Історія релігії в Україні - Колодний А. М

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вступ. ПРЕДМЕТ КУРСУ "ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ"

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ І. ДОБА ДАВНІХ РЕЛІГІЙ. ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ-РУСІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. РЕЛІГІЇ СТАРОДАВНІХ СУСПІЛЬСТВ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Обряди й вірування племен ямно-катакомбної культури

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійний світогляд кіммерійців

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вірування скіфів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вірування сарматів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Вірування фракійських племен

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійні вірування кельтів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спорідненість вірувань слов'ян і кельтів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Велике переселення народів. Вплив германських релігійних вірувань

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійні вірування гунно-болгар

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. ДЕМОНІСТИЧНІ ВІРУВАННЯ ПРАСЛОВ'ЯН

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - У загальноісторичному контексті

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Упирі, берегині, домовики

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Рожаниці, род, диви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИЙ ПОЛІТЕЇЗМ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Образи богів-духів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Сварог - бог неба і ковальства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Володимирові боги

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 4. ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ РУСІ-УКРАЇНИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Традиційний і нетрадиційний погляд на хрещення Русі-України

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Самобутність влаштування церкви в Київській Русі. Кирило-Мефодіївська традиція

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Заснування київської митрополії. Перші київські митрополити

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Київський митрополит русич Іларіон. Патріотизм Київського християнства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ієрархічне оформлення Києво-руської церкви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Система матеріального забезпечення церкви. Церковне судочинство

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Формування й розвиток інтелектуальної і філософської думки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Пріоритет внутрішнього світу особи, потяг до проблем духовного

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ II. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. ПРАВОСЛАВ'Я ЧАСІВ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ПАНУВАННЯ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Православ'я в Галицько-Волинському князівстві

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Початок католицького наступу на українське православ'я

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Українське православ'я під політичним протекторатом Литовської держави

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зміна становища православної церкви після Кревської (1385) і Городельської (1413) уній

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Правовий стан православної церкви в XVI ст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба за захист релігійних свобод православних і протестантів. Варшавська конфедерація 1573 р

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Патрональне право "подавання хлібів духовних і столиць духовних": деморалізація і дезорганізація православної церкви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба православних у Галичині за відновлення православної єпархії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. РИМ І УКРАЇНА. КАТОЛИЦИЗМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба Апостольської Столиці християнізувати Русь

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зв'язки Апостольської Столиці і християнської Київської держави

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба Апостольської Столиці схилити Русь-Україну прийняти латинський обряд

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба між Римом і Візантією за релігійний вплив на український народ. Східна політика Апостольської Столиці

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Татаро-монгольська навала. Східна політика папства за князювання Данила Галицького

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зв'язки київських митрополитів з Апостольською Столицею перед і після Флорентійської унії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Активізація католицизму в Україні напередодні Берестейської унії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Підготовка Берестейської унії та її наслідки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ідея універсальної унії і ставлення до неї Апостольської Столиці

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійні вимоги Б. Хмельницького

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Становище в Київській митрополії напередодні Могилянської доби. Церква потребує реформ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Легалізація православної церкви. Нормалізація стосунків з державою. Нова релігійна політика в Речі Посполитій та її досвід

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Політика Владислава IV, її підгрунтя

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба запровадження універсальної унії - примирення "Русі з Руссю"

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ускладнення з виконанням сеймових рішень. Релігійні конфлікти

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Реформи церковного управління Київської митрополії в Могилянську добу

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церковні осередки: братства, єпископат, монастирі. Церковна влада та традиції патронату

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Реформа церковної освіти в Могилянську добу та її значення

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Богословська діяльність і впорядкування церковної обрядовості. Значення для внутрішнього розвитку та для всього православного світу

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 4. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливості процесу будівництва церков у Запорізькій Січі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Внутрішньоцерковна організація, структура, клір у Запорізькій Січі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Характерні риси релігійності запорізьких козаків

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Монастирі на запорізьких землях

