Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які документи необхідно подати у банківську установу для відкриття поточного рахунку?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи:

1. Заява.

2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку.

4. Копія довідки про внесення підприємства в єдиний державний реєстр підприємств, організацій, установ (ЄДРПОУ).

5. Копія довідки про взяття підприємства на облік як платника податків.

6. Копії повідомлень про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

7. Картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого і другого підписів, та відбитком печатки.

Чинним законодавством можуть бути внесені зміни до обов'язкового переліку документів, які подаються підприємствами у банк для відкриття поточного рахунку.

За якими формами розрахункових документів можуть здійснюватись безготівкові розрахунки?

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів (рис. 2.3).

Платіжне доручення Платіжна вимога-доручення

форми розрахункових документів, які використовуються при проведенні безготівкових розрахунків

Рис. 2.3. Форми розрахункових документів, які використовуються при проведенні безготівкових розрахунків

Що таке платіжне доручення?

Платіжне доручення - документ, який є письмовим дорученням клієнта банку на перерахування певної суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів.

Доручення приймається банком до виконання у межах наявних на рахунку підприємства коштів, дійсне платіжне доручення протягом десяти календарних днів з моменту оформлення. Платіжне доручення подається клієнтом у банк у двох примірниках. Перший примірник виконує функцію меморіального документу і розміщується в документах для банку платника, другий примірник повертається платнику з відмітками банку про отримання та виконання доручення.

Платіжні доручення найчастіше використовуються при місцевих розрахунках товарного і нетоварного характеру, а саме:

O за відвантажену продукцію, товари (виконані роботи, надані послуги);

O здійснення попередньої оплати;

O сплата податків і зборів;

O сплата відсотків за користування кредитом та погашення тіла кредиту;

O перерахування сум, які належать фізичним особам;

O оплата послуг державних установ;

O інші розрахунки, відповідно до укладених угод та чинного законодавства.

Які найбільш поширені причини повернення платіжних доручень без виконання?

Платіжне доручення повертається без виконання, якщо:

O відсутній хоча б один з реквізитів платіжного доручення (крім дати валютування);

O в один день подано два платіжних доручення з однаковим порядковим номером;

O на рахунку недостатньо коштів для виконання операції і підприємство не може скористатися послугою "овердрафт";

O сума прописом не відповідає сумі цифрами.

У якому випадку до платіжного доручення необхідно додавати ще якісь документи?

Загалом виконання платіжного доручення не вимагає надання додаткових документів. Однак, відповідно до законодавства, Банк зобов'язаний здійснювати фінансовий моніторинг платежів, сума яких дорівнює або перевищує 80 000 грн. Для здійснення фінансового моніторингу в банк необхідно подати копію договору, за яким здійснено такий платіж.

Як змінити призначення платежу після відправки платіжного доручення?

Для того, щоб змінити призначення платежу у вже відправленому переказі, необхідно письмово звернутися до начальника відділення банку, у якому відкрито рахунок підприємства. Лист (у довільній формі, з обов'язковим зазначенням найменування підприємства, номеру рахунку, коду ЄДРПОУ, контактного телефону та усіх реквізитів платіжного доручення) із зазначенням інформації про сплату за відповідну послугу необхідно подати до канцелярії відділення банку. У тексті листа слід зазначити, яке нове призначення платежу вважати правильним.Схожі статті
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які документи необхідно подати у банківську установу для відкриття поточного рахунку?

Предыдущая | Следующая