Загальна психологія - Скрипченко О. В. - ПЕРЕДМОВА

Після виходу другого видання "Загальної психології", затвердженої Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих і середніх педагогічних закладів, університетів минуло три роки. Науковці-фахівці зробили нові кроки в розв'язанні завдань загальної психології.

Як і раніше, увагу дослідників привертає проблема розгляду виникнення і становлення психіки особистості як різнопланового, але цілісного явища, уможливленням розв'язки якої є здійснення системно-структурного та генетично-моделювального підходів у викладенні необхідних знань про природу і закономірності основних психічних процесів та психологічних особливостей особистості. Без орієнтування у них виявляється неможливим подальше формування педагога-професіонала.

У підручнику підсилено увагу до історії виникнення і розвитку психологічних проблем, до традицій, які формувалися під впливом світової психології. Створюючи підручник, авторський колектив намагався показати сучасність і розвиненість української психології, викласти бачення місця української психології серед тих психологічних напрямів, які визначають світовий рівень наукових досліджень у цій галузі. В центр уваги цього підручника було поставлено наукові та дидактичні завдання. А тому автори намагалися поєднати філософсько-психологічний, власне психологічний та культурологічний підходи до наукового пояснення сутності психічних явищ та психологічних проблем. Ці підходи зумовлюють дотримання авторами принципу історизму у викладенні змісту кожного розділу. У підручнику широко представлено дослідження та напрацювання українських психологів.

На думку авторів, підручник долає абстрактний функціоналізм у інформації. В ньому виділено розділ "Активність та діяльність", зміст якого підкреслює дію принципу детермінізму у співвідношенні психіки, свідомості та діяльності. Це дає змогу авторам наблизити зміст кожного розділу до практики, показати його життєво-професійну значущість.

Автори підручника роблять крок від вивчення абстрактно взятих функцій до різномірного вивчення особистості, до етапів становлення її складників, до виявлення її індивідуальності залежно від включеності на різних вікових відтинках у різні види діяльності.

Запропонований підручник не є всеохопним як за науково-дидактичною проблематикою, так і за персоналіями, напрямами та підходами. Автори скористалися власними науковими пріоритетами, що поєднуються з відповідальністю та глибиною серйозного наукового підходу, обравши певну структуру викладу матеріалу як у змісті кожного розділу, так і у всьому підручнику.

Підручник має таку структуру:

I розділ. "Загальні питання психології", куди входять теми: "Предмет і завдання психологічної науки" "До історії розвитку психології", "Методи психології", "Розвиток психіки у філогенезі"

II розділ. Психічні процеси. У цю частину входить і "Увага" як форма спрямованості свідомості.

ІІІ розділ. "Активність та особистість". У цю частину входять теми: "Діяльність як форма активності особистості", "Психологія особистості", "Темперамент" "Характер", "Здібності" "Вольова активність особистості".Схожі статті
Загальна психологія - Скрипченко О. В. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая