Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.2. Види організацій

Будь-яку формальну організацію, незалежно від її конкретного призначення, можна описати з допомогою низки параметрів, найважливішими серед яких є цільове призначення, організаційно-правова форма та галузево-функціональний вид діяльності. Відповідно до цього вся різноманітність організацій поділяється на певні групи, які є однорідними за тією чи іншою ознакою (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація організацій за різними ознаками

№ пор.Класифікаційні ознакиВиди організацій
1Мета й характер діяльностіКомерційні Некомерційні
2Форма власності майнаПриватні

Колективні

Державні
3Правовий статус і форма господарюванняОдноосібні Кооперативні Господарські товариства
4Галузево-функціональний вид діяльностіПромислові Сільськогосподарські Будівельні Торговельні Банківські та ін.
5Розмір за чисельністю працівниківМалі

Середні

Великі

Найбільш важливою серед наведених ознак є класифікація організацій за правовим статусом і формою господарювання.

Одноосібне підприємство є власністю однієї особи або родини. Воно відповідає за свої зобов'язання усім своїм майном чи капіталом. Таке підприємство може бути зареєстрованим як самостійне або як філія іншого. Форму одноосібних мають здебільшого підприємства з невеликою кількістю працівників.

Кооперативні підприємства (кооперативи) - добровільні об'єднання громадян, створені з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста участь кожного члена колективу в діяльності, використання власного або орендованого майна.

Господарські товариства являють собою об'єднання підприємців з певною залежністю від характеру інтеграції осіб чи капіталу, а також мірою відповідальності за свої зобов'язання. До них належать:

- повні;

- з обмеженою відповідальністю;

- командитні;

- акціонерні.

Характерні особливості та відмінні риси різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності наведені в таблиці 2.

З-поміж суб'єктів господарської діяльності особливо виокремлюють малі підприємства, що складають основу малого бізнесу. Згідно з законодавством України до них належать підприємства з такою кількістю працівників:

- у промисловості й будівництві - до 200 осіб;

- в інших галузях виробничої сфери - до 50 осіб;

- у науці й науковому обслуговувані - до 100 осіб;

- в галузях невиробничої сфери - до 25 осіб;

- у роздрібній торгівлі - до 15 осіб.

Підприємства або фірми мають право на добровільних засадах об'єднувати свою науково-технічну, виробничу, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству. Детальніше про форми добровільних об'єднань підприємств ітиметься в наступних розділах.

Таблиця 2. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності

Елемент механізмуОдноосібне володінняТовариство (партнерство)Корпорація (акціонерне товариство)
Ставлення до власності й порядок розподілу прибутку (доходу) і збитківОдин приватний власник, якому належать усе майно й доходи, цілком відповідає особистим майном перед кредиторамиПрава власності і обов'язки закріплені в установчому договорі. Розподіл доходів потребує узгодження з партнерами. Кожен партнер може цілком відповідати за борги товаристваІснує приватна колективна власність корпорації. Права та обов'язки акціонерів фіксуються у статуті корпорації. Доходи і збитки від господарської діяльності розподіляються пропорційно до кількості належних акціонерам акцій
Керівництво (управління)За бажанням власникаЗа узгодженням між партнерами. Вищим органом управління товариством є загальні збори учасниківВищим органом є загальні збори акціонерів, які обирають правління на чолі з головою, спостережну раду та ревізійну комісію
Можливості інвестуванняОбмежені розмірами капіталу власника. Із зовнішніх джерел доступний лише кредитТе саме, що і для одноосібного володінняМожливості для інвестування є широкими. Здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку, емісії цінних паперів і банківських кредитів
Інформація про бізнесОбов'язкові реєстрація та подання щоквартального звіту до органу статистики й податкової інспекціїТе саме, що і для одноосібного володінняОфіційна інформація надається акціонерам. Щорічно проводяться ревізія й аналіз господарської діяльності. складається звіт. Щоквартально подається звітність органам статистики та податкової інспекції
Припинення діяльностіЗа бажанням власникаЗа згодою партнерівТермін дії необмежений, якщо корпорація не ліквідується (відповідно до законодавства)Схожі статті
Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.2. Види організацій

Предыдущая | Следующая