Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - ВСТУП

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКІВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1. Світовий досвід взаємоузгодження інформації фінансової і податкової звітності

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.1. Запровадження МСФЗ в Україні

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.2. Міжнародний досвід застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.3. Призначення механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.4. Досвід Російської Федерації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.2. Генезис та розвиток податкового обліку і податкових розрахунків в Україні

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап І. 1991 - 1996 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап II. 1997 - 2000 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Особливості обліку валових доходів, валових витрат і амортизації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Використання рахунків обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Узагальнення даних у відомостях податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Облік ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Облік податкових зобов'язань з ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Зведений аналітичний облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Зведений (синтетичний) облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Бухгалтерський облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап III. 2001 - 2005 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап IV. 2006 - 2007 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап V. 2008 - 2010 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап VI. 2011 р. - теперішній час. Податок на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податок на додану вартість

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3. Критичний аналіз статусу, функцій, об'єктів та методів податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.1. Методичні підходи до визначення поняття "податковий облік" в контексті інтерпретації категорії "бухгалтерський облік"

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Фінансовий облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податковий облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Управлінський облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податкові розрахунки

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.2. Статус податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція законодавця

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція центрального податкового органу

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція Міністерства фінансів України

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція аналітиків та дослідників державного сектору

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція судового органу

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція професійних бухгалтерських організацій

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.3. Розмежування понять "оподаткування" і "податковий облік"

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.4. Креативний підхід до організації податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.5. Предмет, схеми і функції податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Предмет податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Загальна схема податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Функції податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.6. Об'єкти, методи та форми податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Об'єкти обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методи (прийоми, правила) обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Форми податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.7. Узагальнення податкової інформації у формах фінансової звітності

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.8. Постулати англомовного світу щодо досліджень в галузі обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Висновок до розділу 1

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО У ЗВІТНОСТІ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.1. Міжнародний досвід розрахунків за податком на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Російська Федерація

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Регістри (реєстри) податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Структура декларації з податку на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Республіка Білорусь. Об'єкт оподаткування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Визнання та оцінка доходів і витрат

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Відмінності бухгалтерського та податкового підходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Документальне підтвердження

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Реєстри податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Модель організації податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2. Моделі зв'язку інформації фінансової і податкової звітності в контексті механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.1.Варіанти моделей взаємодії фінансового та податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.2. Вибір формули розрахунку оподатковуваного прибутку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція державного органу

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.3. Застосування нових термінів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Різниця в бухгалтерських та податкових термінах

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.4. Порядок формування оподатковуваних доходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Дата формування доходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Документальна підстава доходів і витрат

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.5. Аналіз підходів щодо визначення та застосування податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.6. Методика застосування порівняльних підходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.7. Варіанти моделей взаємозв'язку систем фінансового та податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.3. Методологія обліку доходів із застосуванням механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.3.1. Склад доходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.3.2. Порядок визнання та визначення доходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.3.3. Вплив договірних умов на методику обліку доходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.3.4. Відображення операцій особливого виду

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Операції з безнадійною та сумнівною заборгованістю

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.3.5. Методика визначення податкових різниць щодо доходів в контексті вимог МСФЗ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) у звичайних умовах господарювання

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Цільове фінансування (субсидії, субвенції, дотації)

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Виробництво товарів, робіт, послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Інші операційні доходи

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Інші доходи

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Надзвичайні доходи

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування операцій із пов'язаними особами

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування дивідендів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування операцій із борговими вимогами і зобов'язаннями

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування діяльності, що здійснюється за договорами управління майном

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування неприбуткових організацій

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Спеціальні правила оподаткування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4. Методологія обліку витрат із застосуванням механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.1. Склад та групування витрат

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Особливості розрахунку собівартості за послугами, виконання яких триває від одного місяця до одного року

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Загальновиробничі витрати

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.2. Нормування витрат

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.3. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.4. Витрати подвійного характеру

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Облік повернених товарів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методи оцінки запасів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Відсотки за борговими зобов'язаннями

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.5. Амортизаційні відрахування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Групування основних засобів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Витрати на ремонт та поліпшення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Формування бази даних податкової амортизації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.6. Розподіл витрат за звільненими від оподаткування операціями

