Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 1.1. Законодавча і нормативна база України з охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 1.2. Міжнародне право про охорону праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Нагляд. Обстеження

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Умови праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Трудовий процес

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Безпека

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Здоров'я та гігієна праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Небезпека

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Виробничий травматизм

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2. Функції управління охороною праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.1. Планування робіт з охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.2. Реєстрація й облік інформації

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Аналіз та оцінка показників стану охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.4. Стимулювання охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.5. Пропаганда і виховання безпечної поведінки

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.6. Ліцензування і сертифікація

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.7. Контроль та інспектування

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.8. Узгодження і видача дозволів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.9. Наукове забезпечення охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.10. Міжнародне співробітництво

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.2.11. Інші функції системи

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3. Задачі управління охороною праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.1. Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.2. Професійний добір

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.3. Навчання з питань охорони праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.4. Експертиза

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.5. Атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об'єктів

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.6. Регламентація процесу праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.7. Убезпечення устаткування, технологічних процесів, будинків, споруд і територій

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.9. Попередження про виникнення небезпечних ситуацій

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.3.10. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.4. Економічна ефективність заходів, спрямованих на створення безпеки праці

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 2.5. Управлінська діяльність і помилки управління

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - Глава 3. ПСИХОЛОГІЯ І БЕЗПЕКА ПРАЦІ

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.1. Психологія безпеки праці і ергономіка

 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А. - 3.2. Праця та її безпека. Нещасний випадок