Історія України - Коваль М. В

 • Історія України - Коваль М. В. - Любі друзі!

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ І. УТВОРЕННЯ УНР. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

 • Історія України - Коваль М. В. - § 1. Виникнення Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Лютнева демократична революція в Росії

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення місцевих органів влади

 • Історія України - Коваль М. В. - Виникнення Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Рад

 • Історія України - Коваль М. В. - Гасло "Вся влада Радам!"

 • Історія України - Коваль М. В. - Гасло автономії України

 • Історія України - Коваль М. В. - Перші національні маніфестації

 • Історія України - Коваль М. В. - Українські політичні партії та організації

 • Історія України - Коваль М. В. - Український національний конгрес

 • Історія України - Коваль М. В. - § 2. Проголошення автономії України

 • Історія України - Коваль М. В. - Розгортання національно-визвольного руху

 • Історія України - Коваль М. В. - Переговори у Петрограді

 • Історія України - Коваль М. В. - І селянський і II військовий з'їзди

 • Історія України - Коваль М. В. - І Універсал Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Генерального секретаріату

 • Історія України - Коваль М. В. - § 3. Перші елементи української державності

 • Історія України - Коваль М. В. - II Універсал Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Липнева політична криза

 • Історія України - Коваль М. В. - Центральна Рада - крайовий орган влади

 • Історія України - Коваль М. В. - Загальнонаціональна криза

 • Історія України - Коваль М. В. - З'їзд народів Росії

 • Історія України - Коваль М. В. - § 4. Проголошення Української Народної Республіки

 • Історія України - Коваль М. В. - Жовтневі події у Києві

 • Історія України - Коваль М. В. - III Універсал Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - § 5. Війна УНР з радянською Росією

 • Історія України - Коваль М. В. - Боротьба за владу в Україні

 • Історія України - Коваль М. В. - Ультиматум Раднаркому

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення радянської "УНР"

 • Історія України - Коваль М. В. - Проголошення незалежності УНР

 • Історія України - Коваль М. В. - Наступ радянських військ

 • Історія України - Коваль М. В. - Мирні переговори у Брест-Литовську

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ II. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

 • Історія України - Коваль М. В. - § 6. Вторгнення німецьких і австро-угорських ВІЙСЬК в Україну

 • Історія України - Коваль М. В. - Відступ радянських військ з України

 • Історія України - Коваль М. В. - Розпуск Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення гетьманського уряду

 • Історія України - Коваль М. В. - § 7. Внутрішня політика П. Скоропадського

 • Історія України - Коваль М. В. - Політичні партії і гетьманський режим

 • Історія України - Коваль М. В. - Збройні сили Української Держави

 • Історія України - Коваль М. В. - Аграрна політика уряду

 • Історія України - Коваль М. В. - Становище робітничого класу

 • Історія України - Коваль М. В. - Народна боротьба з окупантами

 • Історія України - Коваль М. В. - Національно-культурна політика

 • Історія України - Коваль М. В. - § 8. Зовнішньополітичний курс Української Держави

 • Історія України - Коваль М. В. - Переговори про мир з радянською Росією

 • Історія України - Коваль М. В. - Бессарабське питання

 • Історія України - Коваль М. В. - Кримське питання

 • Історія України - Коваль М. В. - Холмщина і Підляшшя

 • Історія України - Коваль М. В. - Міжнародні зв'язки України

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ III. ВІДРОДЖЕННЯ УНР. ДИРЕКТОРІЯ

 • Історія України - Коваль М. В. - § 9. Падіння гетьманського режиму

 • Історія України - Коваль М. В. - Ставлення білогвардійців до української державності

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Українського Національного Союзу

 • Історія України - Коваль М. В. - Відречення гетьмана од гасла самостійної України

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - § 10. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР

 • Історія України - Коваль М. В. - Таємна стаття Брестської угоди

 • Історія України - Коваль М. В. - Проголошення ЗУНР

 • Історія України - Коваль М. В. - Північна Буковина і Хотинщина

 • Історія України - Коваль М. В. - Закарпатська Україна

 • Історія України - Коваль М. В. - Декларація про возз'єднання українських земель у єдиній державі

 • Історія України - Коваль М. В. - § 11. Відносини з Антантою. Внутрішня політика Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Інтервенція Антанти на півдні України

 • Історія України - Коваль М. В. - Природа режиму і політика Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Позиція українських партій

 • Історія України - Коваль М. В. - § 12. Війна з радянською Росією

 • Історія України - Коваль М. В. - Підготовка Раднаркому до вторгнення в Україну

 • Історія України - Коваль М. В. - Неоголошена війна

 • Історія України - Коваль М. В. - Розгром основних військових сил Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Реорганізація Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ IV. УТВЕРДЖЕННЯ УСРР. БОРОТЬБА РАДЯНСЬКИХ І ПЕТЛЮРІВСЬКИХ ВІЙСЬК З ДЕНІКІНЦЯМИ

