Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 1.1. Законодавча і нормативна база України з охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 1.2. Міжнародне право про охорону праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Нагляд. Обстеження

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Умови праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Трудовий процес

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Безпека

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Здоров'я та гігієна праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Небезпека

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Виробничий травматизм

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2. Функції управління охороною праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.1. Планування робіт з охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.2. Реєстрація й облік інформації

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Аналіз та оцінка показників стану охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.4. Стимулювання охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.5. Пропаганда і виховання безпечної поведінки

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.6. Ліцензування і сертифікація

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.7. Контроль та інспектування

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.8. Узгодження і видача дозволів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.9. Наукове забезпечення охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.10. Міжнародне співробітництво

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.11. Інші функції системи

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3. Задачі управління охороною праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.1. Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.2. Професійний добір

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.3. Навчання з питань охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.4. Експертиза

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.5. Атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об'єктів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.6. Регламентація процесу праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.7. Убезпечення устаткування, технологічних процесів, будинків, споруд і територій

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.9. Попередження про виникнення небезпечних ситуацій

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.10. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.4. Економічна ефективність заходів, спрямованих на створення безпеки праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.5. Управлінська діяльність і помилки управління

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 3. ПСИХОЛОГІЯ І БЕЗПЕКА ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.1. Психологія безпеки праці і ергономіка

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.2. Праця та її безпека. Нещасний випадок

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.3. Якості особистості та безпека

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.4. Ризик у трудовій діяльності

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.5. Навчання безпечної діяльності. Правила безпеки

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.6. Навички безпечної діяльності. Роль плаката в охороні праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 4.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 4.2. Терморегуляція

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 4.3. Профілактика надмірних дій тепла і холоду на організм людини

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 4.4. Чинника, що впливають на організм людини в польоті

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 4.5. Санітарні вимоги

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 5. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 5.1. Класифікація шкідливих речовин

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 5.2. Особливості впливу токсичних речовин на організм людини

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 5.3. Граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 5.4. Засоби індивідуального захисту

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 6. ВЕНТИЛЯЦІЯ РОБОЧИХ ЗОН

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 6.1. Призначення і класифікація вентиляційних пристроїв

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 6.2. Санітарно-гігієнічні вимоги

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 6.3. Загальні рекомендації

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 6.4. Вентилятори

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 6.5. Кондиціювання повітря

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 7. ШУМ, ІНФРАЗВУК І УЛЬТРАЗВУК

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 7.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 7.2. Вплив джерел шуму на організм людини

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 7.3. Вимірювання та нормування шуму

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 7.4. Профілактика шуму

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 7.5. Ультразвукові та інфразвукові коливання і захист від них

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 7.6. Засоби індивідуального захисту

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 8. ВІБРАЦІЯ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 8.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 8.2. Нормування і вимірювання вібрації

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 8.3. Зниження вібрацій та раціональні режими праці робітників вібронебезпечних професій

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 8.4. Дотримання санітарних правил під час роботи з вібруючим обладнанням

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 9. ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 9.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 9.2. Освітлення виробничих приміщень, перону і кабін повітряних суден

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 9.3. Розрахунок освітленості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 10. ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 10.1. Загальні відомості про іонізуючі випромінювання

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 10.2. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 10.3. Захист від іонізуючих випромінювань

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 11. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ РАДІОЧАСТОТ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 11.1. Загальні відомості про електромагнітні поля

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 11.2. Вплив електромагнітних полів на організм людини

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 11.3. Засоби захисту від впливу електромагнітних полів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 11.4. Захист від випромінювання оптичного діапазону

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - РОЗДІЛ ІІІ. БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 12. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.2. Безпека праці під час розбірно-складальних робіт і механічної обробки

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.3. Безпека праці під час фарбувальних робіт

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.4. Безпека праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт і робіт на висоті

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.5. Безпека праці під час експлуатації посудин, які працюють під тиском

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.6. Безпека праці під час експлуатації електроустановок та роботи в умовах впливу статичної і атмосферної електрики

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.7. Безпека праці під час проведення газозварювальних і електрозварювальних робіт

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.8. Безпека праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами (ПММ)

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.9. Організація безпечного руху повітряних суден, спецавтотранспорту і засобів механізації на аеродромах

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.10. Безпека праці під час ремонту гідравлічної системи і випробування фюзеляжів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.11. Особливості безпеки праці під час будівельних робіт

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.12. Безпека запуску і випробування двигунів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 12.13. Безпека праці під час роботи з обчислювальною та керуючою технікою

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 13. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІДЧАС ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 13.1. Загальні положення

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 13.2. Безпека праці екіпажів повітряних суден

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 13.3. Надання першої допомоги членам екіпажу і пасажирам у разі порушення умов польоту

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 14. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ РОБІТ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 14.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 14.2. Склад і небезпечність отрутохімікатів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 14.3. Санітарна обробка повітряних суден

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - РОЗДІЛ IV. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 15. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ І ВИБУХІВ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 15.1. Загальні відомості

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 15.2. Горіння, температура спалаху, самозаймання, самозапалення

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 15.3. Вибухи газових, парових і пилоповітряних сумішей

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 15.4. Класифікація причин можливого виникнення пожежі та вибуху

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 16. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 16.1. Загальні положення. Організація пожежної охорони

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 16.2. Вогнестійкість будівель і споруд. Класифікація виробництв за вибухо - і пожежонебезпекою

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 16.3. Протипожежні перепони в будівлях і спорудах, шляхи евакуації, вимоги до генерального плану

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 16.4. Вимоги пожежної та вибухової безпеки при виконанні основних технологічних процесів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 16.5. Пожежна і вибухова безпека під час улаштування і експлуатації електрообладнання та електроосвітлення

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 16.6. Пожежна безпека в аеропортах та на повітряних суднах

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 17. ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 17.1. Характеристика вогнегасних речовин

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 17.2. Вогнегасні установки і системи

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 17.3. Система пожежогасіння повітряних суден. Пожежний зв'язок і сигналізація

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 17.4. Гасіння пожеж у будинках, ангарах і на повітряних суднах

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