Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.2. Видатки бюджету на економічну діяльність і науку

Бюджет як фінансовий план характеризується складом доходів і видатків, які відображають фінансову діяльність держави, їх структуризація може мати офіційний і науковий характер. Офіційна бюджетна класифікація, яка є систематизованим згрупуванням доходів і видатків та фінансуванням бюджету, затверджується відповідними уповноваженими органами. В її основі лежать ті ознаки, які мають визначальну роль у бюджетному процесі. Наукова класифікація дає можливість оцінити склад та структуру доходів і видатків передусім за економічним змістом.

Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і платежів до всіх ланок бюджетної системи та безперервне фінансування заходів, затверджених у бюджеті. Основою для виконання державного і місцевих бюджетів є розпис. Розпис Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України на підставі показників затвердженого бюджету в місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет України та відповідно до порядкових номерів надходжень і видатків бюджету. Порядкові номери (коди) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації.

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету та державного боргу (боргу Автономної Республіки Крим чи боргу місцевого самоврядування) за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна класифікація має такі складові:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків бюджету;

3) класифікація кредитування бюджету;

4) класифікація фінансування бюджету;

5) класифікація боргу.

Бюджетна класифікація застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, влади АРК, місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівняльності бюджетних показників.

З 2002 р. в Україні запроваджено програмну класифікацію видатків. Функціональна класифікація, яка існувала в Україні до 2002 р. застосовується для аналітичних цілей та порівнянності бюджету України з бюджетами інших країн.

Найвищий рівень виконання видатків за програмною класифікацією протягом останніх трьох років спостерігався за такими програмами головних розпорядників коштів.

Міністерство палива та енергетики. Програма "Компенсація HAK "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням" виконана в обсязі 3,8 млрд грн, що у 2,4 раза більше від затверджених призначень.

Міністерство вугільної промисловості України. Програма "Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат у собівартості продукції" виконана в обсязі 3,7 млрд грн і перевиконана у 4,9 раза (за рахунок коштів Стабілізаційного фонду). Програма "Реструктуризація вугільної і торфобудівної промисловості, в тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих роках електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, на яких здійснювалися заходи з підготовки до ліквідації, у сумі 160 000,0 млрд гри" виконана на рівні 0,5 млрд грн, або 84,5 % річних призначень.

Міністерство аграрної політики. Програма "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" виконана в обсязі 0,3 млрд грн, або 113,9 % річного планового показника. Програма "Витрати аграрного фонду на зберігання об'єктів державного цінового регулювання, які зараховані до державного цільового резерву" виконана в обсязі 92,3 млнгрн, або 153,9 %. Програма "Запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин" виконана у сумі 14,4 млн грн, що у 9,6 раза більше від запланованих призначень.

Державна служба автомобільних доріг України. Програма "Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" виконана в обсязі 5,8 млрд грн, що у 2,4 раза більше від річного планового показника.

Міністерство фінансів України. Програма "Поповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" затверджена у сумі 1 млрд грн і виконана на 100 %,

Найнижчий рівень виконання видатків склався по Міністерству з питань житлово-комунального господарства України - 39 % річного обсягу порівняно із середнім рівнем виконання видатків (нарівні 63,9 %)-

Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Академії наук України із залученням інших зарубіжних і вітчизняних фахівців та науково-дослідних установ. На найближчу перспективу пріоритетними галузями народного господарства є енергетика, суднобудування, літакобудування, космічна галузь, металургія, сільське господарство. У державному бюджеті передбачаються видатки на фінансування проектів цільового розвитку: загальнодержавну національну космічну програму, впровадження технологій з енергозбереження та ін.Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.2. Видатки бюджету на економічну діяльність і науку

Предыдущая | Следующая