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.7. Врахування збитків попередніх періодів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.4.8. Методика визначення податкових різниць щодо витрат за МСФЗ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Інші операційні витрати

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Інші витрати

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Витрати подвійного призначення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Витрати з амортизації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Операції із землею та її капітальним поліпшенням

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5. Методичні аспекти узагальнення обліково-податкової інформації з податку на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.1. Податкове узагальнення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.2. Комп'ютеризований спосіб ведення податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.3. Вибір реєстрів та рахунків податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Побудова реєстрів обліку при ручних та частково автоматизованих формах

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Реєстри обліку при автоматизації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Вибір рахунків обліку податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.4. Інвентаризація активів і зобов'язань: податковий аспект

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Статус інвентаризації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податкові наслідки формули нестачі активів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Розподіл збитків між підприємством і державою

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.5. Розрахункові аспекти механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.6. Бухгалтерське узагальнення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.5.7. Структура та обсяг декларації з податку на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Висновки до розділу 2

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.1. Міжнародний досвід розрахунків за податком на додану вартість

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.1.1. Російська Федерація

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Форма і зміст декларації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.1.2. Республіка Білорусь

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Об'єкт оподаткування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Механізм розрахунку податку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методика визначення податкового зобов'язання

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Документальне оформлення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Механізм зменшення податку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.1.3. Країни ЄС

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Естонія

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2. Моделі зв'язку інформації фінансової та податкової звітності з ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.1. Аналіз характерних рис податкового обліку ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.2. Методика застосування податкових накладних

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Розбіжності за специфічними операціями

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Обов'язкові реквізити податкової накладної

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.3. Особливості побудови реєстрів аналітичного обліку та їх удосконалення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Удосконалення форми реєстру

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.4. Порівняння аналітичних позицій різних видів обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.5. Проблемні аспекти бухгалтерського фінансового обліку ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методика організації інформаційної база бухгалтерського обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Причини співпадіння оборотів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Вибір моделей обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.6. Особливості обліку ПДВ у разі нестач при інвентаризації майна

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.7. Проблемні питання імпортного ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.2.8. Особливості обліку ПДВ у бюджетних установах

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3. Методичні аспекти розподілу і обліку податкового кредиту

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3.1. Нормативні вимоги

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3.2. Відображення коригування податкового кредиту в бухгалтерському обліку протягом року

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3.3. Відображення коригування ПК в Реєстрі податкових накладних

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3.4. Особливості коригувань за операціями придбання основних засобів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Бухгалтерський облік коригувань

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3.5. Особливості коригувань ПК при застосуванні касового методу ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.3.6. Особливості обліку податкового кредиту ПДВ в бюджетних установах

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.4. Проблеми обліку інших податків і зборів та шляхи їх вирішення

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.4.1. Облік операцій, пов'язаних з використанням надр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 3.4.2. Облік операцій з розподілу продукції

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Облік податку на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Особливості сплати податку на додану вартість

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Висновки до розділу 3

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ПОДАТКІВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 4.1. Теоретико-методологічні основи незалежного аудиту податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Нормативні джерела

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Звітність аудиторів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Класифікація аудиту податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Законодавче закріплення терміну

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Організаційний аспект

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Мета, предмет та завдання аудиту податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 4.2. Прийоми планування аудиту податків та оцінки системи внутрішнього контролю

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 4.2.1. Етапи проведення аудиту податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 4.2.2. Прийоми планування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Доцільність застосовування профільного МСА 300

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Спільні підходи до складання загального плану аудиту та програми

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Зміст загального плану аудиту

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методичні аспекти складання детального плану (програми) аудиту оподаткування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Планування перевірки глибини аналітичного бухгалтерського фінансового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Уточнення до плану та програми аудиту

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Уточнення програми у зв'язку із виконанням функцій податкового агента

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Особливості планування аудиту малих суб'єктів аудиторської діяльності

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Міжнародний досвід

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 4.2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства платника податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оцінка систем обліку та звітності

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Вивчення схем оптимізації податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Дослідження схем мінімізації податків

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Оцінка системи обліку

 • 1 2