Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Основні причини втрати конкурентоспроможності

Три правила поведінки в конкурентній боротьбі:

1. Будь впевнений, що твій суперник в курсі того, чого він може досягти за домовленість з тобою і чого варта його відсутність.

2. Уникай дій, що можуть розсердити суперника, доки він не зрозуміє, як він може відреагувати на них.

3. Запевни суперника, що твої емоції та дії відповідають твоєму становищу, ситуації і підказані логікою судження.

Основні причини втрати конкурентоспроможності

Погіршення факторних параметрів (кваліфікації кадрів, науково-технічної бази, витрат виробництва і обігу)

Втрата місцевими підприємцями своєї вимогливості у порівнянні з іноземними споживачами

Технологічні зміни, що призводять до виникнення неподоланних перешкод (необхідність конверсії виробництва, необхідність використання нетрадиційних джерел енергії)

Встановлення цілей фірми, що обмежують темпи інвестування

Втрата здатності до швидкої адаптації (старіння системи управління, знань та навичок персоналу, обладнання та технологій)

Послаблення внутрішньої конкуренції (прагнення до олігополії, посилення монополізму, урядові субсидії, пільги)

Рекомендовані питання для проведеного ситуаційного аналізу конкурентоспроможності фірми:

Розділ

Питання

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

1. Опис підприємства та його середовище

2. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства

3. Поле діяльності підприємства, основні споживачі його послуг

4. Місцезнаходження підприємства

5. Опис асортименту послуг підприємства

6. Які вимоги висувають споживачі (відвідувачі)? Які послуги користуються найбільшим попитом?

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

1. Наявність конкурентів, опис їх діяльності

2. Загальна характеристика роботи конкурентів (успішна чи ні)

3. Оцінка успішної чи не успішної діяльності конкурентів

УЗАГАЛЬНЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Загальна оцінка ситуації (оцінка конкурентоспроможності і його конкурентів)

2. Висування цілей (що треба зробити, щоб виправити ситуацію)

3. Оцінка цілей (чому треба робити так, а не інакше)

4. Прийняття рішень (якою повинна бути ієрархія задач, вирішення яких необхідно для підвищення конкурентоспроможності підприємства)

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

1. Виставлення стратегій (як треба діяти, щоб досягти мети)

2. Вибір стратегії підвищення конкурентоспроможності (яка стратега краща і чому)

3. Прийняття рішень про розробку тактики

ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

1. Визначення тактики (які дії по підвищенню конкурентоспроможності потрібно зробити і чому)

2. Розробка оперативного плану (хто, що, коли повинен зробити)

3. Реалізація оперативного плану

КОНТРОЛЬ

1. Збір даних (які результати діяльності)

2. Оцінка даних (наскільки близько підійшли до головної кінцевої мети)

3. Рішення про проведення ситуаційного аналізу

Питання для аналізу конкурентів фірми:

1.

Яку частку ринку посідають конкуренти (по видах товарів та ринків)?

2.

Який обсяг товарообігу у конкурентів?

3.

Чи має продукція конкурентів власне (марочне) найменування?

4

Яка організація збуту продукції у конкурентів?

5.

За якими критеріями організовано збут у конкурентів (за видами товарів, по регіонах, за видами споживачів)?

6.

Яка чисельність співробітників по збуту у конкурентів?

7.

Яка політика цін конкурентів?

8.

На що робить ставку конкурент - на ціну чи на якість? Які показники якості має товар конкурентів (у порівнянні)?

9.

Які засоби реклами використовують конкуренти?

10.

Як організовано обслуговування у конкурентів?

11.

Які умови і терміни поставок у конкурентів?

12.

Яка форма і зовнішній вигляд продукції конкурентів?

13.

Яка практика товаропросування у конкурентів (види транспорту, обсяги замовлень, розміщення складів, вартість зберігання та транспортування товарів)?

14.

В які країни експортується продукція конкурентів9

15.

Яка частка експорту по окремих країнах?

16.

Яка частка ринку припадає на товар конкурентів за кордоном?

