Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.3. Які існують переваги використання інформаційних технологій в міжнародній маркетинговій діяльності?

Інформаційне забезпечення дозволяє фірмі не лише орієнтуватися в процесах і явищах в навколишньому маркетинговому середовищі, але й оптимізувати побудову маркетингових програм і ухвалення управлінських рішень, а також реалізовувати стратегію активного впливу на формування ринкового попиту і стимулювання збуту, конструювання ринку і, у ряді випадків, здійснення інформаційної, а не лише збутової атаки на певні ринкові сегменти. Нові технології інформаційних систем дали основу високоефективним, науково обгрунтованим, комплексним маркетинговим дослідженням, підготували базу для побудови якісних маркетингових програм і розробки оптимальних планів розвитку виробничо-збутової і науково-технічної діяльності фірм.

Крім економії часу використання інформаційної технології є джерелом підвищення ефективності роботи фірми та її управління, оскільки:

O дозволяє мати постійний, своєчасний і прямий доступ до поточної інформації про продукцію, споживача, положення справ на ринку та внутрішній стан і діяльність фірми;

O забезпечує ефективну координацію внутріфірмової діяльності через систему передачі звукових сигналів (мови) і електронну пошту;

O організовує ефективну взаємодію із замовниками за рахунок використання більш інформативних і наочних документів, а також швидкодіючих систем передачі повідомлень;

O вивільняє необхідний час на такі високопродуктивні види діяльності, як аналіз, оцінка, інтерпретація, висновки, рекомендації.

Зазвичай, подібні операції з інформаційними потокам під силу лише крупним компаніям або спеціалізованим агентствам і вимагають значних фінансових і тимчасових витрат, наявності компетентних професіоналів, а також технологічно розвиненої системи інформаційного забезпечення і, перш за все, передових засобів зв'язку, комунікацій, новітньої комп'ютерної техніки і софт-забезпечення.

Як приклад наведемо характеристики американського і японського ринку продукції і послуг інформаційної технологи. До середини 80-х рр. лідируюче місце на ринку інформаційних послуг із значним відривом від інших країн займали США. До того ж державна політика була зорієнтована на підвищення ролі ринку і скорочення ролі держави. Ринок Японії займає друге місце в світі і споживає 12-18 % світової продукції інформаційної технології. Зі 100 провідних компаній світу в області виробництва комп'ютерної техніки і засобів зв'язку 18 - японських. При цьому фірми Японії постійно збільшують свою діяльність в сфері виробництва споживчої електроніки, конторського устаткування і персональних ЕОМ, принтерів й іншого електронного устаткування.

З середини 80-х рр. Японія і країни Західної Європи наздогнали США в основному завдяки змішаному характеру економіки всієї індустрії інформації з переважанням державного сектора.

З кінця 70-х рр. Японія провела близько 50 % світового об'єму споживчої електроніки. За даними японської "Білої книги по компаніях", вже в 2000 p. інформаційними мережами володіли 7/8 загальної кількості японських фірм.

В останні роки на інформаційному ринку спостерігається відставання США від темпів зростання інформаційних послуг в Японії та інших країнах, що спонукало уряд США прийняти ряд заходів і скоригувати державну політику в напряму збільшення державного регулювання і додаткового фінансування системи науково-технічних комунікацій.

1.3.4. Яке значення відіграє використання інформаційних технологій для забезпечення бізнесової діяльності?

Інформаційна технологія, забезпечуючи маркетингові дослідження і розробку маркетингових програм, використовується також у здійсненні комерційної діяльності, виробничо-технічному обслуговуванні і складській справі, при реалізації системи логістики руху товару і т. ін. До того ж застосування інформаційної технології для обслуговування і забезпечення бізнесу - це надзвичайно інтенсивний процес, що відрізняється високою систематичністю. Термін роботи більшості інформаційних систем забезпечення бізнесу, включаючи перманентну модернізацію, досить тривалий і складає 8-12 років. Це пояснюється тим, що вони органічно входять в цикл створення доданої вартості, вимагають спеціальних систем захисту і відносно консервативні для реорганізації.

Згідно наявним підрахункам існують значні резерви для активного застосування інформаційної технології в маркетинговій діяльності українських фірм. Зокрема, ефективне застосування сучасних засобів зв'язку і комп'ютерних систем дозволить більше ніж в два рази збільшити продуктивність праці збутових працівників вітчизняних компаній. Передові фірми перебудовують і перерозподіляють сфери відповідальності й інформаційне забезпечення своїх торгових представників за кордоном, справедливо вважаючи, що стратегічне збільшення частки ринку для фірми важливіше, ніж економія на придбанні дорогих сучасних систем зв'язку і технічних засобів інформаційного забезпечення.

Результати досліджень, проведених найбільшим в світі агентством з вивчення фірм Dun &; Breadstreet, свідчать, що використання мікрокомп'ютерів в маркетингу значно відстає в порівнянні з такими управлінськими функціями, як фінансова політика, обробка даних і робота з документами, управління виробництвом, запасами, персоналом і планування, що, в свою чергу, залежить від розмірів компанії.Схожі статті
Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.3. Які існують переваги використання інформаційних технологій в міжнародній маркетинговій діяльності?

Предыдущая | Следующая