Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як можна виплачувати готівку на користь фізичних осіб, не відвідуючи банк?

Для того, щоб здати готівкову виручку в банк, підприємство може скористатись послугами інкасації або здійснити це самостійно (самоносом). Якщо підприємство бажає здавати виручку в банк самостійно, то воно може це зробити протягом робочого дня банку.

Якщо виручка здається протягом операційного дня, то кошти зараховуються на рахунок підприємства того ж операційного дня. Якщо кошти вносяться у вечірню касу, то вони зараховуються на рахунок підприємства не раніше наступного робочого дня. Якщо виникає необхідність здавати виручку у вихідний день, можна звернутись до найближчого відділення відповідного банку, яке працює у цей день. Кошти будуть зараховані на рахунок наступного робочого дня.

Як бути, якщо підприємство бажає отримувати готівкові кошти від своїх клієнтів через касу банку?

Якщо діяльність підприємства пов'язана з необхідністю приймати готівкові кошти від фізичних осіб - клієнтів підприємства, то можна укласти угоду з банком про прийняття готівкових коштів від фізичних осіб на користь юридичних осіб у системі UniРау. У випадку використання такої послуги підприємство звільняється від обов'язку використовувати РРО, оскільки готівкові кошти від фізичних осіб одразу потрапляють на поточний рахунок підприємства в банку.

Як можна виплачувати готівку на користь фізичних осіб, не відвідуючи банк?

Виплачувати заробітну плату своїм співробітникам можна через пластикові картки. Для виплати заробітної плати на платіжні картки необхідно укласти генеральну угоду та надати заяву на випуск карток для співробітників. Зарахування заробітної плати здійснюється безпосередньо в офісі підприємства через систему Інтернет-Клієнт-Банк.

Якщо необхідно виплачувати разові або нерегулярні грошові перекази на користь фізичних осіб - можна укласти угоду на використання системи QuickSoft.

Що таке касові операції і як відбувається їх оформлення?

Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами проводяться з застосуванням прибуткових та видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, а також рахунків-фактур, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо.

Касові операції - операції підприємств між собою та з підприємцями й фізичними особами, що пов'язані з прийманням та видачею готівкових коштів під час проведення розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій. Оформлення касових операцій здійснюється з використанням документів, наведених на рис. 2.4.

Відповідальність за організацію касової дисципліни і здійснення касових операцій на підприємстві покладена на керівника підприємства. Керівник зобов'язаний визначити особу (касира), яка буде займатися здійсненням касових операцій. Якщо підприємство невелике, то обов'язки касира виконувати головний бухгалтер або сам

Директор. На великих і середніх підприємствах, як правило, у штаті є посада касира.

документальне оформлення касових операцій

За якими напрямами і з якою метою здійснюється контроль за дотриманням касової дисципліни?

Контроль за дотриманням касової дисципліни необхідний для підвищення ефективності використання готівкових коштів та для уникнення необгрунтованих витрат, пов'язаних із сплатою штрафних санкцій за порушення касової дисципліни.

Контроль за дотриманням касової дисципліни повинен здійснюється як самим підприємством, так і контролюючими органами, визначеними чинним законодавством України.

На самому підприємстві об'єктом контролю виступає готівка в касі підприємства, здійснює контроль спеціально створена комісія із працівників підприємства. Найпоширенішою формою контролю є раптова інвентаризація залишків готівки у касі.

Контролюючі органи, визначені законодавством України, здійснюють контроль за готівкою в касі та документальним оформленням її руху. Зовнішній контроль здійснюється за такими напрямами:

O своєчасність та повнота оприбуткування готівкових надходжень;

O дотримання встановлених лімітів залишку готівки у касі підприємства;

O цільове використання готівки;

O виплата з каси значних сум;

O витрачання готівки з виручки;

O порядок видачі готівки під звіт та її використання;

O граничні обмеження здійснення готівкових розрахунків;

O ведення касової документації.Схожі статті
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як можна виплачувати готівку на користь фізичних осіб, не відвідуючи банк?

Предыдущая | Следующая