Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

5.2. Моніторинг земельних відносин

5.3. Державна земельна інспекція

5.4. Обмеження в користуванні певними видами земельних ділянок

Ключові слова: Державне управління земельними ресурсами, геоінформаційні системи, обмеження в користуванні, земельна інспекція, глобальні системи позиціювання.

5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання.

Земельні відносини [7] - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування й органи державної влади. До об'єктів земельних відносин належать землі в межах території України, земельні ділянки і права на них, у тому числі земельні паї.

Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України "Про оцінку земель", "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю", "Про охорону земель", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності порушення вимог земельного законодавства", "Про розмежування земель державної та комунальної власності", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про авторське право і суміжні права", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113]. Діяльність у сфері оцінки земель включає певні підрозділи, що наведені на рис. 5.1.

діяльність у сфері оцінки земель

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання.

Нормативно-правові акти з проведення оцінки земель, які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів [89, 90], затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у

Разі [89]:

Визначення розміру земельного податку;

Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

Визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

Розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

Відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

Застави земельної ділянки відповідно до закону;

Визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

Визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;

Визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

Виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

Відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

Визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором; рішення суду.

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок [89]: суб'єкти оціночної діяльності не можуть проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо:

Земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать суб'єкту оціночної діяльності або оцінювачам, які працюють у його складі;

Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок має родинні зв'язки із замовником оцінки земельної ділянки або суб'єктом господарювання, керівництво якого має родинні зв'язки із замовником;

Земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать засновникам або учасникам суб'єкта оціночної діяльності.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, проведена з порушенням вимог цієї статті, а також проведена несуб'єктами оціночної діяльності, є недійсною.

Підстави для проведення оцінки земель: підставою для проведення оцінки земель (бонітування грунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, який укладається зацікавленими особами в порядку, встановленому законом.

Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є договір [116, с. 54], який укладається зацікавленими особами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду.

Порядок проведення бонітування грунтів: бонітування грунтів проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення та лісового фонду.

Бонітування грунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років. Воно проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Порядок проведення економічної оцінки земель: економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм власності.

Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років. Економічна оцінка земель проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.Схожі статті
Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

Предыдущая | Следующая