Історія держави і права України - Терлюк І. Я

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Вступ до навчального курсу

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Предмет і методи історії держави і права України як науки і навчальної дисципліни

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Періодизація історії держави і права України

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Етапи та проблеми історіографії історії держави і права України

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ І. Держава і право на території україни дослов'янського часу

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державні утворення кочових народів у Північному Причорномор'ї

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Античні держави Північного Причорномор'я

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ ІІ. Руська держава і право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Києво-Руська держава і право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виникнення державності у східних слов'ян

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні етапи розвитку Київської держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Теорії походження Київської Русі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Форма держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи управління

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Руська православна церква в політичній системі держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Становлення руського права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Писемні джерела права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - "Руська правда" як пам'ятка права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні риси врегулювання цивільно-правових відносин

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Опікунство

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Система покарань

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні риси судового процесу (судочинство)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Галицько-волинська держава і право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Традиції української державності періоду феодальної роздробленості

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державність Русі у монголо-татарську добу

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виникнення та основні моменти історії Галицько-Волинського князівства

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державно-політичний устрій

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Фінанси

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Військо

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості правової системи Галицько-Волинської держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Литовсько-руська держава і право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Становлення та особливості розвитку

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Правові форми організації сільського самоврядування

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державний лад

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи державної влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Судоустрій

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Джерела права Литовсько-Руської держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Законодавча діяльність станово-представницьких органів влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Порядок прийняття закону (законодавча процедура)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Кодифікація права. Статути Великого князівства Литовського

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Зобов'язальне право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Сімейне право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Опікунське право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Провина

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні риси судового процесу

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості правового регулювання в українському середньовічному місті

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ IIІ. Козацька держава і право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Українське козацтво - творець нової форми української державності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виникнення українського козацтва

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Військово-політичний устрій Запорозької Січі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Структура влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Структура управління

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виникнення реєстрового козацтва та його державно-правовий статус у Речі Посполитій

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Козацька гетьманська держава -"Військо запорозьке" (гетьманщина)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Демократизація суспільного життя в роки Національної революції

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політико-правові передумови виникнення української козацької державності й Річ Посполита

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політична програма гетьмана Богдана Хмельницького

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Юридичне закріплення української державності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Юридичне закріплення української державності у межах Московської держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Форма державно-правових зв'язків між Україною і Московською державою

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Правовий статус Української держави - Війська Запорозького

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - "Гетьманські (договірні) статті"

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Формування державної території "Війська Запорозького" у роки Національної революції

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Утвердження системи вищих органів державної влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Загальна військова рада

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Рада старшини

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Вищі виконавчі органи влади (органи управління) в політичній системі Війська Запорозького

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Місцеві органи влади та управління - складова політичного устрою Війська Запорозького

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості судового устрою

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Період "козацьких" судів

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Зміни у суспільному ладі Гетьманщини наприкінці ХVІІ-ХVІІІ ст

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Напрями розвитку політичного ладу Гетьманщини в умовах занепаду української козацької державності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Юридичні важелі обмеження автономної влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Російські державні установи для управління Україною

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державно-політичний статус Запорозької Січі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Адміністративно-політичний статус Слобідської України

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - "Козацьке право". Правова система Козацько-гетьманської держави

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Звичаєве "козацьке право" Запорозької Січі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Джерела права України-Гетьманщини

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Кодифікація права України-Гетьманщини

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні риси цивільного права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Речові права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Сімейно-шлюбне право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Опіка

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Спадкове право

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні риси кримінального права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Покарання

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Види злочинів

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні риси процесуального права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ IV. Державно-правовий устрій на етнічних українських землях в імперську добу

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державно-правовий устрій на українських землях у складі Російської імперії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Етнічні українські землі у складі Імперської Росії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Селянська реформа (1861 р.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політичний лад Російської імперії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Адміністративно-територіальний устрій України

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державне управління Україною

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи самоврядування

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Поліція в структурі державного механізму

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Реорганізація армії та тюремної системи

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Судоустрій в українських губерніях Російської Імперії початку XIX ст

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Судова реформа (1864 р.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Джерела та кодифікація права

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розвиток права у російській Україні

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державно-правовий устрій на західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Загарбання західноукраїнських земель Австрією

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Суспільний лад

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політична система Австрії (Австро-Угорщини)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виборча система

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Адміністративно-політичний розвиток

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Самоврядування

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Судово-прокурорські органи

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Правова система

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ V. Новітня українська національна державність і право (1917-1921 рр.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Держава і право в Україні доби Української Центральної Ради

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Лютнева революція в Росії. Активізація українського політичного руху. Утворення УЦР

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Ідеологія українського національного державотворення

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Представницька (законодавча) влада

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виконавча влада

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості законодавчої діяльності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - "Українізація" як відображення змісту законодавчої діяльності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політико-правова лінія українського державотворення