 • Історія України - Коваль М. В. - § 13. Внутрішня політика Раднаркому УСРР

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення українського Раднаркому

 • Історія України - Коваль М. В. - Організація державної влади

 • Історія України - Коваль М. В. - "Воєнно-політичний союз"

 • Історія України - Коваль М. В. - Комуністичне будівництво

 • Історія України - Коваль М. В. - Антибільшовицькі виступи в українському селі

 • Історія України - Коваль М. В. - § 14. Боротьба радянських військ з білогвардійськими арміями Денікіна

 • Історія України - Коваль М. В. - Наступ білогвардійців в Україні

 • Історія України - Коваль М. В. - Окупаційний режим в Україні

 • Історія України - Коваль М. В. - Боротьба трудящих мас проти окупантів

 • Історія України - Коваль М. В. - Поразка білогвардійських окупантів

 • Історія України - Коваль М. В. - § 15. Петлюрівці, денікінці та більшовики на Правобережжі

 • Історія України - Коваль М. В. - Війна на два фронти

 • Історія України - Коваль М. В. - Київська катастрофа

 • Історія України - Коваль М. В. - Війна армії УНР з Денікіним

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ V. СТАНОВИЩЕ В УСРР У 1920 р. РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА

 • Історія України - Коваль М. В. - § 16. Відносини українського радянського керівництва з більшовицьким центром

 • Історія України - Коваль М. В. - Більшовицький тоталітарний режим

 • Історія України - Коваль М. В. - Незалежність радянської України: форма і суть

 • Історія України - Коваль М. В. - "Радянське будівництво"

 • Історія України - Коваль М. В. - Приборкання українських комуністичних партій

 • Історія України - Коваль М. В. - §17. Радянсько-польська війна

 • Історія України - Коваль М. В. - Радянсько-польські відносини

 • Історія України - Коваль М. В. - Варшавська угода

 • Історія України - Коваль М. В. - Інтервенція польських військ

 • Історія України - Коваль М. В. - Наступ на Варшаву

 • Історія України - Коваль М. В. - § 18. Боротьба радянських військ з білогвардійцями і петлюрівцями

 • Історія України - Коваль М. В. - Наступ врангелівських військ

 • Історія України - Коваль М. В. - Контрнаступ радянських військ

 • Історія України - Коваль М. В. - Ліквідація опору петлюрівських і білогвардійських військ на Правобережжі

 • Історія України - Коваль М. В. - § 19. Радянська політика в галузі економіки і культури

 • Історія України - Коваль М. В. - Мілітаризація економіки

 • Історія України - Коваль М. В. - Земельна політика

 • Історія України - Коваль М. В. - Продрозкладка

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення комітетів незаможних селян

 • Історія України - Коваль М. В. - Культурне будівництво

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ VI. УСРР В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ |1921-1928)

 • Історія України - Коваль М. В. - § 20. Перехід до мирного будівництва

 • Історія України - Коваль М. В. - Міжнародне становище України

 • Історія України - Коваль М. В. - План ГОЕЛРО

 • Історія України - Коваль М. В. - Внутрішнє становище України

 • Історія України - Коваль М. В. - Голод у південних губерніях

 • Історія України - Коваль М. В. - § 21. Запровадження нової економічної політики

 • Історія України - Коваль М. В. - Перехід до непу

 • Історія України - Коваль М. В. - Неп у промисловості

 • Історія України - Коваль М. В. - Концепція кооперування

 • Історія України - Коваль М. В. - § 21. Україна і створення Союзу PCP

 • Історія України - Коваль М. В. - Договірна федерація

 • Історія України - Коваль М. В. - Курс на ліквідацію державності національних республік

 • Історія України - Коваль М. В. - Конституційне оформлення Союзу PCP. Зміни в Конституції УСРР

 • Історія України - Коваль М. В. - § 23. Відродження народного господарства

 • Історія України - Коваль М. В. - Відбудова сільськогосподарського виробництва

 • Історія України - Коваль М. В. - Кооперативне і колгоспне будівництво

 • Історія України - Коваль М. В. - Відродження промисловості

 • Історія України - Коваль М. В. - § 24. Посилення адміністративно-командної системи

 • Історія України - Коваль М. В. - Прагнення Сталіна до лідерства у партії й державі та сприяння цьому більшовиків України

 • Історія України - Коваль М. В. - Обмеження демократії на фоні лібералізації

 • Історія України - Коваль М. В. - Досягнення й складнощі українізації

 • Історія України - Коваль М. В. - § 25. Перші кроки культурного будівництва

 • Історія України - Коваль М. В. - Проблеми народної освіти

 • Історія України - Коваль М. В. - Наростання неприязні до людей розумової праці

 • Історія України - Коваль М. В. - Розвиток наукової думки

 • Історія України - Коваль М. В. - Національне відродження у мистецькому житті

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ VII. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1929-1938 рр

