Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.7. Організація як система

Сучасна управлінська парадигма формувалася під впливом різних підходів до моделі організації як об'єкта управління. На її основні положення вплинули й суттєві зміни у світовому суспільному й економічному розвиткові, які сталися в останні десятиліття. У другій половині XX ст. країни-лідери вступили в постіндустріальну епоху, якій притаманні нові риси й закономірності. Прискорення науково-технічного прогресу й концентрація наукового та виробничого потенціалу стали головними факторами цих змін. З'явилися нові можливості для зростання бізнесу, особливо в галузях, що орієнтувалися на задоволення безпосередніх потреб людей. Середовище господарювання ускладнилося, стало динамічнішим внаслідок появи значної кількості малих і середніх фірм, що працювали у вузьких ринкових нішах. Великого значення в цих умовах набули такі властивості бізнесу, як гнучкість, динамічність, адап-тивність. Виникла потреба в появі нових методів управління, які б враховували сучасні реалії. Відповідно до вимог часу в 60-70-ті роки стали домінувати підходи до управління організаціями, названі системними та ситуаційними.

Системний підхід грунтується на понятті системи.

Система (від грец. σηστημα - утворення, складання) - це організована множина взаємопов'язаних компонентів та елементів, що взаємодіють між собою й зовнішнім середовищем у процесі досягнення поставленої мети.

Найскладніші системи - цілеспрямовані, поведінка яких підпорядковується досягненню певної мети, і ті, що здатні до самоорганізації, тобто здатні в процесі свого функціонування вдосконалюватися, реагуючи на зміни в оточенні.

Системний підхід дав змогу зрозуміти, що ефективність будь-якої організації забезпечується не якимось одним її елементом, а є результатом, що залежить від багатьох факторів. У будь-якій системі важлива робота цілого - як результат досягнутої динамічної рівноваги. Системний підхід об'єднав внески різних управлінських шкіл, які в той чи інший час домінували в теорії та практиці управління.

Будь-яка організація розглядається як відкрита система, що постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Вона складається із взаємозалежних підсистем, які перебувають одна з одною в організаційних відносинах. Приклади організацій як систем наведені в табл. 4.

Таблиця 4. Види організацій як систем

СистемаЕлементи системиГоловна мета
ПідприємствоРобітники, машини, будівлі, продукція, матеріали, інформаціяЗадоволення попиту на певну продукцію
АвтоінспекціяОсобовий склад, обладнання, машини, засоби зв'язкуПопередження ДТП
ЕОМФізичні компоненти, засоби зв'язку, програмне забезпеченняОбробка, накопичення і зберігання інформації
Органи місцевого самоврядуванняДержслужбовці, будівлі, засоби зв'язку, оргтехнікаЕкономічний і соціальний розвиток регіону

Модель існування організації як відкритої системи може бути представлена такою схемою (рис. 3).

організація як системаСхожі статті
Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.7. Організація як система

Предыдущая | Следующая