Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Планування і реалізація інновацій

Заходи, необхідні для розробки нового продукту до його виходу на ринок, поділяють на заходи щодо планування і щодо реалізації інноваційного процесу. При цьому розрізняють такі етапи:

- пошук ідей;

- селекція ідей;

- аналіз;

- розвиток концепції продукту і прототипів;

- тестування;

- вихід на ринок.

Після пошуку ідей має місце їхня селекція, за якої здійснюється попередній вибір. Ідеї, визнані придатними, піддаються подальшому аналізові, насамперед на економічність. У цьому проміжку можна запропонувати різні концепції продукту. Під час тестування перевіряється, як новий продукт сприймають споживачі. Продукт, що "склав" усі іспити, виводиться на ринок. Різні заходи на конкретних етапах процесу планування і реалізації інновацій наведені у табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Заходи, пов'язані з різними етапами, фазами інноваційного процесу

Етапи

Заходи, методи, джерела

1. Пошук ідей

Аналіз потреб і діяльності конкурентів, досвід зовнішньої служби і результати випробування товарів; творчі методи

2. Селекція

Перевірка ідей за допомогою оцінної матриці профільної шкали або бальних оцінок

3. Аналіз

Аналіз економічності за допомогою інвестиційних розрахунків; аналіз собівартості, прибутків і покриття витрат

4. Розвиток продукту

Розвиток концепції продукту, описання продукту або прототипу

5. Тестування

Перевірка результатів четвертого етапу за допомогою тестування ринку, панелі, тестування концепції тощо

6. Вихід на ринок

Розвиток маркетингових комунікацій для переконання цільової аудиторії в унікальних перевагах продукту

На кожному етапі, наведеному в таблиці, необхідно прийняти рішення, що створюють вихідний пункт для наступного етапу і визначають таким чином хід розвитку продукту.

Слід зазначити, що у великих підприємствах постійну увагу приділяють управлінню науково-дослідними розробками.

Джерела і методи пошуку ідей нових продуктів
Особливості процесу створення й освоєння інновацій

Вирішальною умовою перетворення науки на безпосередню продуктивну силу є налагодження ефективного зв'язку в ланцюжку "наука - техніка - виробництво - споживання". Особливе місце в ньому посідає етап поширення досягнень науки і техніки, що є останньою, завершальною її ланкою. Концерн - довгострокове договірне об'єднання низки компаній для формування повної технічної мети: виробництво - збут - виробництво збут. Компанії, що входять у концерн, зберігають юридичну, фінансову і комерційну самостійність при вирішенні індивідуальних завдань. Однак, будучи останнім за часом, етап комерційного освоєння науково-технічних досягнень не є останнім за значимістю. На сучасному етапі він впливає як на науково-технічний прогрес та основні соціально-економічні процеси, так і на успішну роботу кожного окремого підприємства.

Концерн - одна з найбільш ефективних форм бізнесу, що сприяє поширенню ідей нових продуктів.

Очевидно, що ступінь і масштаб впливу досягнень науково-технічного прогресу на економічне становище підприємства (фірми, компанії) залежать від ефективності роботи всіх ланок ланцюга, однак у кінцевому підсумку воно визначається як "найвужча" критична ланка, якою є процес поширення і використання науково-технічних досягнень у господарській практиці або на споживчому ринку.

Цей процес дуже важливий для економічного відтворення на базі новітніх досягнень науки і техніки, тому що створення нової продукції є необхідним, але недостатньою є умова перетворення науки на безпосередню продуктивну силу. Усе нове, створене в науково-дослідному підрозділі підприємства і втілене в конкретному продукті, лише тоді зможе забезпечити йому найвищий економічний ефект, коли воно буде впроваджене і реалізоване в максимально можливих, з погляду цілей підприємства (компанії, фірми), розмірах. Причому чим швидше це відбудеться, тим швидше підприємство одержить віддачу від зусиль, витрачених на створення нової продукції.

Чим швидше відбудеться практична реалізація нововведення, тим скоріше підприємство одержить віддачу від зусиль, витрачених на створення нової продукції.

Таким чином, сьогодні науково-технічний рівень нової продукції, темпи, терміни і масштаби її освоєння та використання стали визначальною умовою розвитку як економіки в цілому, так і окремих її галузей і фірм.Схожі статті
Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Планування і реалізація інновацій

Предыдущая | Следующая