Бюджетна система - Чала Н. Д. - 4.2. Розподіл міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти - це кошти, які безоплатно і безповоротно надаються з одного бюджету до іншого.

Для розподілу міжбюджетних трансфертів використовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який визначається діленням загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців або споживачів соціальних послуг. Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету АР Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування АР Крим, міст обласного підпорядкування та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з Бюджетним кодексом та Законом "Про Державний бюджет України" між бюджетами міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування АР Крим, міст обласного підпорядкування і районними бюджетами визначається на основі формули. Ця формула затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;

4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування АР Крим і міст обласного підпорядкування та прогноз доходів, визначених Бюджетним кодексом, - для районних бюджетів; 5) коефіцієнт вирівнювання.

Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможної бюджету міста чи району па основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.

З Державного бюджету України можуть надаватися субвенції на виконання інвестиційних проектів. Основні засади надання таких субвенцій визначаються окремим законом, порядок та умови їх падання - Кабінетом Міністрів України, а обсяг субвенцій на наступний бюджетний період - Законом "Про Державний бюджет України".

Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету АР Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування АР Крим і міст обласного підпорядкування та районним бюджетам. Аналогічно органами Державного казначейства України відбувається перерахування коштів з вказаних бюджетів до Державного бюджету України.

Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначається Кабінетом Міністрів України і має забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість і повноту перерахування трансфертів.

На початку 70-х років уряд США проводив політику децентралізації економіки. Бюджетна політика цього періоду була спрямована на посилення самофінансування штатів і ввійшла в історію під назвою "нового федералізму". Початок 80-х років охарактеризувався бюджетними дефіцитами і загальним падінням ефективності економіки. Політику "нового федералізму" було застосовано урядом СІНА стосовно соціальних видатків: жорстка економія бюджетних коштів і самофінансування місцевих соціальних видатків за рахунок місцевих податків. У результаті в США утворилася досить ефективна система фінансування місцевих органів влади - 92,3 % доходів місцевих бюджетів становлять власні доходи, 88,6 % яких припадає на місцеві податки. Таким чином, місцеві бюджети США у своїх фінансових засобах менше ніж на 12 % залежать від федерального уряду.

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом і місцевими бюджетами здійснюється за формулою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, № 1195 (далі - постанова) з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 1569.

Формула розроблена відповідно до ст. 97 і 98 Бюджетного кодексу України для розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів.

Джету органам місцевого самоврядування (дотації, субвенції), що не є частиною формул стабілізації або розподілу надходжень, мають відображатись як видатки державного бюджету і надходження місцевих бюджетів.

Прогнозний показник обсягу доходів відповідного місцевого бюджету, що враховуються під час визначення дотації вирівнювання (коштів, що передаються до державного бюджету), формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно зі ст. 64 і 66 Бюджетного кодексу України. Визначається прогнозний показник обсягу доходів за кожним місцевим бюджетом відповідно до показника індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що встановлено за звітними даними про фактичні надходження відповідних податків, зборів до цього бюджету та в цілому до місцевих бюджетів України (як зіставлення розміру середніх за ці роки доходів кожного місцевого бюджету в розрахунку на одного мешканця з відповідним показником за місцевими бюджетами України).Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - 4.2. Розподіл міжбюджетних трансфертів

Предыдущая | Следующая