Підприємництво - Гой І. В. - ВСТУП

Ринкова економіка побудована на підприємництві, яке є джерелом стійкого економічного розвитку країни. Ефективність підприємницької діяльності визначальною мірою залежить від знань, умінь, організаторських здібностей та ініціативи підприємців і фахівців у галузі підприємництва. В умовах ринкової економіки підприємець є основним господарюючим суб'єктом.

Сьогодні для багатьох громадян підприємницька діяльність стала основним видом роботи. Відкритість і гнучкість свідомості допомагає швидше засвоювати переваги нової соціально-економічної ситуації. Найголовніша із проблем - відсутність спеціальної підготовки, яка постає необхідною умовою для заняття підприємництвом.

Після одержання диплому менеджера-економіста перед молодою людиною постають різні варіанти участі у господарській діяльності:

- стати власником або співвласником підприємства;

- діяти в сфері самозайнятості;

- стати найманим працівником у підприємця;

- працювати в бюджетній або громадській організації.

В будь-якому разі для вибору життєвого шляху та успішної діяльності випускнику ВНЗ будуть корисними знання та навички, отримані з курсу "Підприємництво".

Дисципліна "Підприємництво" - наука про закони, які управляють, з одного боку, стосунками економічної власності між різними суб'єктами підприємницької діяльності і найманими працівниками, а з іншого - діями підприємців в процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів та послуг.

Предметом "Підприємництва" як навчального курсу є принципи і методи організації ділового циклу, процесу професійної діяльності підприємця.

Підприємництво виступає в якості базового навчального курсу, що надає можливість отримати уявлення про весь процес діяльності підприємця. Після засвоєння цього курсу можна переходити до вивчення окремих фрагментів ділового циклу - спеціальних навчальних дисциплін: організація виробництва, менеджмент, маркетинг, фінанси, управління персоналом та ін.

В професійному сенсі підприємництво розглядається як вміння організувати власну справу (підприємство) та успішно здійснювати функції, пов'язані з ії веденням.

Слід зазначити, що феномен підприємництва є предметом численних досліджень, які проводяться в країнах, що мають різний рівень економічного розвитку. Такий широкий інтерес пов'язаний із значенням підприємництва для будь-якого суспільства. Особливий інтерес являє сфера підприємництва для України, яка входить в ринкову економіку, а формування і розвиток підприємництва є одним із головних чинників створення повноцінного ринкового середовища. Тому в останні роки українськими вченими активно розвивається проблематика, яка пов'язана з процесом становлення підприємництва.

Метою цього навчального посібника є:

- ознайомлення студентів економічних спеціальностей з типологією підприємництва; закономірностями та передовими формами організації підприємницьких структур; підходами до генерування бізнес-ідей; правовими основами, способами та методами започаткування та ведення підприємницької діяльності, взаємодії з іншими суб'єктами; вимогами до підприємницької культури та етики поведінки;

- формування навичок та умінь з розробки послідовності створення підприємства, аналізу підприємницького середовища, функцій підприємництва, врахування вимог та обмежень законодавства щодо підприємницької діяльності; складання установчих документів, обгрунтування вибору організаційно-правової форми підприємництва, розрахунків початкового капіталу, орендної плати, розподілу прибутку, розробки правил професійної етики.

Теоретична частина навчального посібника складається з восьми розділів, в яких розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, особливості окремих видів господарської діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва, технологію заснування власної справи та процедуру припинення діяльності суб'єкта підприємництва, функціонування суб'єкта підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності.

Практична частина навчального посібника складається з трьох розділів: розрахункові завдання та методичні вказівки до їх розв'язання, психологічний практикум та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів.

Знання та уміння, що надає викладений матеріал, корисні як початківцям, так і підприємцям-практикам, менеджерам, студентам всіх форм навчання, а також всім, кого цікавить сучасна підприємницька діяльність.Схожі статті
Підприємництво - Гой І. В. - ВСТУП

| Следующая