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Узагальнення історії православної церкви Запорізької Січі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 5. УКРАЇНСЬКІ МОНАСТИРІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Українські монастирі - чинники соціально-історичної і культурної динаміки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Духовно-релігійна сфера буття чернецтва. Витоки чернецтва

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Монастирі Київської Русі. Звернення Феодосія Печерського до уставу Студійського монастиря

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Українське чернецтво в умовах іноземного панування в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Роль українських монастирів в національно-культурному процесі кінця XVI - першої половини XVII ст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Монастирі й чернече життя після прилучення Київської митрополії до Московської патріархії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ III. РЕЛІПЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ЧАСІВ КОЛОНІАЛЬНОЇ НЕВОЛІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я ПІД ВЛАДОЮ МОСКОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Перехідний стан української церкви: від незалежності до втрати самостійності

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливість православного собору (1685) в Києві. Стурбованість української ієрархії і кліру

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Чинники, які сприяли втраті самостійності Київської митрополії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Обмеження й ліквідація особливостей православної церкви в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Правовий стан православного духовенства в Україні під час царювання Єлизавети

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Антиукраїнська політика Катерини П. Уніфікація церкви на московський кшталт, зросійщення духовенства, витравлення національно-релігійних традицій

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Централізація, бюрократизація, одержавлення церковної системи

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Наслідки антиукраїнської церковної політики російського самодержавства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Відчуження між парафіянами й оказененим, зросійщеним духовенством

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ 1900-1917 РОКІВ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Стан православної церкви в Україні на початку XX ст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церковно-реформаційний рух 1905-1917 років

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Національне, піднесення українського духовенства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ: КОЛИСКА УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ДУМКИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Відродження православ'я України Петром Могилою

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Організація богословської освіти в Києво-Могилянській академії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Роль Теофана Прокоповича в організації богословської освіти

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливості періодів викладання богословських курсів в академії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Духовні впливи Києво-Могилянської академії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 4. ПРАВОСЛАВ'Я БУКОВИНИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спільні корені молдавсько-українських і галицько-буковинських взаємовідносин

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спільна церква русинів (українців) і молдован

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Буковинська церква в умовах австрійської влади

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церква в умовах окупації Буковини Румунією

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церква Буковини в умовах радянської влади

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 5. СПРОБИ УКРАЇНІЗАЦІЇ ТА АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (20-30-ті роки XX ст.)

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Утворення Української автокефальної православної церкви. Київський собор 1921р

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Дискурс державно-церковної політики в II Речі Посполитій

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ревіндикація та її наслідки

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроба запровадження нової унії

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Процес українізації православ'я

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 6. ПРАВОСЛАВНЕ СЕКТАНТСТВО В УКРАЇНІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Богумільство

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розвиток старообрядництва в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Духовне християнство в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 7. ПОШИРЕННЯ ПОЗАЦЕРКОВНОГО МІСТИЦИЗМУ. МАСОНСТВО

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Національне питання в діяльності масонських лож н Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Філософські засади і релігійно-етичні програми масонства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Ставлення масонства до канонічного християнства, атеїзму і матеріалізму

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ IV. РАННІЙ І ПІЗНІЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. РЕФОРМАТСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливості поширення реформаційних ідей в Речі Посполитій

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Кальвінізм

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Антитринітаризм

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Социніанство

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Антитринітаризм на українських землях

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Течії українського реформаційного руху

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Реформаційні ідеї в поглядах братських ідеологів

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. ЄВАНГЕЛЬСЬКІ КОНФЕСІЇ: БАПТИЗМ, П'ЯТДЕСЯТНИЦТВО

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - БАПТИСТИ. Євангельсько-баптистський рух в XIX - на початку ХХст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Штундизм - предтеча баптизму в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Соціально-політичні й духовно-моральні передумови виникнення та поширення баптизму в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Виникнення й організаційне об'єднання євангельсько-баптистських громад на півдні України

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церква євангельських християн-баптистів у роки радянської влади

