Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Термін виконання замовлення

Матеріал цього питання має роз'яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що левова частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки правильному визначенню всіх можливих пріоритетів. Ключові аспекти цього питання викладені у підручнику Р. Чейза, НД Єквілайната Р. Ф. Якобса [52,с. 36-40], а також у роботах Уікхема Скинера [24] з Гарвардської бізнес-школи, дослідженнях Террі Хіла [8] з Лондонської бізнес-школи.

Вивчаючи тему студент повинен розрізняти операційні пріоритети: витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання замовлення, надійність постачань, здатність фірми реагувати на зміну попиту і швидкість освоєння нових товарів [8].

Необхідно запам'ятати, що:

Витрати виробництва

У будь-якій галузі промисловості, як правило, існує сегмент ринку, обсяг продажів на якому залежить винятково від того, наскільки низькими будуть витрати компанії, яка випускає продукцію. Щоб успішно конкурувати в такій ринковій ніші, фірма повинна бути виробником з низькими витратами виробництва, однак це необхідна, але не достатня умова і необов'язково означає, що компанія доможеться високого рівня рентабельності і конкурентного успіху.

Як правило, продукцією, обсяги продажів якої залежать тільки від рівня витрат на її виробництво (чи її собівартості), є товари повсякденного попиту. Інакше кажучи, споживачі просто не в змозі розрізняти однакові товари, випущені різними компаніями, що і приводить до того, що як основний критерій при виборі товару використовується її ціна.

Однак частіше такий сегмент ринку дуже великий, і, крім того, багато компаній приваблює потенційна можливість дістати значний прибуток, що нерідко асоціюється з великими обсягами виробництва даної продукції. У результаті конкуренція на сегментах даного типу звичайно дуже жорстка, а відсоток банкрутств, як правило, великий. У таких умовах здатний існувати тільки один виробник з найнижчими витратами виробництва, що звичайно і визначає ринкові ціни [52].

Якість і надійність продукції

Існує дві окремі категорії якості: якість продукції(Product Quality) і якість процесу (Process Quality). Рівень якості кожного окремого виду продукції змінюється в залежності від того, для якого сегмента ринку вона призначається. Зовсім очевидно, що дитячий двоколісний велосипед повинен мати іншу якість, ніж машина професійного велогонщика. Використання при виготовленні спеціальних алюмінієвих сплавів і полегшених шестерень та ланцюгів має для серйозного велосипедиста принципове значення. Таким чином, ці два види однієї і тієї ж продукції створюються з урахуванням різних потреб покупців, і більш високі вимоги до якості гоночного велосипеда внаслідок його специфічних характеристик обумовлюють його більш високу ціну на ринку збуту.

Слід зазначити, для того щоб забезпечувати належний рівень якості продукції, необхідно поставити в главу куга вимоги споживачів. Якість процесу має велике значення, оскільки вона пов'язана з надійністю продукції. Незалежно від того, які велосипеди робить компанія - дитячі чи машини для велогонщиків - споживачі хочуть, щоб придбана ними річ не мала дефектів [52].

Термін виконання замовлення

На деяких сегментах ринку основною умовою для досягнення конкурентної переваги є здатність компанії випускати зроблену нею продукцію чи забезпечувати послуги швидше інших фірм, тобто термін виконання замовлення (Delivery Speed).Схожі статті
Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Термін виконання замовлення

Предыдущая | Следующая