Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 1.1 Вступ, державна мова - мова професійного спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.1. Предмет і завдання курсу "українська мова (за професійним спрямуванням)"

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.2. Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна компетенції

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.4. Мовні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова голосних звуків

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова приголосних звуків

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова звукосполук

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вимова слів іншомовного походження

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Акцентуаційні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лексичні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Синоніми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Пароніми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Граматичні норми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 1.2 Основи культури іукраїнської мови

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.4. Словники у професійному мовленні. типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5. Мовний етикет

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5.1. Поняття етикету

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5.2. Мовний, мовленнєвий і спілку вальний етикет

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.2.5.3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.3.1.Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування. основні ознаки функціональних стилів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1.3.3. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Модуль 2. Професійна комунікація

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.1. Спілкування і комунікація

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.2. Функції спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.3. Види і форми спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.4. Етапи спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.6. Невербальні засоби спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.7. Тендерні аспекти спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.1.8. Поняття ділового спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.2 Риторика і мистецтво презентації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.2. Мистецтво аргументації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.3 Культура усного фахового спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.1. Особливості усного спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.3. Функції та види бесід

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.4. Співбесіда з роботодавцем

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.5. Етикет телефонної розмови

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.3.6. Етичні питання використання мобільних телефонів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.4 Форми колективного обговорення професійних проблем

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.4.1. Мистецтво перемовин

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.4.2. Збори як форма прийняття колективного рішення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.4.3. Нарада

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 1-й етап - Підготовка наради

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2-й етап - Проведення наради

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3-й етап - Підсумовування наради

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.4.4. Дискусія

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.4.5. Візитна картка

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.5 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.5.1. Класифікація документів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.5.2. Національний стандарт України

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.5.3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.5.4. Вимоги до бланків документів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.5.5. Оформлювання сторінки

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.5.6. Вимоги до тексту документа

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.6 Документація з кадрово-контрактних питань

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.1. Резюме. Автобіографія

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.2. Характеристика. Рекомендаційний лист

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.3. Заява

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.4. Особовий листок з обліку кадрів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.5. Наказ щодо особового складу

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.6. Трудова книжка

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.6.7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.7 Довідково-інформаційні документи

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.7.1. Прес-реліз

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.7.2. Звіт

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.7.3. Довідка

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.7.4. Службові записки

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.7.5. Протокол. Витяг з протоколу

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 2.8 Етикет ділового листування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.8.1. Класифікація листів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.8.2. Реквізити листа та їх оформлювання

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.8.3. Етикет ділового листування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.8.4. Оформлювання листа

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 2.8.5. Різні типи листів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про відкриття фірми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про відкриття філії

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про зміну назви фірми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про зміну адреси

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про зміну номера телефону, факсу

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про призначення на посаду

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про зміни, що стосуються власності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про відкриття виставок

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про візит

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Про зміни в системі роботи

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-запит

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Загальний запит

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит на отримання рекламних проспектів, прейскурантів (прайсів)

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит на отримання інформації про якість і кількість продукції

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит на отримання пробної партії товару, закупівлі

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит на отримання рекомендації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит на отримання рекомендації безпосередньо від ділового партнера

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запевнення в дотриманні конфіденційності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит із юридичних питань

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Запит із питань маркетингу

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-відповідь на запит

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Підтвердження отримання запиту

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Відповідь - відмова на запит

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-підтвердження

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Супровідний лист

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-прохання

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-відповідь на прохання

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Загальна відмова

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Відмова від пропозиції

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Відмова претендентові на місце роботи

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Відмова в продовженні терміну контракту (договору, угоди)

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-нагадування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Перше нагадування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Повторні нагадування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Останнє нагадування і попередження про подальші юридичні дії

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-претензія, рекламаційний лист

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Загальна претензія

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Затримка постачання замовлених товарів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Невідповідність кількості замовлених і відвантажених товарів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Невідповідність якості замовлених і відвантажених товарів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Неякісне упакований

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Рекламації

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-відповідь на претензію

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Визнання наявності недоліків, дефектів, недоглядів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Невідповідність обсягу постачання замовленню

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Низька якість товару

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Неякісне упакування

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Помилкове постачання товарів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Помилковий рахунок

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Рекомендація на посаду

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Рекомендації щодо можливостей налагодження співробітництва

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Відгук щодо маловідомої фірми

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-подяка

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вибачення за затримку постачання товарів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вибачення за затримку оплати рахунків

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Вибачення за спізнення на зустріч, затримку з відповіддю

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-вітання

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Лист-запрошення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Модуль 3. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 3.1 Українська термінологія у професійному спілкуванні

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.1.1. Термін та його ознаки. термінологія як система

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.1.2. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.1.3. Способи творення термінів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.1.4. Проблеми сучасного термінознавства

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 3.2 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.1. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2. Оформлювання результатів наукової діяльності

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2.1. План, тези, конспект як засіб організації розумової праці

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2.2. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2.3. Анотування і реферування наукових текстів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2.4. Стаття як самостійний науковий твір

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2.5. Вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.2.2.6. Рецензія, відгук

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - Тема 3.3 Переклад і редагування наукових текстів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.3.1. Суть і види перекладу

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.3.2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.3.3. Переклад термінів

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.3.4. Особливості редагування наукового тексту

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.3.5. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення

 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В. - 3.3.6. Коректурні знаки для виправлення текстових оригіналів