

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2. Проблеми розбудови бюджетної системи Російської Федерації та фінансового забезпечення її суб'єктів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2.1. Принципи побудови бюджетної системи Російської Федерації та проблеми їх реалізації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Міжбюджетні відносини в Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2.2. Напрями бюджетної підтримки економіки Республіки Дагестан

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Структура фінансових джерел для реалізації Програми розвитку регіону до 2010 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2.3. Реформування регіональних фінансів у Республіці Карелія

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3. Міжбюджетні відносини в Російській Федерації: проблеми і шляхи їх вирішення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.1. Проблеми децентралізації бюджетних ресурсів у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.2. Шляхи вирішення проблем фінансового забезпечення суб'єктів Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.3. Роль бюджетних обмежень у бюджетному процесі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.4. Шляхи реформування місцевих фінансів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.4. Регулювання податкових відносин у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.4.1. Нормативно-правове регулювання податкових відносин у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Характеристика основних елементів податку на додану вартість

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Визначення суб'єкта оподаткування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Визначення об'єкта оподаткування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Ставки податку на додану вартість у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.4.2. Основні напрями змін у податковій системі Росії на початку XXI ст

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Реформування податку на прибуток підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Зміни в податковому законодавстві Російської Федерації в 2005 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Реформування податкової системи відповідно до розвитку функцій податково-бюджетного федералізму

 • 1