схема аналізу конкурента

Рис. 1.7. Схема аналізу конкурента

задачі аналізу конкурентів

Рис. 1.8. Задачі аналізу конкурентів

Критерії чутливості ринку щодо монополізму (згідно індексу Херфінделя-Хіршмана (І. Н. Н.)

Наявність 10 і більше конкуруючих фірм, при цьому частка найбільших не має перевищувати:

31 % - для однієї фірми

44 % - для двох фірм

54 % - для трьох фірм

63 % - для чотирьох фірм

Від обсягу даного ринку

Закон конкуренції тривалий час може діяти тільки за наявності дієвого антимонопольного законодавства.

Чотири ролі в конкурентній боротьбі, що визначаються часткою фірми на ринку

З/п

Роль

Частка

1.

Лідер

40%

2.

Послідовники (відомі)

До 20 %

3.

Претендент на лідерство

30%

4.

Ті, які засіли в ринкових нішах

До 10%

Під конкурентоспроможністю товару розуміють відносну узагальнену характеристику товару, яка відображає його відзнаки від товару-конкурента за ступенем задоволення потребу ньому споживача та по витратам на її задоволення.

Практика світового ринку показує, що рішення споживача про покупку тільки на 30% пов'язано з показником якості товару, а 70% створюються всім комплексом маркетингових заходів.

Основу конкурентоспроможності товарів складає маркетингова діяльність підприємств.

Комплекс конкурентоспроможності товарів складається з трьох груп характеристик:

O технічних;

O економічних;

O соціально-організаційних.

Технічні параметри найбільш жорсткі. По них можна судити про призначення товару, його належності до певного виду (класу) продукції. Це також характеристики, які відображають техніко-конструкторські рішення. До них належать стандарти, норми, правила, законодавчі акти, які визначають межі змінений технічних параметрів. Це також ергономічні показники, які відображають наскільки товар відповідає властивостям людського організму та його психіки (зручність роботи, швидкість втомлення, ступінь зіткнення людини з машиною).

Економічні параметри відображають розмір витрат на виробництво товару: його ціну, витрати на транспортування, установку, ремонт, експлуатацію та технічне обслуговування, навчання персоналу.

Всі ці витрати складають ціну споживання. Ціна споживання вище від ціни продажу. Тому покупець враховує не тільки витрати на придбання товару, а також на його споживання.

Соціально-організаційні параметри - це врахування структури споживачів, національних особливостей в організації виробництва, збуту, реклами товарів.

На світовому ринку значними факторами конкурентоспроможності є:

1. Імідж країни в цілому.

Так, Японія сформувала світову думку про найкращу якість своїх товарів. Цьому сприяв рівень збутової, рекламної та сервісної культури японських фірм.

2. Імідж марки - це репутація фірми на ринку.

Тому фірма, яка починає опановувати ринок у більшості випадків у жертву приносить ціну, а відповідно і прибуток.

3. Державна митна політика на товари. Митне обкладання залишається дуже сильним регулятором конкурентоспроможності товарів.

4. Показник енергоспоживання у зв'язку з енергетичною кризою є важливим елементом формування динаміки конкурентоспроможності в цілому.

5. Показники якості товару по оцінках консультативних фірм серед показників якості, які відіграють основну роль у конкурентоспроможності товару, енергоекономічність займає переніс місце, строк служіння - друге, а зручність установлення та монтажу третє.

6. Встановлені гарантійні строки та компенсації, які надаються споживачу для відшкодування усякого роду збитків.

7. Вміле використання у власних виробах вузлів, агрегатів, підсистем та інших виробів особливо престижних фірм, які добре зарекомендували себе в очах споживача.

8. Поставка товарів споживачу у своєчасний встановлений строк. Тут споживач економить на виконанні процесів складування та зменшенні необхідних обсягів оборотних засобів.

9. Сертифікація продукції, тобто офіційна оцінка її споживчих властивостей, технології виготовлення та інших характеристик на основі міжнародно визнаних відповідних методик.

