Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - ВСТУП

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Територіальне розташування

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 1. СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ. МІСЦЕ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ В СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.1. Контролінг: поняття, мета і задачі

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.2. Концепції системи контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.3. Служба контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.4. Керівники і фахівці служби контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Опис функціональних обов'язків контролера за А. Дайле

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.5. Інструментарій контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.5.1. Складові елементи інструментарію контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.5.2. Аналіз методів збільшення прибутку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.5.3. Ефективність методу мозкового штурму як інструмент контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 1.6. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 2. ВИДИ КОНТРОЛІНГУ. СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ІСТРАТЕПЧНОГО КОНТРОЛІНГУ І ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.1. Концепція оперативного і стратегічного контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.2. Стратегічний контролінг

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.3. Оперативний контролінг

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.4. Взаємозв'язок стратегічного і оперативного контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.5. Фінансовий контролінг

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.5.1. Сутність, необхідність та задачі фінансового контролінгу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.5.2. Стратегічний фінансовий контролінг

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.5.3. Оперативний фінансовий контролінг

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 2.6. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА КОНТРОЛІНГУ. ЗАДАЧІ І МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 3.1. Введення в управлінський облік

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 3.2. Сутність і призначення управлінського обліку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 3.3. Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 3.4. Види інформації для управлінського обліку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 3.5. Організаційні аспекти управлінського обліку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 3.6. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 4.1. Класифікація витрат і основні методи їх аналізу

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 4.2. Локалізація витрат за видами продукції

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 4.3. Методи калькуляції собівартості продукції

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 4.4. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ І ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 5.1. Початкові допущення

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 5.2. Розрахунок і аналіз точки беззбитковості

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 5.3. Робочий формат для аналізу беззбитковості і цільового планування прибутку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 5.4. Використання аналізу беззбитковості для складання бізнес планів підприємств

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 5.5. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 6. БЮДЖЕТУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.1. Основи планування

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.2. Програмування

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.3. Бюджетне планування

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.4. Загальний бюджет

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.5. Кошторис (бюджет) грошових коштів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.6. Труднощі планування об'єму продаж

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6. 7. Управлінський контроль

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.7.1. Сфера управлінського контролю

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.7.2. Інформація, що використовується в процесі управлінського контролю

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.7.3. Суб'єктивні чинники управлінського контролю

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.7.4. Основні причини виникнення неякісної первинної інформації

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.7.5. Характеристика відхилень в процесі виробництва і функції контролю в їх виявленні і оцінці

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.7.6. Процедури первинного контролю

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.8. Безбюджетне управління підприємством

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 6.9. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 7. УПРАВЛІНЬСЬКІ РІШЕННЯ В КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.1. Процес ухвалення управлінських рішень

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.1.1. Визначення мети і задач

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.1.2. Пошук альтернативних курсів (варіантів) дій

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.1.3. Вибір оптимального курсу дій з альтернативних варіантів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.1.4. Здійснення вибраного варіанту

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.1.5. Порівняння отриманих і планованих результатів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.2. Приклади ухвалення управлінських рішень

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.3. Аналіз "затрати - об'єм - прибуток" к процесі ухвалення рішення

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.3.1. Ухвалення рішення про припинення або продовження роботи з групою товарів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.3.4. Вплив обмеженої дії основних чинників на маржинальний прибуток

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.4. Ухвалення рішення про інвестування коштів організації в реальні проекти

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 7.5. Резюме

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - Розділ 8. КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ "ПІДПРИЄМСТВО ХЛІБОЗАВОД"

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.1. Формування та розвиток аграрного ринку на Україні

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.2. Система моніторингу ринку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.3. Міжнародна інтеграція вітчизняного аграрного ринку

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.4. Класифікація та асортимент хлібобулочних виробів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.4.1. Хліб

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.4.2. Булочні вироби

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.4.3. Здобні хлібобулочні вироби

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.4.4. Бубличні вироби, хлібна соломка і хлібні палички

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.4.5. Сухарні вироби і хлібні хрусти

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.5. Показники якості, дефекти та хвороби хлібобулочних виробів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.6. Пакування, транспортування, приймання, зберігання і реалізація хлібобулочних виробів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7. Аналіз чинників оперативного та стратегічного контролінгу на підприємстві ВАТ "Підприємство хлібозавод"

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.1. Характеристика підприємства ВАТ "Підприємство хлібозавод"

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.2. Історія створення підприємства

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.3. Основна характеристика обладнання

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.4. Технології виробництва для дріжджевода, тістомісильників, пекарів

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.5. Основні постачальники та покупці ВАТ "Підприємство хлібозавод"

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.6. Переваги та недоліки підприємства з точки зору ринкової конкуренції

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.7.7. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.8. Основи бізнес планування на ВАТ "Підприємство хлібозавод"

 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б. - 8.9. Автоматизація роботи служби контролінгу на підприємстві ВАТ "Підприємство хлібозавод"