Історія України - Коваль М. В

 • Історія України - Коваль М. В. - Любі друзі!

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ І. УТВОРЕННЯ УНР. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

 • Історія України - Коваль М. В. - § 1. Виникнення Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Лютнева демократична революція в Росії

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення місцевих органів влади

 • Історія України - Коваль М. В. - Виникнення Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Рад

 • Історія України - Коваль М. В. - Гасло "Вся влада Радам!"

 • Історія України - Коваль М. В. - Гасло автономії України

 • Історія України - Коваль М. В. - Перші національні маніфестації

 • Історія України - Коваль М. В. - Українські політичні партії та організації

 • Історія України - Коваль М. В. - Український національний конгрес

 • Історія України - Коваль М. В. - § 2. Проголошення автономії України

 • Історія України - Коваль М. В. - Розгортання національно-визвольного руху

 • Історія України - Коваль М. В. - Переговори у Петрограді

 • Історія України - Коваль М. В. - І селянський і II військовий з'їзди

 • Історія України - Коваль М. В. - І Універсал Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Генерального секретаріату

 • Історія України - Коваль М. В. - § 3. Перші елементи української державності

 • Історія України - Коваль М. В. - II Універсал Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Липнева політична криза

 • Історія України - Коваль М. В. - Центральна Рада - крайовий орган влади

 • Історія України - Коваль М. В. - Загальнонаціональна криза

 • Історія України - Коваль М. В. - З'їзд народів Росії

 • Історія України - Коваль М. В. - § 4. Проголошення Української Народної Республіки

 • Історія України - Коваль М. В. - Жовтневі події у Києві

 • Історія України - Коваль М. В. - III Універсал Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - § 5. Війна УНР з радянською Росією

 • Історія України - Коваль М. В. - Боротьба за владу в Україні

 • Історія України - Коваль М. В. - Ультиматум Раднаркому

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення радянської "УНР"

 • Історія України - Коваль М. В. - Проголошення незалежності УНР

 • Історія України - Коваль М. В. - Наступ радянських військ

 • Історія України - Коваль М. В. - Мирні переговори у Брест-Литовську

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ II. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

 • Історія України - Коваль М. В. - § 6. Вторгнення німецьких і австро-угорських ВІЙСЬК в Україну

 • Історія України - Коваль М. В. - Відступ радянських військ з України

 • Історія України - Коваль М. В. - Розпуск Центральної Ради

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення гетьманського уряду

 • Історія України - Коваль М. В. - § 7. Внутрішня політика П. Скоропадського

 • Історія України - Коваль М. В. - Політичні партії і гетьманський режим

 • Історія України - Коваль М. В. - Збройні сили Української Держави

 • Історія України - Коваль М. В. - Аграрна політика уряду

 • Історія України - Коваль М. В. - Становище робітничого класу

 • Історія України - Коваль М. В. - Народна боротьба з окупантами

 • Історія України - Коваль М. В. - Національно-культурна політика

 • Історія України - Коваль М. В. - § 8. Зовнішньополітичний курс Української Держави

 • Історія України - Коваль М. В. - Переговори про мир з радянською Росією

 • Історія України - Коваль М. В. - Бессарабське питання

 • Історія України - Коваль М. В. - Кримське питання

 • Історія України - Коваль М. В. - Холмщина і Підляшшя

 • Історія України - Коваль М. В. - Міжнародні зв'язки України

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ III. ВІДРОДЖЕННЯ УНР. ДИРЕКТОРІЯ

 • Історія України - Коваль М. В. - § 9. Падіння гетьманського режиму

 • Історія України - Коваль М. В. - Ставлення білогвардійців до української державності

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Українського Національного Союзу

 • Історія України - Коваль М. В. - Відречення гетьмана од гасла самостійної України

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - § 10. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР

 • Історія України - Коваль М. В. - Таємна стаття Брестської угоди

 • Історія України - Коваль М. В. - Проголошення ЗУНР

 • Історія України - Коваль М. В. - Північна Буковина і Хотинщина

 • Історія України - Коваль М. В. - Закарпатська Україна

 • Історія України - Коваль М. В. - Декларація про возз'єднання українських земель у єдиній державі

 • Історія України - Коваль М. В. - § 11. Відносини з Антантою. Внутрішня політика Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Інтервенція Антанти на півдні України

 • Історія України - Коваль М. В. - Природа режиму і політика Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Позиція українських партій

 • Історія України - Коваль М. В. - § 12. Війна з радянською Росією

 • Історія України - Коваль М. В. - Підготовка Раднаркому до вторгнення в Україну

 • Історія України - Коваль М. В. - Неоголошена війна

 • Історія України - Коваль М. В. - Розгром основних військових сил Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Реорганізація Директорії

 • Історія України - Коваль М. В. - Розділ IV. УТВЕРДЖЕННЯ УСРР. БОРОТЬБА РАДЯНСЬКИХ І ПЕТЛЮРІВСЬКИХ ВІЙСЬК З ДЕНІКІНЦЯМИ

 • Історія України - Коваль М. В. - § 13. Внутрішня політика Раднаркому УСРР

 • Історія України - Коваль М. В. - Утворення українського Раднаркому

 • Історія України - Коваль М. В. - Організація державної влади

 • Історія України - Коваль М. В. - "Воєнно-політичний союз"

 • Історія України - Коваль М. В. - Комуністичне будівництво

 • Історія України - Коваль М. В. - Антибільшовицькі виступи в українському селі

 • 1