Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Подання і формат даних

Для ухвалення рішення про рівень ускладненості МІС необхідно враховувати потреби компанії та витрати на їхнє задоволення, а також таких обов'язків менеджерів:

- визначення потреби в спеціальній інформації;

- розробка аналітичних підходів і моделей;

- точне планування, прийняття рішень і контроль:

- тлумачення і використання складної інформації.

Дуже важливо підтримувати баланс між складністю керування і складністю МІС. Є відповідність між складністю керування та якістю інформації: менеджери, як правило, отримують інформацію, що залежить від якості запиту. Однак якщо якість інформації значно підвищується, це не приводить до прийняття правильного рішення, а навпаки - менеджер може працювати зі складнішою інформацією. Тому вдосконалення МІС повинне зростати разом із професіоналізмом менеджера.

Специфікації системи. Кожній компанії необхідно визначити макроспецифікації МІС. Найбільш важливими моментами, крім типу системи, є характер банку даних, форма і метод їх подання; підбір комп'ютерів. Такі питання повинні вирішувати не тільки вища ланка керування, а й лінійні менеджери.

"Мікродані"

Найважливішим елементом в удосконалюванні МІС є розвиток банку розукрупнених даних (мікроданих), що грунтується на розукрупнених файлах. При цьому необхідно "звести до загального знаменника" різні групи даних. Це означає, що географічні, тимчасові та інші границі між різними типами даних повинні бути сумісними, що дає можливість робити звичайні порівняння.

Розукрупнений банк даних дає системі необхідну для подальшого розвитку гнучкість. Тому, якщо компанія може собі це дозволити, вона повинна створити подібний банк. У майбутньому, в умовах, що змінилися, можна буде проводити аналіз, що був би неможливий, якби дані не були розукрупнені.

Подання і формат даних

Вид подання даних залежить від ступеня взаємодії між керівником і системою. На найбільшій "відстані" керівник отримує інформацію у вигляді періодичних звітів. За неповної взаємодії менеджер може робити спеціальні запити інформації з банку даних, а за тісної - одержати за допомогою комп'ютера майже миттєву відповідь.

Підбір комп'ютерів. Потреби МІС у комп'ютерах залежать від специфікацій діяльності системи і рішень апарату керування з питань її організації. МІС: вартість : цінність. Збільшення витрат зі збирання корисної інформації. Основною метою МІС є допомога фахівцям з маркетингу в прийнятті прибутковіших рішень, а не зниження витрат на обробку даних і паперову роботу. Тому МІС треба оцінювати з погляду впливу на ефективність і прибутковість маркетингу. У такому разі велику підтримку надають менеджери різних рівнів.

Основна інформаційна система керування, орієнтована на ринок. Основна інформаційна система була розроблена, щоб у процесі керування допомогти:

- визначити ринки для продукції;

- визначити відносну ефективність альтернативних засобів проникнення на ці ринки;

- автоматично здійснювати конторські функції під час проведення маркетингової програми.

Є реальна потреба в складних і точних концепціях і методиках, що можуть бути основою практики керування і застосовуватися в прогресивній технології компаній, де менеджмент готовий вирішувати проблеми, пов'язані з комплексними системами.

Істотний прибуток і перевагу в конкурентній боротьбі може забезпечити використання основних систем, що вносять порядок у ситуації, де раніше панував хаос.

Є дві відносно прості, але корисні функції, які здійснює комп'ютер під час керування маркетингом:

1) повторювані конторські операції здійснюються з більшою швидкістю, ефективністю і точністю, ніж вручну;

2) організація банку даних, що внаслідок проблем, пов'язаних із підготовкою, обробкою й аналізом, у цей момент не впливає на процес.Схожі статті
Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Подання і формат даних

Предыдущая | Следующая