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Законодавчий процес та законодавча техніка

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Формування галузевого законодавства у сфері цивільно-правового регулювання

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Кримінальне й кримінально-процесуальне законодавство

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Держава і право в Україні доби Гетьманату - "Української держави" гетьмана П. Скоропадського

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Передумови встановлення влади П. Скоропадського. Проголошення "Української держави"

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи центральної влади та управління

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Найвища судова інституція

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості законодавчого процесу

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Держава і право Української Народної Республіки доби Директорії ("Друга УНР")

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості державотворення в Україні періоду Директорії УНР

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи верховної державної влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Вищі органи виконавчої державної влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організація місцевої влади й самоврядування

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості законодавчого процесу та законодавчої техніки

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Конституційне законодавство

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Особливості цивільно-правового регулювання

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Кримінально-процесуальне законодавство

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Держава і право Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1923 рр.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організаційно-правові передумови утворення

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Вищі органи державної влади і управління

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організація місцевої влади і самоврядування

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Військове будівництво

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Правоохоронні органи

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Основні напрями й результати законодавчої діяльності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ VI. Держава і право на західних українських землях у міжвоєнний період та у роки воєнного протистояння між СРСР і Німеччиною (1920-ті - середина 1940-х років)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Держава і право на західних українських землях у період міжвоєнної окупації

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Українці на етнічних українських землях у складі Польщі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Захоплення західноукраїнських земель Польщею

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Ідеологічні засади польської державної політики в українському питанні

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Соціально-політичне становище українців у складі Польщі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політичний устрій міжвоєнної Польщі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Місцеві органи державного управління на західних українських землях у складі Речі Посполитої

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи самоврядування в Західній Україні

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Органи правосуддя на західноукраїнських землях у складі міжвоєнної Польщі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Джерела права на галицьких та волинських землях міжвоєнної Польщі

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Українці на українських етнічних землях у складі Румунії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Захоплення Румунією етнічних українських земель

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Національна політика Румунської держави щодо українського населення

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Румунська політика щодо українців у соціально-економічній сфері

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політичний устрій міжвоєнної Румунії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організація місцевих органів державного управління й самоврядування у Північній Буковині

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Румунські органи правосуддя на землях Північної Буковини та Бессарабії

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Правова політика королівської Румунії щодо етнічних українських земель

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Утворення та політичний устрій Чехо-Словацької республіки (ЧСР)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Входження Закарпаття до складу Чехо-Словаччини

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Чехословацька політика щодо Закарпаття

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Державно-правові засади статусу Підкарпатської Русі в Чехословацькій республіці

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Забезпечення ЧСР політичних прав закарпатських українців

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Адміністративно-політична організація Закарпаття 1920-х років

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Юридичні передумови реалізації автономії Закарпаття

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Реалізація конституційних прав автономії Закарпаття. Проголошення Карпатської України

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Ідеологічні засади та інституціональні форми окупаційних режимів в Україні

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Ідеологічне підгрунтя агресивного нападу фашистської Німеччини на СРСР та адміністративно-територіальне розчленування території Закраїни

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Політико-правові засади встановлення і діяльності німецького окупаційного режиму в Україні

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організаційно-правові форми діяльності органів місцевої адміністрації у підпорядкуванні німецького військового командування

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Адміністративно-територіальні перетворення, здійснювані гітлерівською Німеччиною у Східній Галичині: "дистрикт "Галичина" (1941-1944 рр.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Рейхскомісаріат "Україна" (1941-1944 рр.): адміністративно-політичний устрій

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Правові відносини та судівництво на українських землях у роки німецької окупації

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організаційно-правові форми діяльності в Україні німецького репресивно-карального апарату

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Національно-культурна політика гітлерівської Німеччини на українських землях

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Встановлення і діяльність румунської окупаційної адміністрації

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Угорський окупаційний режим на Закарпатті

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організаційно-правові основи діяльності українського повстанського руху

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Передумови формування українського повстанського руху

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Спроби ОУН відновлення Української державності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організація українських націоналістів (ОУН) як політична організація в структурі українського повстанського руху

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Українська Повстанська Армія (УПА) як військове формування в структурі українського повстанського руху

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організаційно-правові засади державотворчої діяльності ОУН та УПА

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Створення Української Головної Визвольної Ради (УГВР) та програмні політико-правові засади її діяльності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організаційна побудова УГВР

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Розділ VІІ. Радянська держава і право в Україні (1917-1991 рр.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Становлення в Україні радянської державності і права (1917-1922 рр.)

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Виникнення радянської форми державності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Проголошення в Україні радянської влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Поширення в Україну радянської (більшовицької) державності

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Конституційно-правове оформлення радянської форми державності в Україні

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Організація конституційних органів державної влади

 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я. - Створення позаконституційного механізму державного управління радянізованою Україною

 • 1 2