Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - ВСТУП

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКІВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1. Світовий досвід взаємоузгодження інформації фінансової і податкової звітності

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.1. Запровадження МСФЗ в Україні

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.2. Міжнародний досвід застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.3. Призначення механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.1.4. Досвід Російської Федерації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.2. Генезис та розвиток податкового обліку і податкових розрахунків в Україні

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап І. 1991 - 1996 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап II. 1997 - 2000 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Особливості обліку валових доходів, валових витрат і амортизації

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Використання рахунків обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Узагальнення даних у відомостях податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Облік ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Облік податкових зобов'язань з ПДВ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Зведений аналітичний облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Зведений (синтетичний) облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Бухгалтерський облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап III. 2001 - 2005 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап IV. 2006 - 2007 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап V. 2008 - 2010 рр

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Етап VI. 2011 р. - теперішній час. Податок на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податок на додану вартість

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3. Критичний аналіз статусу, функцій, об'єктів та методів податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.1. Методичні підходи до визначення поняття "податковий облік" в контексті інтерпретації категорії "бухгалтерський облік"

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Фінансовий облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податковий облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Управлінський облік

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Податкові розрахунки

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.2. Статус податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція законодавця

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція центрального податкового органу

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція Міністерства фінансів України

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція аналітиків та дослідників державного сектору

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція судового органу

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Позиція професійних бухгалтерських організацій

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.3. Розмежування понять "оподаткування" і "податковий облік"

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.4. Креативний підхід до організації податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.5. Предмет, схеми і функції податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Предмет податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Загальна схема податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Функції податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.6. Об'єкти, методи та форми податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Об'єкти обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Методи (прийоми, правила) обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Форми податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.7. Узагальнення податкової інформації у формах фінансової звітності

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 1.3.8. Постулати англомовного світу щодо досліджень в галузі обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Висновок до розділу 1

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО У ЗВІТНОСТІ

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.1. Міжнародний досвід розрахунків за податком на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Російська Федерація

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Регістри (реєстри) податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Структура декларації з податку на прибуток

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Республіка Білорусь. Об'єкт оподаткування

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Визнання та оцінка доходів і витрат

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Відмінності бухгалтерського та податкового підходів

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Документальне підтвердження

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Реєстри податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - Модель організації податкового обліку

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2. Моделі зв'язку інформації фінансової і податкової звітності в контексті механізму податкових різниць

 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І. - 2.2.1.Варіанти моделей взаємодії фінансового та податкового обліку

 • 1