Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.4. Документування аудиторських послуг

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації - робочої та підсумкової.

Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які, в свою чергу, будуть покладені в основу аудиторського висновку.

Суть робочої документації

Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які робляться під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію вноситься інформація, яка, на думку аудитора, є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку, і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації, на кіно - чи відеоплівку.

Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом ЇЇ проведення, в ній реєструються результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень.

Суть робочих документів, їх зміст, форма, володіння та порядок зберігання викладені в МСА 230 "Документація".

Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного управління процесом перевірки; створення основи для визначення ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності поточних методів аудиту, які використовуються, чинному господарському законодавству.

призначення робочої документації

Зміст робочої документації значною мірою є питанням професійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необхідності документувати кожне спостереження або обстеження.

Функції робочих документів наведені на рис. 4.6.

За МСА 230 аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийняття рішень за результатами проведених аудиторських процедур, що пізніше будуть покладені в основу аудиторського висновку. Залежно від обсягу роботи у клієнта аудитору слід зібрати докази, які б підтвердили або спростували твердження про те. що фінансова звітність об'єктивно, повно й достовірно відображає фінансовий стан клієнта, а здійснені господарські операції є законними і доцільними.

функції робочої документації

У таблиці 4.1. пропонується приблизний перелік робочої документації.

Таблиця 4.1

Приблизний перелік робочої документації аудитора

№ з/пНазва документа або розділу, за якими оформлюються документиДжерело інформації
123
Розділ І. Документи з організації аудиту
1.1.Лист-пропозиція клієнтуАудитор
1.2.Відповідь клієнтаКлієнт
1.3.Інша кореспонденціяАудитор, клієнт, треті особи
1.4.Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України. Міністерства статистики, Міністерства фінансів до порядку підготовки та подання фінансової звітностіНормативні документи
1.5.Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Національного банку України, Аудиторської палати України до порядку підготовки та подання аудиторського висновкуНормативні документи
1.6.Інформація про судові справи та надіслані на адресу клієнта претензії й оцінка їх із точки зору вимог українського законодавстваКлієнт
1.7.Документація з попереднього обстеження клієнтаКлієнт
1.8.Договір на проведення аудитуКлієнт-аудитор
1.9.Документи, що підтверджують розрахунки з клієнтомБанківські документи
Розділ II. Інформація про організаційну структуру підприємства
2.1.Дані про акціонерів (основні акціонери, адреса, телефон)Клієнт
2.2.Дані про директорів (прізвище, ім'я та по-батькові, телефон, факс, сфера відповідальності)Клієнт
2.3.Дані про головного бухгалтера (прізвище, ім'я та по-батькові, телефон, факс)Клієнт
2.4.Місцезнаходження органу управління справамиКлієнт
2.5.Копії статуту, засновницького договору, свідоцтва про реєстраціюКлієнт
Розділ ІІІ. Інформація про підприємство і його діяльність
3.1.Основні види діяльності й розміщення дочірніх підприємств та філійКлієнт
3.2.Конкретне законодавство і правила (якщо є)Клієнт
3.3.Історія підприємства (коротко)Клієнт
3.4.Зведені минулі результати (основні фінансові показники за кілька років)Клієнт
3.5.Характеристика основного персоналу (освіта, досвід, кваліфікація, досягнення)Клієнт
3.6.Опис особливостей бухгалтерського обліку і внутрішнього контролюКлієнт
3.7.Схеми організації управлінняКлієнт
3.8.Схеми послідовності операційКлієнт
3.9.Контакти клієнта (основні партнери й основні конкуренти)Клієнт
3.10Банківська інформаціяКлієнт
3.11Інформація про юристівКлієнт
3.12Важливі угоди (торговельні договори, договори про продаж із відстроченням платежу або з орендою, договори про позики)Клієнт
3.13Особливості оподаткування клієнтаКлієнт
Розділ IV. Фінансова звітність
4.1.Баланс (ф. 1)Копії документів клієнта
4.2.Звіт про фінансові результати (ф. 2)Копії документів клієнта
4.3.Звіт про власний капітал (ф. 4)Копії документів клієнта
4.4.Звіт про рух грошових коштів (ф. 3)Копії документів клієнта
4.5.Примітки до звітності (ф. 5)Копії документів клієнта
4.6.Список виправних проведень, запропонованих клієнтуКолії документів клієнта
4.7.Список запропонованих клієнту виправних проведень, які стосуються перекласифікації бухгалтерських рахунківКопії документів клієнта
4.8.Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором імовірності нормального функціонування клієнта в реальному майбутньомуАудитор
4.9.Огляд деяких аспектів фінансової звітностіАудитор
4.10Річна звітність клієнта за попередній рікКлієнт
4.11Додаткова або спеціальна звітність клієнта перед державними органамиКлієнт
4.12Інформація про розподіл дивідендів за акціями клієнтаКлієнт
4.13Інша звітна інформаціяКлієнт
Розділ V. Документи з вивчення системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
5.1.Тести контролю і висновкиАудитор
5.2.Документи, що фіксують відхилення у структурі внутрішнього контролюКопії документів клієнта з висновками аудитора
5.3.Графік документообігу клієнтаКлієнт
5.4.Опис системи бухгалтерського обліку клієнтаКлієнт, аудитор
5.5Взаємозникаючі статті під час проведення консолідації бухгалтерської звітностіКлієнт, аудитор

