Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тести

1. Контингент бюджетної установи - це:

А) сукупність працюючих в цій установі;

Б) сукупність споживачів послуг цієї установи;

В) сукупність послуг, що надає така установа.

2. Мережа бюджетних установ - це:

А) сукупність однорідних бюджетних установ на певній території;

Б) сукупність споживачів послуг цієї установи;

В) сукупність бюджетних установ з вертикальним підпорядкуванням.

3. Бюджетний запит - це:

А) пропозиції Міністерства фінансів щодо фінансування на майбутній період;

Б) пропозиції розпорядника щодо фінансування на майбутній період;

В) пропозиції Міністерства фінансів щодо фінансування на поточний період.

4. Бюджетне призначення - це:

А) повноваження на видачу бюджетних асигнувань;

Б) повноваження на видачу бюджетних запитів;

В) повноваження на видачу бюджетних зобов'язань.

5. Бюджетне асигнування - це:

А) повноваження на видачу бюджетних зобов'язань;

Б) повноваження па взяття бюджетних зобов'язань;

В) повноваження на видачу бюджетних кредитів.

6. Яким методом здійснюється фінансування освіти:

А) кошторисне фінансування закладів освіти;

Б) програмно-цільове фінансування;

В) надання кредитів?

7. Система освіти і принципи державної політики у галузі освіти визначені:

А) у Конституції України;

Б) Законі України "Про освіту";

В) Бюджетному кодексі.

8. Вихідну базу для визначення розміру асигнувань за основними статтями кошторису школи розраховують:

А) тричі на рік: початок і кінець навчального року, початок календарного року;

Б) двічі на рік: початок і кінець навчального року;

В) двічі на рік: 1 вересня, 1 січня.

9. Утримання шкіл і дошкільних установ здійснюється з: а) державного бюджету;

Б) місцевого бюджету;

В) зведеного бюджету.

10" Утримання вищих навчальних закладів здійснюється з:

А) державного бюджету;

Б) місцевого бюджету;

В) на приватні внески.

11. На території м. Києва розташовано військовий шпиталь, його фінансування здійснюється з:

А) бюджету м. Києва;

Б) бюджету Міністерства оборони;

В) бюджету Міністерства охорони здоров'я.

12. Утримання адміністрації Президента України відбувається за рахунок:

А) бюджету м. Києва;

Б) Державного бюджету України;

В) зведеного бюджету України.

13. Грошові витрати на підготовку оборони держави, що включають утримання збройних сил, розвиток оборонної промисловості, військові дослідження, а також видатки на ліквідацію їхніх наслідків здійснюються з:

А) спеціального фонду Державного бюджету України;

Б) Державного бюджету України;

В) зведеного бюджету України.

14. Які економічні фактори впливають на формування і використання бюджету:

А) рівень ВВП у державі, економічне зростання (спад) виробництва, продуктивність суспільної праці, фінансова політика, розвиток важливих галузей науки і техніки;

Б) ефективна діяльність законодавчої та виконавчої влади, раціональна організація управління державою, підтримання внутрішнього правопорядку;

В) обсяг і рівень заробітної плати різних категорій працівників, розмір споживчого кошика, товарообіг державної та комерційної торгівлі, мережа лікарень, поліклінік; г) інші, не перелічені чинники?

15. Основним правовим документом, що визначає обсяг асигнувань для потреб армії є:

А) зведений кошторис Міністерства оборони;

Б) воєнна доктрина держави;

В) спеціальний фонд державного бюджету України.

16. Обсяги фінансування видатків на оборону:

А) зазначені у воєнній доктрині країни;

Б) визначаються щорічно Законом України "Про Державний бюджет України";

В) розраховуються залежно від ризиків воєнної загрози.

17. Фінансування міліцейських підрозділів здійснюється з;

А) місцевих бюджетів;

Б) бюджету Міністерства оборони України;

В) Державного бюджету України.

18. Фінансування підрозділів внутрішніх військ здійснюється з:

А) місцевих бюджетів;

Б) бюджету Міністерства оборони України;

В) Державного бюджету України.

19. Фінансування діяльності судів здійснюється з;

А) місцевих бюджетів;

Б) бюджету Міністерства оборони України;

В) Державного бюджету України.

20. Назвіть один із способів бюджетного фінансування:

А) стратегічне;

Б) тактичне;

В) кошторисне;

Г) місцеве.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему соціального захисту громадян в Україні.

2. Дайте характеристику особливостей фінансування закладів культури.

3. Які особливості фінансування спорту?

4. Вкажіть проблемні питання фінансування соціальної сфери.

5. Зазначте особливості фінансування галузі охорони здоров'я, в. Яке фінансування соціальної сфери?

7. Назвіть особливості фінансування освіти.

8. Охарактеризуйте особливості фінансування охорони здоров'я.

9. Дайте характеристику фінансування культурно-освітніх закладів.

10. Які особливості фінансування закладів соціального забезпечення?

Теми індивідуальних робіт

1. Порівняльний аналіз системи фінансування сфери державного управління в Україні та розвинутих країнах світу.

2. Система фінансування національної оборони в Україні у контексті сучасної воєнної доктрини держави.

3. Обчислення частки видатків на державне управління, на судову владу, національну оборону у державному та зведеному бюджеті.

4. Видатки бюджету на національну оборону.

5. Видатки бюджету на державне управління.Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тести

Предыдущая | Следующая