Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Передмова

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 1. Фінанси України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.1. Сутність і структура фінансової системи України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.2. Державні фінанси

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3. Державний бюджет України, його функції та структура

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3.1. Сутність та функції державного бюджету

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3.2. Доходи Державного бюджету України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.3.3. Видатки Державного бюджету України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4. Фінансування соціальної сфери

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.1. Загальні основи фінансування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.2. Фінансування охорони здоров'я

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.3. Фінансування освіти

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.4. Фінансування бюджетних наукових установ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.5. Фінансування закладів культури і мистецтва

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.6. Фінансування соціального захисту населення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.4.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.5. Державний борг

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.5.1. Економічна сутність державного боргу

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.5.2. Управління державним боргом та його обслуговування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6. Місцеві бюджети

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6.2. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.6.3. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування на внутрішньому і зовнішньому ринках

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.7. Податкова система України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Проблема відшкодування ПДВ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податкові пільги

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Обов'язковість сплати податків

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - ПДВ чи податок з обігу

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.8. Пенсійний фонд України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.9. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.10. Фонд соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.11. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.12. Проблеми соціального страхування в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13. Фінанси підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.1. Особливості фінансів підприємств в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.2. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.3. Фінанси державних підприємств (на прикладі ВАТ "Укрнафта")

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.13.4. Фінанси недержавних підприємств (на прикладі ВАТ "Луцький підшипниковий завод" корпорації "SKF")

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.14. Страхування в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.14.1. Галузі, форми і види страхування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.14.2. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.15. Фінансовий ринок України, проблеми його розвитку

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.15.1. Вибір моделі фінансового ринку для України

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.15.2. Недержавні пенсійні фонди в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 1.16. Фінанси домогосподарств в Україні

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 2. Фінанси Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1. Бюджетна система країни. Доходи і витрати федерального бюджету Російської Федерації. Бюджетний процес

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.1. Структура бюджетної системи Російської Федерації. Структура доходів і витрат федерального бюджету Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Структура доходів і витрат федерального бюджету РФ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.2. Політика у сфері державного боргу на 2005 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.3. Бюджетний процес

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.4. Бюджет 2006 р. і перспективи розвитку

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.1.5. Особливості бюджетного процесу 2006 р. і наступних років

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2. Проблеми розбудови бюджетної системи Російської Федерації та фінансового забезпечення її суб'єктів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2.1. Принципи побудови бюджетної системи Російської Федерації та проблеми їх реалізації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Міжбюджетні відносини в Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2.2. Напрями бюджетної підтримки економіки Республіки Дагестан

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Структура фінансових джерел для реалізації Програми розвитку регіону до 2010 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.2.3. Реформування регіональних фінансів у Республіці Карелія

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3. Міжбюджетні відносини в Російській Федерації: проблеми і шляхи їх вирішення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.1. Проблеми децентралізації бюджетних ресурсів у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.2. Шляхи вирішення проблем фінансового забезпечення суб'єктів Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.3. Роль бюджетних обмежень у бюджетному процесі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.3.4. Шляхи реформування місцевих фінансів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.4. Регулювання податкових відносин у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.4.1. Нормативно-правове регулювання податкових відносин у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Характеристика основних елементів податку на додану вартість

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Визначення суб'єкта оподаткування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Визначення об'єкта оподаткування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Ставки податку на додану вартість у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.4.2. Основні напрями змін у податковій системі Росії на початку XXI ст

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Реформування податку на прибуток підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Зміни в податковому законодавстві Російської Федерації в 2005 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Реформування податкової системи відповідно до розвитку функцій податково-бюджетного федералізму

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.5. Проблеми удосконалення оподаткування у Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Оподаткування використання надр

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Акцизне обкладення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.6. Державні фінансові контролюючі структури в Російській Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.6.1. Державна податкова служба

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Структура та основні завдання податкової служби

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податкові порушення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Організація роботи податкової служби

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.6.2. Федеральне казначейство

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.6.3. Повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.6.4. Фінансова розвідка Росії

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7. Основні шляхи розвитку фінансової системи Російської Федерації на перспективу

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.1. Оцінка макроекономічної політики

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.2. Основні завдання бюджетної політики на 2006 р. і середньотермінову перспективу

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.3. Основні напрями податкової політики

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.4. Основні пріоритети бюджетних витрат

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.5. Удосконалення міжбюджетних відносин

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.6. Шляхи вдосконалення управління іноземним державним боргом перед Росією

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Основні напрями врегулювання заборгованості іноземних держав перед Росією та її участь у Паризькому клубі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.7.7. Етапи реформування фінансової системи Російської Федерації до 2025 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.8. Деякі особливості фінансів підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.8.1. Фінанси державних підприємств (на прикладі ДП "Московський метрополітен")

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.8.2. Особливості інвестиційної діяльності промислових підприємств Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.9. Фінансування соціальної сфери

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.10. Позабюджетні і цільові фонди

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.10.1. Федеральні соціальні позабюджетні фонди

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.10.2. Цільові бюджетні фонди

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.10.3. Проблеми формування і використання Стабілізаційного фонду Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.11. Проблеми функціонування пенсійної системи в Росії в сучасних умовах

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.11.1. Фінанси пенсійної системи

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.11.2. Диверсифікація в інвестиційній діяльності недержавних пенсійних фондів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Диверсифікація вкладень за напрямами і об'єктами інвестування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розміщення пенсійних резервів і ризики

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.11.3. Стан і перспективи оподаткування недержавних пенсійних фондів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.12. Фінансовий ринок Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.12.1. Російські фінансові ринки

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.12.2. Проблеми конкурентоспроможності російського фондового ринку

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.12.3. Деякі особливості діяльності закритих пайових інвестиційних фондів на ринку фінансових послуг Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Закриті фонди та їхні основні особливості

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Сфери застосування технології закритих фондів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Схеми пошуку інвесторів та створення фонду

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Схеми фінансування інвестиційних проектів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Перспективи розвитку закритих фондів в Україні на основі досвіду РФ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.13. Страховий ринок Російської Федерації: проблеми і перспективи

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.14. Фінанси домогосподарств Російської Федерації

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.14.1. Динаміка доходів домогосподарств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 2.14.2. Зайнятість та доходи домогосподарств від виробництва сільгосппродукції

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 3. Фінанси Республіки Білорусь

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.1. Проблеми становлення та розвитку фінансової системи Білорусі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.1.1. Особливості становлення фінансової системи

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.1.2. Бюджетний процес, його позитивні та негативні характеристики

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.2. Фінанси підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.2.1. Фінанси державних підприємств і організацій

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.2.2. Особливості фінансів підприємств недержавної форми власності

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.2.3. Фінанси приватного підприємництва

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.3. Податкова система Республіки Білорусь та її вплив на доходи населення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.4. Проблеми і наслідки реформування фінансово-економічної системи Білорусі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.4.1. Результати реформування фінансово-економічної системи Білорусі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.5. Місцеві фінанси і міжбюджетні відносини

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Міжбюджетні трансферти (МБТ)

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.6. Формування і використання Фонду соціального захисту населення

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 3.7. Фінанси домогосподарств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 4. Фінанси Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.1. Структура державних фінансів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.2. Особливості бюджету одиниці місцевого самоврядування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Формування і використання фінансів гмін у Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.3. Деякі особливості бюджетного процесу в Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Опрацювання та ухвалення державного бюджету

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Засади і порядок виконання Закону про бюджет

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.4. Фінанси Польщі до і після реформи 1990 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Фінанси Польщі до реформи 1090 р

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Фінанси Польщі в перші роки реформи (після 1989 р.)

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Національні інвестиційні фонди (НІФ)

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Безпосередні закордонні інвестиції в процесі приватизації польської економіки

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податкові доходи Державного бюджету Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.5. Реформа адміністративно-територіального устрою та місцевих фінансів у Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.6. Види податків і зборів у Польщі. Їхній вплив на доходи підприємств і домогосподарств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податок з доходів юридичних осіб

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Непрямі податки в Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Акцизний збір

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податок з ігор

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Місцеві податки і збори

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податок на нерухомість

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Сільськогосподарський податок

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податок на лісове господарство

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податок з власників собак

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Транспортний податок

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Податок зі спадщини та дарування

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.7. Особливості та проблеми проведення пенсійної реформи в Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Оцінка пенсійної реформи

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.7.1. Загальні принципи регулювання і нагляду у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Особливості заснування недержавних пенсійних фондів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Зміст інвестиційної декларації недержавних пенсійних фондів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Зміст інвестиційної політики, оголошеної всіма польськими відкритими пенсійними фондами

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Типи пенсійних схем. Особливості пенсійних схем, пропоновані різними типами недержавних пенсійних фондів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Пенсійний контракт

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Пенсійні виплати впродовж визначеного періоду: особливості обчислення і здійснення виплат

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Нагляд за діяльністю НПФ: організація нагляду. Перевірка НПФ на місцях і в органі нагляду. Форми звітів, які мають подавати НПФ; методи фінансового аналізу НПФ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Критерії оцінки результатів діяльності

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Успадкування пенсійних активів

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Засновники недержавний пенсійних фондів (НПФ). Члени правління НПФ: повноваження та організаційна структура

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Фінансове оздоровлення і ліквідація НПФ

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.8. Фінансові аспекти проведення реформи охорони здоров'я в Республіці Польща

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Каси хворих

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Система фінансування служби охорони здоров'я

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Позитивні і негативні результати реформи

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Найважливіші проблеми і реформи

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Реєстр медичних послуг (РМП)

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Політика уряду щодо малих і середніх підприємств у другій половині 90-х років XX ст

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Зовнішні фонди, які підтримують розвиток малих та середніх підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Прибутки з продажу продуктів, товарів і матеріалів та інвестиційні витрати

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.10. Зміни у міжбюджетних відносинах Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.11. Ринок капіталів у Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.11.1. Історія розвитку ринку капіталів у Республіці Польща

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.11.2. Правові акти і організація Біржі цінних паперів у Варшаві

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.11.3. Ринки та біржові індекси в Республіці Польща

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.11.4. Види акцій і облігацій у Республіці Польща

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.12. Фінанси домогосподарств у Польщі

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.13. Польща і Європейський Союз

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.13.1. Перші фінансово-економічні результати входження Польщі до ЄС

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.13.2. Доступність товарів та послуг

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.13.3. Вплив входження Польщі до ЄС на рівень цін

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - 4.13.4. Вплив входження Польщі до ЄС на сектор малих і середніх підприємств

 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І. - Розділ 5. Фінанси Словаччини

 • 1 2