Основи психології - Киричук О. В

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 4. ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Загальна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія особистості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вікова психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Акмеологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Геронтопсихологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія творчості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Диференціальна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психофізіологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Історія психології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Історична психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Етнопсихологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія культури

 • Основи психології - Киричук О. В. - Соціальна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія праці

 • Основи психології - Киричук О. В. - Економічна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Політична психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія релігії

 • Основи психології - Киричук О. В. - Юридична психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія управління

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія наукової творчості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Педагогічна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія обдарованості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Медична психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія аномального розвитку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Радіоекологічна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія діяльності в особливих умовах

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія спорту

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія соціальної роботи

 • Основи психології - Киричук О. В. - Консультативна психологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психодіагностика і прогнозування

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологічна реабілітація

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психофармакологія

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 5. МЕТАПСИХОЛОГІЯ ТА її ПАРАЛОПЗМИ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Сутність метапсихології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психіка та зовнішній світ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психіка і тілесний субстрат

 • Основи психології - Киричук О. В. - Внутрішня та зовнішня детермінованість психічного

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологічна проблема свободи волі

 • Основи психології - Киричук О. В. - Свідоме та неусвідомлене в людській психіці

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психічне як частина й ціле, "стан і процес"

 • Основи психології - Киричук О. В. - Сенс людського життя як психологічна проблема

 • Основи психології - Киричук О. В. - Частина друга. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ: ВЧИНКОВИЙ ПІДХІД

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 6. ВЧИНОК ЯК ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія у пошуках власного осередку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок як осередок психічного

 • Основи психології - Киричук О. В. - Логіка визначень вчинку як осередку психічного

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинковий принцип в історії психології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Феномени психічного та їхні можливі зв'язки

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинки - локомотиви поведінки

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчення СЛ. Рубінштейна про основний осередок психічного

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчення М. О. Бернштейна про рефлекторне кільце і проблема логічного осередку в психології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Теорія функціональної системи П. К. Анохіна

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аферентний синтез

 • Основи психології - Киричук О. В. - Прийняття рішення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Формування акцептора результату дії

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинкова природа психічного і предмет психології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинковий осередок і психологічні закономірності

 • Основи психології - Киричук О. В. - Визначення і завдання наукової психології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 7. ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ: ФЕНОМЕНИ СИТУАТИВНІ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розрізнення вражень

 • Основи психології - Киричук О. В. - Потяг

 • Основи психології - Киричук О. В. - Активація

 • Основи психології - Киричук О. В. - Емоції. Природа емоцій

 • Основи психології - Киричук О. В. - Переживання

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психічне і тілесне

 • Основи психології - Киричук О. В. - Характеристика емоцій

 • Основи психології - Киричук О. В. - Зовнішнє вираження емоцій

 • Основи психології - Киричук О. В. - Рух

 • Основи психології - Киричук О. В. - Увага

 • Основи психології - Киричук О. В. - Людина в предметному світі

 • Основи психології - Киричук О. В. - Темперамент

 • Основи психології - Киричук О. В. - Людина, що грає

 • Основи психології - Киричук О. В. - Гра значень і мовна діяльність, інтуїція, фантазія, мислення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Малюнки - зображувальна форма дитячої гри

 • Основи психології - Киричук О. В. - Людина у світі пригодництва: ситуативіїість, вольове випробування, досягнення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Пам'ять і ситуативні феномени

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 8. ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ-ФЕНОМЕНИ МОТИВАЦІЙНІ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Витоки волі

 • Основи психології - Киричук О. В. - Боротьба мотивів та вольовий акт

 • Основи психології - Киричук О. В. - Формування та розвиток вольових процесів

 • Основи психології - Киричук О. В. - Природа потреб людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Потреби та мотиви діяльності

 • Основи психології - Киричук О. В. - Теорії мотивації

 • Основи психології - Киричук О. В. - Мотивація у структурі вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Подвижництво: феноменологічна оцінка світових станів, ідеал, подвиг

