Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.23. Чи є доцільною реалізація міжнародного маркетингу?

Розглядаючи позитивні чинники виходу на зовнішні ринки, слід мати на увазі, що не завжди може бути забезпечений необхідний позитивний результат від впливу даного чинника. Крім того, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності фірма може зіткнутися з цілим рядом специфічних проблем, що невластиві внутрішньому ринку. Деколи зовнішньоекономічна діяльність вигідна країні, але не завжди є доцільною для фірми. Іноді фірма більшою мірою ризикує отримати негативні наслідки своєї підприємницької діяльності на зовнішньому ринку, чим в своїй країні. Для адаптації своїх товарів до умов зовнішніх ринків фірма може бути вимушена здійснювати витрати які перевершать можливий дохід, що отримується нею завдяки масовості виготовлення продукції. Великі витрати несуть фірми при просуванні товарів на зовнішній ринок. Слід також враховувати і курс валют. Він не завжди може бути вигідним для експортера.

До того ж якщо він може бути вигідний в певний період не виключено, що він може змінитися не на користь фірми. Існують й інші негативні чинники.

1.1.23. Чи є доцільною реалізація міжнародного маркетингу?

Підводячи підсумок наведеному вище, можна зробити висновок що фірмі доцільно виходити на зовнішній ринок, якщо по-перше, відсутні які-небудь можливості поліпшити результати своєї підприємницької діяльності на національному ринку; по-друге, зовнішній ринок достатньо привабливий з погляду отримання додаткового прибутку; по-третє, є достатньо ресурсів для реалізації міжнародного маркетингу. Іншими словами, необхідно з'ясувати, наскільки фірма може поліпшити результати своєї діяльності на кожному зовнішньому ринку і наскільки наявні можливості підвищення ефективності виробництва вона може використовувати, враховуючи свої ресурси. Всі позитивні й негативні наслідки діяльності фірми на зовнішніх ринках повинні бути виявлені з використанням міжнародного маркетингу і враховані при розробці і реалізації відповідних його стратегій.

1.1.24. Чим обумовлено необхідність використання міжнародного маркетингу українськими фірмами?

Для української економіки питання необхідності використання міжнародного маркетингу набуває особливої актуальності в процесі інтеграції України до Європейського співтовариства.

Слід зауважити, що сальдо зовнішньоторговельного обігу з країнами ЄС є негативним. Крім цього, тепер зберігається нераціональна структура українського експорту та імпорту. Так, вагому частку товарної структури українського експорту в країни ЄС становлять енергетичні матеріали, нафта і продукти її перегонки, чорні метали, зернові культури. Основу товарного імпорту з країн ЄС становлять котли, машини, апарати і механічні пристрої, наземні транспорті засоби, електричні машини і обладнання і т. ін.

Необхідність зміни позицій у зовнішньоекономічній діяльності обумовлює актуальність ширшого застосування принципів міжнародного маркетингу як на мікро-, так і на макрорівні.

Нині на перший план висувається проблема розробки концепції стратегії міжнародного маркетингу українських підприємств і методів державного сприяння просуванню українських товарів на міжнародних ринках. В основу проекту слід покласти гіпотезу, що для масштабного виходу на світовий ринок наша країна повинна сформувати свій ринковий образ, який не копіював би японський, американський, західноєвропейський, китайський, південно-східний, азіатський та ін., а відображав би нашу специфіку.Схожі статті
Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.23. Чи є доцільною реалізація міжнародного маркетингу?

Предыдущая | Следующая