 • Історія України - Коваль М. В. - § 26. Успіхи і труднощі індустріалізації

 • Історія України - Коваль М. В. - Нова спроба реалізації комуністичної доктрини

 • Історія України - Коваль М. В. - Сталінський "стрибок" в індустріалізацію

 • Історія України - Коваль М. В. - Новий господарський механізм

 • Історія України - Коваль М. В. - Репресії проти господарників і спеціалістів

 • Історія України - Коваль М. В. - Виробниче змагання

 • Історія України - Коваль М. В. - Будови перших п'ятирічок

 • Історія України - Коваль М. В. - Підсумки індустріалізації

 • Історія України - Коваль М. В. - § 27. Колективізація сільського господарства

 • Історія України - Коваль М. В. - Поворот до суцільної колективізації

 • Історія України - Коваль М. В. - "Ліквідація куркульства як класу"

 • Історія України - Коваль М. В. - Деградація сільськогосподарського виробництва

 • Історія України - Коваль М. В. - Голод 1933 р

 • Історія України - Коваль М. В. - Колгоспи в системі командної економіки

 • Історія України - Коваль М. В. - § 28. Становище у сфері культури

 • Історія України - Коваль М. В. - На ниві народної освіти

 • Історія України - Коваль М. В. - Від неприязні - до фізичного знищення інтелігенції

 • Історія України - Коваль М. В. - Діяльність культурно-освітніх установ

 • Історія України - Коваль М. В. - Умови наукової діяльності

 • Історія України - Коваль М. В. - Здобутки і трагічні сторінки літератури

 • Історія України - Коваль М. В. - Суперечності у розвитку мистецтва

 • Історія України - Коваль М. В. - § 29. Соціальна незахищеність людини

 • Історія України - Коваль М. В. - Складові структури населення

 • Історія України - Коваль М. В. - Проголошення демократизації суспільства та її реальність

 • Історія України - Коваль М. В. - Життєвий рівень народу

 • Історія України - Коваль М. В. - Розширення репресій

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ VIII. УКРАЇНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1943 рр.)

 • Історія України - Коваль М. В. - § 30. Злочинний зговір Сталіна з Гітлером у 1939 р. і доля західноукраїнських земель

 • Історія України - Коваль М. В. - Соціально-економічне та політичне становище

 • Історія України - Коваль М. В. - Реалізація договорів між СРСР і Німеччиною

 • Історія України - Коваль М. В. - Радянізація нових областей

 • Історія України - Коваль М. В. - § 31. Напередодні трагічних випробувань

 • Історія України - Коваль М. В. - Складнощі соціально-економічного становища

 • Історія України - Коваль М. В. - Прорахунки радянського керівництва

 • Історія України - Коваль М. В. - § 32. Смуга поразок і невдач (червень 1941 - листопад 1942 рр.)

 • Історія України - Коваль М. В. - Початок війни

 • Історія України - Коваль М. В. - Мобілізація сил на відсіч ворогові

 • Історія України - Коваль М. В. - Бойові дії на Південно-Західному та Південному фронтах

 • Історія України - Коваль М. В. - § 33. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 - 1943 рр.)

 • Історія України - Коваль М. В. - Сталінградська битва

 • Історія України - Коваль М. В. - "Новий порядок"

 • Історія України - Коваль М. В. - Боротьба у ворожому тилу

 • Історія України - Коваль М. В. - Самовіддана праця селян, інтелігенції у тилу

 • Історія України - Коваль М. В. - Визволення Лівобережної України та Донбасу

 • Історія України - Коваль М. В. - § 34. Битва за визволення України. Завершення війни (1944 - травень 1945 рр.)

 • Історія України - Коваль М. В. - Повне визволення території України

 • Історія України - Коваль М. В. - Початок відбудови народного господарства

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ IX. ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1955 рр.)

 • Історія України - Коваль М. В. - § 35. На шляху мирного будівництва

 • Історія України - Коваль М. В. - Перехід до мирного життя

 • Історія України - Коваль М. В. - Господарсько-політичні завдання республіки

 • Історія України - Коваль М. В. - Проблеми матеріального стану населення

 • Історія України - Коваль М. В. - § 36. Стан промисловості і сільського господарства

 • Історія України - Коваль М. В. - Промисловий розвиток республіки

 • Історія України - Коваль М. В. - Стан сільського господарства

 • Історія України - Коваль М. В. - § 37. Суспільно-політичне та культурне життя

 • Історія України - Коваль М. В. - Суперечливий характер суспільного життя

 • Історія України - Коваль М. В. - Труднощі і здобуття в розвитку культури

 • Історія України - Коваль М. В. - § 38. Міжнародне становище України

 • Історія України - Коваль М. В. - Міжнародне становище по завершенні другої світової війни

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ X. СПРОБА РЕФОРМ (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-х - ПЕРША ПОЛОВИНА 60-х рр.)

 • Історія України - Коваль М. В. - § 39. Перші кроки лібералізації суспільного життя

 • 1 2