 • Основи психології - Киричук О. В. - Спеціалізоване уміння: допитливість, знаттєлюбність, інтерес

 • Основи психології - Киричук О. В. - Теоретичне відтворення світу в знанні: ідеал ученого і популярна форма науки

 • Основи психології - Киричук О. В. - Дослідницька діяльність: розумове і предметне експериментування, практичний інтелект

 • Основи психології - Киричук О. В. - Мистецьке відтворення світу: художній ідеал митця та рівні втілення ідеалу

 • Основи психології - Киричук О. В. - Формування здібностей до наукової, технічної, художньої та інших видів творчості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Структура творчого процесу та можливості його оігтимізації

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчитель і учень

 • Основи психології - Киричук О. В. - Особистість та її характер

 • Основи психології - Киричук О. В. - Маска, гідність особи, її цілісність і роздвоєність

 • Основи психології - Киричук О. В. - Стратегія вчинку і ствердження "Я"

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 9. ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ФЕНОМЕНИ ДІЇ ТА ПІСЛЯДІЇ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологічна структура трудової діяльності

 • Основи психології - Киричук О. В. - Процес, ціль і продукт праці

 • Основи психології - Киричук О. В. - Праця рутинна і творча

 • Основи психології - Киричук О. В. - Реальне освоєння світу

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психічні процеси, стани та властивості особистості в їхньому генезисі

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок як рушійна сила розвитку психічних процесів, станів та властивостей особистості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життєвий шлях

 • Основи психології - Киричук О. В. - Теорії життєвого шляху людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Онтогенез. Час життя. Життєвий цикл. Життєвий шлях

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життєвий і творчий шлях

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життя як переживання

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життя, зосереджене в миттєвості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Миттєвість, розширена до меж людського життя

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життя як учинок, що здійснюється перманентно

 • Основи психології - Киричук О. В. - Завершеність життя ї природна смерть

 • Основи психології - Киричук О. В. - Рушійні сили життєвого шляху

 • Основи психології - Киричук О. В. - Усвідомлювані й неусвідомлювані способи тлумачення світу

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життєвий шлях як зміна ціннісних орієнтацій

 • Основи психології - Киричук О. В. - Етапи життєвого шляху людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Світ первинного досвіду та допитливості

 • Основи психології - Киричук О. В. - Світ "пекучих таємниць", гострих випробувань

 • Основи психології - Киричук О. В. - Світове зло та подвижницькі ідеали

 • Основи психології - Киричук О. В. - Шлях до професіоналізму. Жалоба життя

 • Основи психології - Киричук О. В. - Дійова включеність у світ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологія вмирання та подолання страху смерті

 • Основи психології - Киричук О. В. - Універсальна обдарованість і конкретні здібності людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Життєвий поклик, акме, вичерпаність

 • Основи психології - Киричук О. В. - Творчість як засіб довершеності життя

 • Основи психології - Киричук О. В. - Творчі здібності людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Етапи творчого процесу у зв'язку з життєвим шляхом людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Релігійна та філософська творчість

 • Основи психології - Киричук О. В. - Наукова, художня, практична творчість

 • Основи психології - Киричук О. В. - Творчість та героїчний ентузіазм

 • Основи психології - Киричук О. В. - Співвідношення індивідуального, народного і вселюдського в життєвому та творчому шляху людини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Самопізнання

 • Основи психології - Киричук О. В. - Смисл життя як психологічний феномен

 • Основи психології - Киричук О. В. - Частина третя. ПСИХОЛОГІЯ ВЧИНКУ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 10. ВЧИНКОВИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ-ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

 • Основи психології - Киричук О. В. - ВЧИНОК І СВІТ ЛЮДИНИ

 • Основи психології - Киричук О. В. - ВЧИНОК В ОНТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок як універсальний механізм самовідтворення буття

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок як єдність індивідуально-психологічного, суспільно-історичного та логічного

 • Основи психології - Киричук О. В. - Головні суперечності вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок як діалог і монолог

