Бюджетна система - Чала Н. Д. - ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Тема 1. Бюджетний процес та його складові
Гра "Затвердження бюджету країни N"

Мета ділової гри: вивчити особливості бюджетного процесу та зрозуміти його сутність.

Гра розрахована для проведення у групах з 15 осіб, з яких формується 3 команди по 5 осіб у кожній. Протягом гри її учасники повинні будуть сперечатися один з одним, йти на компроміси, виявляти твердість в обстоюванні позицій, діяти в умовах зіткнення інтересів, тому принципи поділу учасників на команди можуть суттєво вплинути на хід гри та її закінчення. Для того щоб жодна команда не мала значних переваг, не виграла з великим відривом, необхідно перед формуванням команд призначити приблизно рівних за розумовими здібностями лідерів команди, які оберуть собі партнерів. У цьому випадку (коли лідерів призначає модератор) учасники однієї команди не витрачають часу на суперечки між собою, а відразу переходять до виконання поставленого завдання. Якщо просто визначити склад команд без призначення лідера, то під час гри відбуватиметься соціальне структурування команд.

Кожен учасник команди за 7 хв має визначитися зі своєю роллю: лідер, заступник лідера, експерт з економічних питань, експерт із фінансових питань, експерт із питань соціального захисту населення. Після чого лідери представляють склад команди та повідомляють про роль кожного члена й отримують від модератора завдання. Команда, яка не змогла за 7 хв визначитися з розподілом ролей, штрафується на 1 бал.

Після представлення команди отримують у конвертах опис економічної ситуації в країні, прогнозні дані різних експертів щодо макроєкономічної ситуації та завдання, яке полягає у тому, що за 20 хв вони мають скласти проект бюджету країни N. Далі лідер кожної команди отримує 10 хв для презентації результатів діяльності своєї команди і 5 хв для відповіді на питання від команд-суперниць, на які також можуть відповідати і члени команди. За представлення проекту бюджету команда отримує 15 балів: оцінюється збалансованість бюджету, пропозиції, відповіді на питання, виконання часового регламенту. Команди, які не змогли через 20 хв запропонувати проект бюджету, отримують додатково 10 хв на обговорення і мінус 1 бал. Якщо протягом наступних 10 хв команда знову не має узгодженої позиції, вона отримує мінус 5 балів і розпочинає презентацію.

Кожна з команд може як пропонувати нові джерела доходів, так і скасовувати наявні, проте кожне таке рішення потребуватиме подальшого узгодження з іншими командами.

Команда № 1 - Парламент - законодавча гілка влади. Ця команда заслуховує доповідь представників команд № 2 та № 3, презентує власний проект бюджету й аналізує запропоновані попередніми командами проекти бюджету, дає рекомендації щодо внесення змін до проекту бюджету.

Команда №2 - Кабінет міністрів - виконавча гілка влади. Ця команда першою представляє свій проект бюджету. Відповідає на питання команд № 1 та № 3.

Команда №3 - Президент - представники президента. Ця команда другою пропонує власне бачення проекту бюджету й аналізує варіант, запропонований командою № 2.

Після представлення власних проектів бюджетів команди мають протягом наступних 10 хв обговорити запропоновані проекти бюджетів та визначити двох членів команди для проведення переговорів з командами-суперницями. Після чого ці представники команд отримують 15 хв на узгодження проекту бюджету, під час якого вони проводять переговори між собою і розробляють єдиний проект бюджету, що представляється аудиторії. Метою учасників переговорів є врахування пропозицій і затвердження проекту бюджету, запропонованого саме їх командою. Для того щоб регата аудиторії змогла проаналізувати ситуацію, стіл для переговорів щодо узгодження проекту бюджету ставиться посередині аудиторії, а учасники команд, не задіяні у процесі переговорів, виконують роль спостерігачів.

Після представлення узгодженого проекту бюджету аудиторії за нього голосують. За кожну враховану пропозицію команда отримує 5 балів. Тобто якщо із запропонованого командою № 1 проекту бюджету в остаточному варіанті було враховано сім пропозицій, то вона одержує 35 балів.Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Предыдущая | Следующая