10. Правовий захист товару який не обмежується патентами або ліцензіями на особисто технічні рішення, які реалізовані у товарі, але й розповсюджується на пакування, товарні марки та інше.

11.Коливання валютних курсів дуже жорстко впливає на конкурентоспроможність товарів.

Про конкуруючі товари та підприємства необхідно знати:

1. Яку частку займають конкуренти (за видами товарів)?

2. Який обсяг товарообігу конкурентів?

3. Чи має продукція конкурентів особисту /марочну/ назву?

4. Яка організація збуту у конкурентів?

5. По яких критеріях організований збут у конкурентів (за видами продукції, регіонах, видах споживачів)?

6. Яка чисельність співробітників у сфері збуту?

7. Яка політика цін у конкурентів?

8. На що робиться наголос - на ціну чи на якість?

9. Які види та засоби реклами використовують конкуренти?

10. Як організовано обслуговування клієнтів?

11. Які умови та строки постачання у конкурентів?

12. Яка форма і зовнішній вид продукції конкурентів?

13. Який рівень сервісу пропонують конкуренти у гарантійний та після гарантій ний період?

14. Яка практика товаропросування у конкурентів (види транспорту, обсяги запасів, розміщення складів, їх види та вартість зберігання та транспортування)?

15. У які країни експортується продукція конкурентів?

16. Яка частка експорту по окремих країнах?

17. Яка частка ринку припадає на продукцію конкурентів за кордоном?

Конкурентна поведінка - це позиція, яку в процесі прийняття стратегічного рішення займає фірма по відношенню до своїх конкурентів.

Оцінка стратегії основних конкурентів:

Має відповісти на 7 питань:

1.

Які головні чинники конкурентоспроможності чужих товарів9

2.

Яка практика конкурентів в рекламі та стимулюванні збуту?

3.

Яка практика конкурентів щодо найменувань (торгових марок) товарів?

4.

В чому полягає привабливість упаковки товарів-конкурентів?

5.

Який рівень сервісу пропонують конкуренти у гарантійний та післягарантійний періоди?

6.

Чи використовують конкуренти для збуту місцеву торговельну мережу, або вони створюють власну?

7.

Яка практика товаропросування у фірм-конкурентів (види транспорту; обсяги запасів; розташування складів; види складів та їх вартість; кількість ланок товароруху)?

При цьому кожний вагомий конкурент розглядається окремо, а потій складається сумарна таблиця для виявлення основних чинників успіху або 1 недоліків кожної стратегії

загальна класифікація конкурентних стратегій фірми

Рис. 1.9. Загальна класифікація конкурентних стратегій фірми

Функції конкуренції:

O виявлення ринкової вартості товару;

O встановлення риночної вартості товару;

O вирівнювання індивідуальних вартостей;

O розподіл прибутку у залежності від різних витрат праці;

O регулювання переливу коштів між різними галузями і виробництвами.

Конкурентоспроможний не той товар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а той, у якого мінімальна ціна споживання за весь строк служби у споживача.

1.4.5. Стратегічний вибір підприємства

1. Стратегічне бачення

Це комплексне ідеалізоване представлення про майбутній образ своєї організації, що включає:

стратегічне бачення

2. Оцінка стратегічної ситуації

Це визначення реального щирого стану зовнішнього і внутрішнього середовища організації, що припускає:

оцінка стратегічної ситуації

3. Виявлення стратегічних змін

Це визначення необхідності коректування місій, цілей і в цілому майбутнього образа фірми. До числа стратегічних змін відноситься:

виявлення стратегічних змін

4. Інформування стратегічної позиції

Розробка і вибір з альтернативних варіантів генеральної стратегії розвитку організації, з огляду на стратегічне бачення ситуації і змін.

інформування стратегічної позиції

5. Опрацювання стратегічної поведінки

Це визначення системи внутрішніх і зовнішніх взаємин цінностей і конкретних програм дій. Стратегічне поводження передбачає:

опрацювання стратегічної поведінки

6.Стратегічна сегментація

стратегічна сегментаціяСхожі статті
Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Основні причини втрати конкурентоспроможності

Предыдущая | Следующая