Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Припинення й поновлення франчайзингу

Чи повинен покупець франчайзингу особисто брати участь у веденні справ? Якщо так, то в якому обсязі та при яких умовах?

В якому обсязі продавець франчайзингу має право контролювати операції франчайзингу, зокрема, контролювати законність здійснення франчайзингу і якість продукції?

Яку допомогу в керуванні, навчанні та підтримку буде надавати продавець франчайзингу, та чи покривається вона періодичними виплатами або послугами?

Чи буде реклама мати місцевий чи державний масштаб, і як ділитимуться витрати (якщо будуть) для будь-якого варіанту?

Чи здійснює продавець франчайзингу будь-який контроль над рекламними кампаніями і чи діляться витрати, якщо можливість місцевої реклами надана покупцю франчайзингу?

Чи надає продавець франчайзингу рекламні матеріали в місцях продажу, поштові розсипки та ін., і на яких фінансових умовах?

Які вимоги до звітності, до фінансової та бухгалтерської звітності, і хто фінансує це?

Чи встановлені ліміти продажу та послуг? Якщо так, то які штрафні санкції при їхньому невиконанні?

Чи встановлені години й дні роботи в контракті на франчайзинг?

Чи визначені обмеження на те, що може продаватися?

Чи організує продавець франчайзингу масові закупівлі і чи є участь покупця франчайзингу обов'язковою?

Хто встановлює процедуру найму із самого початку і протягом строку франчайзингу?

5. Припинення й поновлення франчайзингу

Чи має продавець франчайзингу абсолютне право припинення дії договору франчайзингу у випадку невиконання певних умов протягом певного терміну чи по закінченні дії договору?

Чи обумовлює угода про франчайзинг умови, при яких продавець франчайзингу може викупити справу?

Чи має продавець франчайзингу право чи зобов'язання купувати частину чи все устаткування покупця франчайзингу, оснащення, меблювання, інше майно у випадку, якщо франчайзинг припинено на достатній підставі будь-якою стороною?

Якщо має місце згадана ситуація, яким чином для неї визначені умови закупівлі?

Чи передбачене забезпечення незалежної експертизи? Яке значення має гудвіл та частка покупця франчайзингу в справі?

Чи включає оригінальна угода умову проте, що сума, виплачувана продавцем франчайзингу при викупанні справи, не повинна перевищувати оригінальну вартість франчайзингу? Якщо так, то це виключає компенсацію за гудвіл або частку покупця франчайзингу.

За яких умов (наприклад, хвороба чи ін.) покупець франчайзингу може припинити франчайзинг? Чи відрізняються в таких випадках зобов'язання при припиненні?

Чи обмежений покупець франчайзингу у правах організації подібної справи після припинення даного франчайзингу? Якщо так, на скільки років?

Якщо має місце лізинг, як він співвідноситься з терміном франчайзингу?

Чи забезпечує контракт достатній час для амортизації капітальних витрат?

Чи передбачає продавець франчайзингу повернення торгової марки, торгових найменувань товару, інших пізнавальних знаків і видалення всіх знаків з ім'ям і торговою маркою продавця франчайзингу?

6. Інше

Чи може покупець франчайзингу продавати франчайзинг і укладати договір із покупцем?

Чи може франчайзинг бути успадкованим чи проданим як майно покупця франчайзингу у випадку смерті чи втраті дієздатності?

Чи передбачає договір лізингу призначення правонаступника франчайзингу?

Як довго продавець франчайзингу працює в даній галузі і надає права на франчайзинг?

Скільки франчайзингів і торгових точок компанії заявлено, і чи можуть вони бути засвідчені?

Якщо у франчайзингу задіяна торгова марка відомої людини, чи працює він і чи має якийсь фінансовий інтерес, чи отримує винагороду за свою діяльність чи тільки за використання свого імені тощо?

Чи всі торгові знаки та імена можна повністю ідентифікувати, чи відрізняються вони від інших і вільні від можливого втручання чи анулювання в результаті судового процесу?

Який термін дії будь-якого патенту або авторського права для франчайзингу? Якщо час обмежений, чи має продавець франчайзингу намір подовжити його, і чи обговорено це в угоді про франчайзинг?

Чи забезпечив продавець франчайзингу покупця документацією, що відповідає вимогам норм або визначеному формату?

Чи дотримується продавець франчайзингу усього законодавства (реєстрація, боргові зобов'язання тощо)?

Чи регулює законодавство стосунки продавця та покупця франчайзингу, включаючи умови контракту, фінансові зобов'язання та умови при закінченні терміну дії? Якщо так, то чи відповідає контракт усім вимогам?

У будь-якому випадку, коли ви використовуєте перелік для перегляду угоди про франчайзинг, ви не повинні підписувати її, поки не обговорите ваші права з вашим адвокатом.Схожі статті
Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Припинення й поновлення франчайзингу

Предыдущая | Следующая