Історія релігії в Україні - Колодний А. М

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вступ. ПРЕДМЕТ КУРСУ "ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ"

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ І. ДОБА ДАВНІХ РЕЛІГІЙ. ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ-РУСІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. РЕЛІГІЇ СТАРОДАВНІХ СУСПІЛЬСТВ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Обряди й вірування племен ямно-катакомбної культури

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійний світогляд кіммерійців

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вірування скіфів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вірування сарматів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вірування фракійських племен

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійні вірування кельтів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спорідненість вірувань слов'ян і кельтів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Велике переселення народів. Вплив германських релігійних вірувань

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійні вірування гунно-болгар

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. ДЕМОНІСТИЧНІ ВІРУВАННЯ ПРАСЛОВ'ЯН

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - У загальноісторичному контексті

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Упирі, берегині, домовики

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Рожаниці, род, диви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИЙ ПОЛІТЕЇЗМ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Образи богів-духів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Сварог - бог неба і ковальства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Володимирові боги

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 4. ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ РУСІ-УКРАЇНИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Традиційний і нетрадиційний погляд на хрещення Русі-України

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Самобутність влаштування церкви в Київській Русі. Кирило-Мефодіївська традиція

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Заснування київської митрополії. Перші київські митрополити

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Київський митрополит русич Іларіон. Патріотизм Київського християнства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ієрархічне оформлення Києво-руської церкви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Система матеріального забезпечення церкви. Церковне судочинство

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Формування й розвиток інтелектуальної і філософської думки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Пріоритет внутрішнього світу особи, потяг до проблем духовного

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ II. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. ПРАВОСЛАВ'Я ЧАСІВ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ПАНУВАННЯ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Православ'я в Галицько-Волинському князівстві

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Початок католицького наступу на українське православ'я

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Українське православ'я під політичним протекторатом Литовської держави

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зміна становища православної церкви після Кревської (1385) і Городельської (1413) уній

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Правовий стан православної церкви в XVI ст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба за захист релігійних свобод православних і протестантів. Варшавська конфедерація 1573 р

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Патрональне право "подавання хлібів духовних і столиць духовних": деморалізація і дезорганізація православної церкви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба православних у Галичині за відновлення православної єпархії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. РИМ І УКРАЇНА. КАТОЛИЦИЗМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба Апостольської Столиці християнізувати Русь

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зв'язки Апостольської Столиці і християнської Київської держави

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба Апостольської Столиці схилити Русь-Україну прийняти латинський обряд

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба між Римом і Візантією за релігійний вплив на український народ. Східна політика Апостольської Столиці

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Татаро-монгольська навала. Східна політика папства за князювання Данила Галицького

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зв'язки київських митрополитів з Апостольською Столицею перед і після Флорентійської унії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Активізація католицизму в Україні напередодні Берестейської унії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Підготовка Берестейської унії та її наслідки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ідея універсальної унії і ставлення до неї Апостольської Столиці

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійні вимоги Б. Хмельницького

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Становище в Київській митрополії напередодні Могилянської доби. Церква потребує реформ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Легалізація православної церкви. Нормалізація стосунків з державою. Нова релігійна політика в Речі Посполитій та її досвід

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Політика Владислава IV, її підгрунтя

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба запровадження універсальної унії - примирення "Русі з Руссю"

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ускладнення з виконанням сеймових рішень. Релігійні конфлікти

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Реформи церковного управління Київської митрополії в Могилянську добу

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церковні осередки: братства, єпископат, монастирі. Церковна влада та традиції патронату

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Реформа церковної освіти в Могилянську добу та її значення

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Богословська діяльність і впорядкування церковної обрядовості. Значення для внутрішнього розвитку та для всього православного світу

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 4. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливості процесу будівництва церков у Запорізькій Січі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Внутрішньоцерковна організація, структура, клір у Запорізькій Січі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Характерні риси релігійності запорізьких козаків

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Монастирі на запорізьких землях

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Узагальнення історії православної церкви Запорізької Січі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 5. УКРАЇНСЬКІ МОНАСТИРІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Українські монастирі - чинники соціально-історичної і культурної динаміки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Духовно-релігійна сфера буття чернецтва. Витоки чернецтва

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Монастирі Київської Русі. Звернення Феодосія Печерського до уставу Студійського монастиря

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Українське чернецтво в умовах іноземного панування в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Роль українських монастирів в національно-культурному процесі кінця XVI - першої половини XVII ст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Монастирі й чернече життя після прилучення Київської митрополії до Московської патріархії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ III. РЕЛІПЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ЧАСІВ КОЛОНІАЛЬНОЇ НЕВОЛІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я ПІД ВЛАДОЮ МОСКОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Перехідний стан української церкви: від незалежності до втрати самостійності

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливість православного собору (1685) в Києві. Стурбованість української ієрархії і кліру

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Чинники, які сприяли втраті самостійності Київської митрополії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Обмеження й ліквідація особливостей православної церкви в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Правовий стан православного духовенства в Україні під час царювання Єлизавети

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Антиукраїнська політика Катерини П. Уніфікація церкви на московський кшталт, зросійщення духовенства, витравлення національно-релігійних традицій

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Централізація, бюрократизація, одержавлення церковної системи

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Наслідки антиукраїнської церковної політики російського самодержавства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Відчуження між парафіянами й оказененим, зросійщеним духовенством

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ 1900-1917 РОКІВ

 • 1