Ринок праці - Волкова О. В. - Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Семінарське заняття 1 (2 год.) Тема. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції

Питання для обговорення

1. Сутність і місце ринку праці в економічній системі.

2. Кількісний та якісний, статичний та динамічний, об'єктивний та суб'єктивний підходи до вивчення явищ та понять на ринку праці.

3. Умови виникнення та ефективність функціонування ринку праці.

4. Типи, форми і різновиди ринку праці.

5. Теоретичні основи вчення про ринок праці.

6. Елементи і функції ринку праці.

7. Сегментація ринку праці.

Практичне завдання 1. Проаналізувати основні методологічні визначення та поняття, що використовуються в офіційній статистиці України при аналізі ринку праці.

Надати відповіді на такі питання:

1. Віковий ценз економічно активного населення в Україні становить:

А) 15-54 років для жінок, і 15-59 років для чоловіків;

Б) 18-55 років для жінок, і 18-60 років для чоловіків;

В) 17-60 років;

Г) 15-70 років.

2. Які із перелічених груп осіб включаються до складу зайнятого населення за результатами обстеження населення з питань економічної активності згідно офіційної статистики України:

А) особи, що працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральноСхожі статті
Ринок праці - Волкова О. В. - Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Предыдущая |