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розкол у баптизмі: виникнення Ради церков ЄХБ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зростання й активізація баптизму в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - П'ЯТДЕСЯТНИЦТВО

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Особливості п'ятдесятництва

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Активне поширення п'ятдесятництва в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Християни євангельської віри (ХЄВ). Історія цієї п'ятдесятницької течії в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - П'ятдесятники і баптисти: об'єднання і роз'єднання

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Інші течії п'ятдесятництва в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Процес утворення Союзу християн віри євангельської в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. МЕСІАНСЬКО-ЕСХАТОЛОГІЧНІ ТЕЧІЇ: АДВЕНТИЗМ, СВІДКИ ЄГОВИ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - АДВЕНТИСТИ СЬОМОГО ДНЯ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Витоки і реформування адвентизму. Особливості віровчення

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Заснування адвентизму в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Трансформації адвептистської організації в роки радянської влади

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Динаміка адвентизму в незалежній Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - СВІДКИ егови

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Витоки руху. Діяльність його засновника Ч. Рассела (1878-1916) і реформатора Дж. Рутерфорда (1916-1942)

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Свідки Єгови в Україні між Першою і Другою світовими війнами

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Репресована конфесія в роки радянської влади

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Процес легалізації і сучасний стан організації Свідки Єгови в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ V. РЕЛІГІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ. ХАСИДИЗМ - ПРОДУКТ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Євреї та їхня релігія в Київській Русі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Євреї в Польсько-Литовській державі

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Доба Хмельниччини і гайдамаччини

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зародження і розвиток хасидського Руху

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - "Криваві наклепи"

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Іудаїзм у ХІХст. Галицька гаскала

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Суперечливість процесу емансипації радянського єврейства. Іудаїзм після 1917р

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Катастрофа європейського єврейства в часи Другої світової війни

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Антирелігійна кампанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Суспільно-релігійне становище радянських євреїв у 1964-1985рр

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Релігійне і громадсько-культурне життя євреїв після унезалежнення України

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. КАРАЇМСЬКА РЕЛІГІЯ ТА її ІСТОРИЧНА ДОЛЯ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Становлення і розвиток караїмського віровчення

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Обряди й звичаї караїзму

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - З історії караїзму

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 3. ІСЛАМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Періодизація існування ісламу на українських землях

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Русь-Україна ознайомлюється з ісламом та мусульманами

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Перші мусульмани на землях Русі-України

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Мусульманська цивілізація Криму. Період Кримського ханату

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Мусульманські народи Причорномор'я й Україна в XVI - XVIII стст

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Мусульмани в Російській імперії. Іслам - фактор етнічного самозбереження

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Мусульманське життя за умов тоталітаризму

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Нормалізація релігійного життя мусульман в незалежній Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 4. ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - З історії Вірменської церкви в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Католикізація вірмен України

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Діяльність єпископа Торосовича

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Труднощі релігійного життя вірмен

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 5. РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД ЦИГАН В УКРАЇНІ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Цигани в Україні

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Елементи язичництва і християнства в релігійності циган

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розділ VI. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНІ ПРОЦЕСИ ПЕРІОДУ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 1. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ (1917-1939)

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зародження українського церковного руху

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розвиток православ'я в умовах більшовицької окупації

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Утворення Української автокефальної православної церкви

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Перші спроби наступу тоталітаризму на церкву

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зміна методів боротьби з релігією. Обновленство

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Спроби розколу національно зорієнтованого церковного руху, Булдівщина

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Зміна тактики більшовиків у церковній політиці

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розгром булдівщини та обновленства

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Боротьба УАПЦ за утвердження в Україні. Розгром автокефального руху

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Підсумки розвитку православ'я в Україні в довоєнний час

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - 2. ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1944)

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Канонічний стан православної церкви напередодні війни (1939-1941)

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Розкол в українському православ'ї. Конфронтація між О. Громадським і П. Сікорським

 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М. - Церковне життя кінця 1941 - початку 1942 року в Києві

 • 1 2