Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 1.1 Вступ, державна мова - мова професійного спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.1. Предмет і завдання курсу "українська мова (за професійним спрямуванням)"

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.2. Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна компетенції

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.4. Мовні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова голосних звуків

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова приголосних звуків

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова звукосполук

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова слів іншомовного походження

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Акцентуаційні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лексичні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Синоніми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Пароніми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Граматичні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 1.2 Основи культури іукраїнської мови

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.4. Словники у професійному мовленні. типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5. Мовний етикет

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5.1. Поняття етикету

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5.2. Мовний, мовленнєвий і спілку вальний етикет

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5.3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.3.1.Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування. основні ознаки функціональних стилів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.3.3. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Модуль 2. Професійна комунікація

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.1. Спілкування і комунікація

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.2. Функції спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.3. Види і форми спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.4. Етапи спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.6. Невербальні засоби спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.7. Тендерні аспекти спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.8. Поняття ділового спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.2 Риторика і мистецтво презентації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.2. Мистецтво аргументації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.3 Культура усного фахового спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.1. Особливості усного спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.3. Функції та види бесід

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.4. Співбесіда з роботодавцем