Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку

Зарубіжні фахівці вважають, що характерною рисою ділового життя стало загальне зростання нестабільності як основної причини виникнення і розвитку кризових ситуацій. Термін "ситуація" у перекладі з латинської означає: становище, сукупність обставин.

Починаючи з 50-х років неухильно зростає кількість нових завдань, зумовлених зміною середовища. Деякі з тих принципово нові і не можуть бути розв'язані традиційними методами.

Для того, щоб організація досягла успіху, керівник повинен уміти передбачати можливість, імовірність появи тих чи інших виробничих ситуацій, бути готовим до них і діяти адекватно до сформованих обставин [2, с.24-25].

Тобто, розкриваючи сутність цього питання, доцільно акцентувати увагу на категоріях "ситуація", що характеризує сформований стан справ на певний момент часу, та "криза" - максимальному загостренні протиріч в соціально - економічній системі, що загрожує її життєдіяльності в оточуючому середовищі.

Різноманітність існуючих ситуацій обумовила необхідність їх інтегральної класифікації, яка носить авторський характер. 1. За ступенем кризи виділяють:

O Звичайну виробничу ситуацію,

O Кризову;

O Надзвичайну.

На думку В. О. Василенка, можна обмежитися трьома цими видами ситуацій: звичайною виробничою ситуацією і двома проблемними - кризовою і надзвичайною.

Звичайна виробнича ситуація - це такий стан справ в організації на будь-який момент часу, коли виробничі й економічні показники підприємства чи його підрозділів, а також мікроклімат у колективі знаходяться на належному рівні, тобто цілком відповідають наміченим планам чи мають допустимі відхилення, встановлені стандартами підприємства. Інакше, підприємство (підрозділ) працює в зоні допустимого ризику, управління здійснюються за звичайною функціональною схемою, в результаті чого розрахунковий прибуток має бути отриманий.

Кризова ситуація - одна із форм проблемної, характеризується можливістю втрат через відхилення, що виходять за рамки обмежень. Величина втрат може перевищити очікуваний прибуток, підприємство не одержує ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат. І виявляється в зоні критичного ризику.

Надзвичайна ситуація - проблемна ситуація, яка виявилася в зоні катастрофічного ризику, межа втрат якої перевищує критичний рівень, очікувану виручку і в максимумі може досягати величини власному капіталу чи його перевищити. Як наслідок - крах, банкрутство [2, с.91].

Разом з тим, на нашу думку, доцільно розглянути наступні класифікаційні ознаки ситуацій:

2. За причиною виникнення:

O об'єктивні і суб'єктивні;

O зовнішні і внутрішні;

O випадкові й закономірні;

O природні і неприродні.

3. За змістом:

O суспільні;

O природні;

O екологічні.

4. За наслідками:

O оновлення або руйнування організації;

O оздоровлення або виникнення нової ситуації;

O загострення відносин або вирішення проблеми;

O перетворення організації або вирішення проблеми;

O якісні або кількісні зміни.

5. За масштабами розширення та проблематикою:

O загальні;

O локальні.

6. За рівнем:

O глобальний;

O макро-

O мезо-

O мікрорівень

7. За структурою відносин в соціально-економічній системі:

O економічні;

O Соціальні;

O Організаційні;

O Психологічні;

O Технологічні.

8. За передбачуваністю:

O Передбачені;

O Непередбачені.

Таким чином, використання сформованої класифікації дозволить упорядкувати різноманіття ситуацій та допомогти керівнику в процесі управління організацією. При цьому слід пам"ятати, що вагоме місце в розглянутій класифікації належить економічним кризам, які мають місце як на мікро-, так і макро рівнях.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку

Предыдущая | Следующая