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психологічні відмінності людей у проявах вчинкової активності

 • Основи психології - Киричук О. В. - Різновиди та рівні вчинкової активності

 • Основи психології - Киричук О. В. - онтогенетичні визначення вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок зачаття і вчинок народження

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок самоствердження

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок самовизначення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок самоздійснення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинок самозвітування

 • Основи психології - Киричук О. В. - Через вчинок до безсмертя

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинковий потенціал сучасної людини: проблеми і перспективи

 • Основи психології - Киричук О. В. - ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЧИНКУ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аналіз головних суперечностей учинкових структур

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аналіз історичного та онтогенетичного зміщення акцентів у структурі вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аналіз духовних рівнів учинку: індивідуальне - народне - вселюдське

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аналіз можливого та дійсного, необхідного та достатнього у вчин-ковому діянні

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аналіз трансцендентної сутності вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Наукові стратегії психологічного дослідження вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 11. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ВЧИНКУ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вчинкова природа психічного та характер її вивчення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Принципові основи психологічного дослідження вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Структурні особливості методів психологічного дослідження вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Діалектичний зв'язок психологічних методів у психології вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Природа вчинку та вчинковий характер методів психології

 • Основи психології - Киричук О. В. - Методичні особливості психологічного дослідження вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Феноменологічна та реально-практична структура вчинку: побудова методичної моделі

 • Основи психології - Киричук О. В. - Особливості ідентифікації та кваліфікації компонентів учинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Анамнез: реконструкція здійсненого вчинку та можливість його децентрації з боку суб'єкта

 • Основи психології - Киричук О. В. - Подолання конфліктної ситуації в процесі прийняття рішення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Вибір у критичній ситуації

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розв'язання ситуації у колі вчинкових моральних дій

 • Основи психології - Киричук О. В. - Післядія та усвідомлення вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Дослідження характерологічних рис учинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Тлумачення дослідних (експериментальних) даних

 • Основи психології - Киричук О. В. - Методичні принципи організації психологічного дослідження вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - Розділ 12. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВЧИНКУ

 • Основи психології - Киричук О. В. - ВЧИНОК У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Людина - це та, що обирає себе

 • Основи психології - Киричук О. В. - Людина у феноменологічній традиції самопізнання і самотворення

 • Основи психології - Киричук О. В. - Феноменологічна рефлексія вчинку

 • Основи психології - Киричук О. В. - ВЧИНОК БУДЕННОСТІ

 • Основи психології - Киричук О. В. - У межах безпосереднього

 • Основи психології - Киричук О. В. - Інтермеццо повсякденного життя

 • Основи психології - Киричук О. В. - Маргінальність: поразка чи перемога?

 • Основи психології - Киричук О. В. - Втеча від абсурду

 • Основи психології - Киричук О. В. - вчинок істини

 • Основи психології - Киричук О. В. - Пошук істини - шлях пізнання непізнаваного

 • Основи психології - Киричук О. В. - Пізнавальні почуття

 • Основи психології - Киричук О. В. - Психічний стан як вияв мінливості й сталості пізнання світу

 • Основи психології - Киричук О. В. - Від емоційних переживань до глибоких переконань

 • Основи психології - Киричук О. В. - ВЧИНОК КРАСИ

 • Основи психології - Киричук О. В. - Ідея, Ідеал, еталон

 • Основи психології - Киричук О. В. - Пережити - не лише відчути

 • Основи психології - Киричук О. В. - Суперечність стражденносгі й дії

 • Основи психології - Киричук О. В. - Пошук гармонії: комічне, трагічне, любов

 • Основи психології - Киричук О. В. - ВЧИНОК ДОБРА

 • Основи психології - Киричук О. В. - Марна втеча від страждання

 • Основи психології - Киричук О. В. - Незацікавленість у вдячності

 • Основи психології - Киричук О. В. - Аморальність моральної дії

 • Основи психології - Киричук О. В. - Поневолення добром

 • 1 2