5.6.
Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій бухгалтерських рахунків, пов'язаних із процедурами консолідаціїКлієнт, аудитор
5.7.Інші документиАудитор, клієнт
Розділ VI. Оцінка ризиків
6.1.Вказівки щодо ризикових моментів провадження діяльності в конкретній галузі підприємництваВисновки аудитора
6.2.Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питаньКлієнт, аудитор
6.3.Економічні нормативи, коефіцієнти і різноманітні економічні аналізиНормативні документи, клієнт, аудитор
6.4.Оцінка ризику невиявленняАудитор погоджує 3 клієнтом
6.5.Загальна оцінка ризиківАудитор
6.6.Пропозиції з планування процесу аудитуАудитор
6.7.Оцінка організації контролюАудитор
6.8.Оцінка ризику з боку органів контролюАудитор
6.9.Оцінка процесу контролю за поточними операціямиАудитор
6.10Оцінка контролю за функціонуванням інформаційних систем (результати і висновки)Аудитор
Розділ VII. Оцінка ризику і планування аудиту
7.1.Довідка (інформація) про підхід та процеси плануванняАудитор
7.2.Документація з оцінки ризику аудитуАудитор
7.3.Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту (враховуючи лист-опитування якості попередньо проведеної аудиторської перевірки)Клієнт, аудитор
7.4.Таблиця проблемних питань аудитуАудитор
7.5.ПланАудитор погоджує з клієнтом
7.6.Робоча програмаАудитор
Розділ VIII. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті
8.1.Робота внутрішніх аудиторівВнутрішній аудитор
8.2.Робота інших аудиторівІнші аудитори
8.3.Робота інших фахівців (юристів, податківців)Інші аудитори
8.4.Робота, делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської фірмиІнші аудитори
Розділ IX. Документальне оформлення аудиторських робіт (за розділами)
9.1.Аудит необоротних активівАудитор, копії документів, що є доказовим джерелом, аналітичні таблиці, розрахунки
9.2.Аудит запасівТе саме
9.3.Аудит коштів, розрахунків та інших активівТе саме
9.4.Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язаньТе саме
9.5.Аудит довгострокових зобов'язаньТе саме
9.6.Аудит поточних зобов'язаньТе саме
9.7.Аудит доходів і результатів діяльностіТе саме
9.8.Аудит витрат за елементамиТе саме
9.9.Аудит витрат діяльностіТе саме
9.10Аудит засновницьких та загальних документівТе саме
9.11Аудит інших розділівТе саме

Після завершення аудиту робочі документи залишаються в аудитора, вони є його власністю. Аудитор повинен складати довідки на підставі витягів зі своїх робочих документів. Проте його право власності обмежене етичними нормами та умовами конфіденційності. Робочі документи аудитора не можуть розглядатись як частина фінансової документації клієнта.

По закінченні аудиту робоча документація підлягає здачі для обов'язкового збереження в архіві аудиторської організації.

Порядок зберігання підсумкової документації встановлюється аудиторською фірмою з урахуванням забезпечення вимог зберігання та конфіденційності.

Термін зберігання підсумкової документації визначається виходячи з практики аудиторської діяльності, юридичних вимог та інших міркувань.Схожі статті
Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - 4.4. Документування аудиторських послуг

Предыдущая | Следующая